Stavové kódy třídy HTTP 200 – k čemu slouží a jak s nimi pracovat

30. ledna 2023

Stavové kódy ze skupiny 200 jsou nejčastější stavové kódy na internetu. Pomáhají nám rozumět tomu, co se odehrává před tím, než navštívíme webové stránky. V procesu komunikace mezi klientem a serverem jsou zcela klíčové a je důležité je znát. 

Co je to stavový kód HTTP

HTTP je zkratka pro Hypertext Transfer Protocol. HTTP protokol používají klienti a servery ke komunikaci a výměně dat.

Cifra stavového kódu je trojice dekadických čísel, z níž první číslice stavového kódu určuje třídu odpovědi. Poslední dvě číslice třídu blíže specifikují.

Stavové kódy se vyskytují v pěti třídách:

 • 1xx informační odpověď – požadavek byl přijat, pokračuje se v procesu
 • 2xx úspěšný – požadavek byl úspěšně pochopen a přijat
 • 3xx přesměrování – k dokončení požadavku je třeba provést další kroky
 • 4xx chyba klienta – požadavek obsahuje špatnou syntaxi nebo nemůže být splněn
 • 5xx chyba serveru – serveru se nepodařilo splnit zjevně platný požadavek

Stavový kód 200 OK je nejčastějším kódem na internetu

Kód 200 OK říká, že při komunikaci mezi klientem a serverem proběhlo vše v pořádku, požadavek byl úspěšný, dosahovaná webová stránka existuje a webový server klientovi odeslal související zdroje (obrázky, soubory CSS a JS atd.) Tento proces trvá jen zlomek vteřiny a uživatel si ho v podstatě nemá šanci všimnout. Proto o stavovém kódu 200 většina z nás ani dobře neví, ačkoli stojí za každou úspěšnou návštěvou webu.

Nicméně je užitečné jej znát. Potřebujeme ho například při auditu webu a dalších technických a SEO úkonech.

Výčet stavových kódů kategorie 200:

200 Standardní odpověď pro úspěšný HTTP požadavek. Závisí na použité metodě. V případě metody GET odpověď obsahuje entitu odpovídající požadovanému zdroji. V případě POST metody bude obsahovat entitu popisující nebo obsahující výsledek akce.
201 Created Požadavkem je vytvoření nového zdroje, identifikovatelného dle URL.
202 Accepted Požadavek byl přijat, ale ještě není dokončen.
203 Non-Authoritative Information (od HTTP/1.1) Server správně zpracoval požadavek, ale návratové informace jsou z jiného zdroje.
204 No Content Server úspěšně zpracoval požadavek, ale nevrací žádný obsah.
205 Reset Content Server úspěšně zpracoval požadavek a klient může obnovit původní obsah dokumentu.
206 Partial Content Server doručuje pouze část zdroje. Používá se např. při stahování souborů (typicky obrázky či videa). Server klientovi posílá data po menších částech.
207 Multi-Status (WebDAV) Server vrací XML dokument, který obsahuje více odpovědí, jež jsou závislé na dalších požadavcích.

HTTP metody požadavku kódů 200

Stavový kód 200 vrací server na základě úspěchu jednoho z požadavků GET, HEAD, PUT, POST nebo TRACE. Označují, že požadavek byl úspěšný a že v odpovědi serveru jsou požadované informace zastoupené.

 • GET: Požadavek GET slouží k získání dat ze serveru. Po úspěšném požadavku GET server vrátí stavový kód HTTP 200, což znamená, že požadavek byl úspěšný.
 • HEAD: Požadavek HEAD je podobný požadavku GET, ale vrací pouze hlavičky HTTP, součástí kterých může být např. datum poslední změny, typ a délka obsahu.
 • PUT: Požadavek PUT se používá k aktualizaci nebo vytvoření prostředku na serveru. Úspěšný požadavek PUT znamená, že prostředek byl aktualizován nebo vytvořen.
 • POST: Požadavek POST se obvykle používá k odesílání formulářových dat, například při odesílání formuláře nebo nahrávání souboru. Úspěšný požadavek POST znamená, že data byla přijata a úspěšně zpracována.
 • TRACE: Požadavek TRACE se používá k testování spojení mezi klientem a serverem.

Vyzkoušejte nejvýkonnější servery od ZonerCloudu.

 

Přejděte do cloudu a ušetřete!

PORADIT S VÝBĚREM

 • HTTP metoda GET

Metoda GET odesílá zakódované informace o uživateli připojené k požadavku na stránku. Používá se k načtení dat ze serveru pomocí zadaného identifikátoru URI (Uniform Resource Identifier). Požadavky GET by měly načítat data z webového serveru pouze na základě požadavku HTTP a nemají žádný jiný vliv na data z odpovědi webového serveru.

GET /example.htm HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.interval.cz
Accept-Language: cz
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: Keep-Alive

Odpověď serveru na předchozí požadavek GET bude následující:

HTTP/1.1 200 OK
Date:
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Last-Modified:
ETag: "34aa387-d-1568eb00"
Vary: Authorization,Accept
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 88
Content-Type: text/html
Connection: Closed

 • HTTP metoda HEAD

Metoda HEAD je podobná metodě GET, s tím rozdílem, že server odpoví bez těla zprávy. Používá se k vyžádání zdrojů z webového serveru, například webové stránky nebo obrázku.

HEAD /examples.htm HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.interval.cz
Accept-Language: cz
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

Požadavek odešle klient (v tomto případě prohlížeč) na server a server mu pošle zpět odpověď:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thursday, 02 Dec 2021 08:28:58 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Last-Modified: Wed, 22 Jul 2009 19:15:56 GMT
ETag: "34aa387-d-1568eb00"
Vary: Authorization,Accept
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 88
Content-Type: text/html
Connection: Closed

Odpověď uživateli sděluje, že požadavek byl úspěšný (indikováno „HTTP/1.1 200 OK“). A poskytuje mu různé další podrobnosti o požadovaném prostředku, například kdy byl naposledy změněn nebo jak je velký.

 • HTTP metoda PUT

Metoda PUT dává serveru pokyn k uložení obsaženého těla zprávy do umístění určeného adresou URL.

PUT /example.htm HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.interval.cz
Accept-Language: cz
Connection: Keep-Alive

Odpověď je v tomto případě stavový kód 201 Created, který říká, že server úspěšně vytvořil požadovaný prostředek.

HTTP/1.1 201 Created
Date: Thu, 02 Dec 2021 10:36:23 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Content-type: text/html
Content-length: 30
Connection: Closed

 • HTTP metoda POST

Metoda POST požaduje uložení zprávy (entity) na zadané URI. Pokud URI odkazuje na již existující zdroj, je upraveno; v opačném případě může server vytvořit zdroj s tímto URI:

POST /cgi-bin/process.cgi HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.interval.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 88
Accept-Language: cz
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

Odpověď obsahuje informace o datu, serveru, poslední úpravě, tagu, rozsahu přijatých dat, délce a typu obsahu, stavu spojení a HTML kód, který vygeneruje stránku webu:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 02 Dec 2021 11:28:23 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Last-Modified: Wed, 22 Jul 2009 19:15:56 GMT
ETag: "34aa387-d-1568eb00"
Vary: Authorization,Accept
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 88
Content-Type: text/html
Connection: Closed

 • HTTP TRACE Method and 200 Status Code Meaning

Požadavek metody TRACE obsahuje podrobnosti o serveru, například jeho verzi, stav připojení a typ obsahu a délku odpovědi.

< strong>TRACE / HTTP/1.1
Host: interval.cz
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)

Požadavek, který prohlížeč serveru odesílá obsahuje zdroj, hostitele serveru a klient prohlížeče, který požadavek zasílá. Server v odpovědi na výše uvedený požadavek odešle následující zprávu:


HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 02 Dec 2021 07:36:44 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Connection: close
Content-Type: message/http
Content-Length: 39
TRACE / HTTP/1.1
Host: interval.cz
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)

Závěr

Stavové kódy HTTP 200 jsou nezbytné pro optimální uživatelskou zkušenost na internetu. Slouží k tomu, aby klienti a servery mohli bezpečně, efektivně a rychle komunikovat. Díky nim máme lepší přehled o tom, co se na webové stránce, na které se nacházíte, děje. Umožňují nám pochopit, co se odehrává předtím, než webové stránky navštívíme.

Vojtěch Pospíšil

Prošel jsem formálním vzděláním zaměřeným na marketing a PR a nyní se věnuji internetovému marketingu a správě obsahu.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *