01 import javax.servlet.*; 
02 import javax.servlet.http.*; 
03 import java.io.IOException; 
04 
05 public class LoginServlet extends HttpServlet 
06 
07  /* Cactus nevolá túto metódu automaticky. Ak ju chcete 
08  testovať musí ju vaša testovacie metóda explicitne zavolať. */ 
09  public void doPost
10           HttpServletRequest req, HttpServletResponse res
11           throws IOException, ServletException 
12   if (!validateParameters(req)) { 
13    req.setAttribute("errorMessage"
14        "Zadajte prihlasovacie meno a heslo")
15    req.getRequestDispatcher("/login.jsp").forward(req, res)
16    return
17   
18  
19  //ideme testovať správne vykonávanie tejto metódy 
20  boolean validateParameters(HttpServletRequest req) { 
21   String username = req.getParameter("username")
22   String password = req.getParameter("passwd")
23   if ((username == null || "".equals(username)) || 
24        (password == null || "".equals(password))) { 
25    return false
26   else 
27    return true
28   
29  }
30   
31  boolean validateParameters(HttpServletRequest req) { 
32    return false
33  }
34 }