01 import org.apache.cactus.ServletTestCase; 
02 import org.apache.cactus.WebRequest; 
03 
04 public class TestLoginServlet extends ServletTestCase 
05 
06  private LoginServlet servlet; 
07  //konštruktor triedy TestLoginServlet 
08  public TestLoginServlet(String name) { 
09   super(name)
10  }
11  //vytvoríme inštanciu servleta LoginServlet 
12  public void setUp() { 
13   this.servlet = new LoginServlet()
14  
15  /* Inicializujeme parametre username a passwd, 
16  a tým simulujeme spracovanie prihlasovacieho formulára. 
17  Tento test predpokladá, že obidva parametre sú zadané. */ 
18  public void beginValidParameters(WebRequest webreq) { 
19   webreq.addParameter("username""testname"
20                                     WebRequest.POST_METHOD)
21   webreq.addParameter("passwd""testpasswd"
22                                     WebRequest.POST_METHOD)
23  
24  /* Týmto testom overíme, či validačná metóda 
25  pracuje správne, za podmienky, že sú zadané obidva parametre. */ 
26  public void testValidParameters() { 
27   assertTrue("Parametre v poriadku."
28              this.servlet.validateParameters(this.request))
29  
30  /* Inicializujeme iba parameter passwd, 
31  a tým simulujeme neexistenciu parametra username. 
32  Tento test predpokladá, že existuje iba jeden parameter. */ 
33  public void beginUserParameterNull(WebRequest webreq) { 
34   webreq.addParameter("passwd""testpasswd"
35                                     WebRequest.POST_METHOD)
36  
37  /* Týmto testom overíme, či validačná metóda pracuje 
38  správne, za podmienky, že existuje iba parameter passwd. */ 
39  public void testUserParameterNull() { 
40   assertTrue("Prihlasovacie meno je NULL."
41             !this.servlet.validateParameters(this.request))
42  
43  /* Inicializujeme parametre username a passwd, 
44  avšak parameter username obsahuje prázdny reťazec. 
45  Tento test predpokladá, že obidva parametre sú zadané. */ 
46  public void beginUserParameterEmpty(WebRequest webreq) { 
47   webreq.addParameter("username"""
48                                     WebRequest.POST_METHOD)
49   webreq.addParameter("passwd""testpasswd"
50                                     WebRequest.POST_METHOD)
51  
52  /* Týmto testom overíme, či validačná metóda 
53  pracuje správne, za podmienky, že sú zadané obidva parametre. 
54  Parameter username však obsahuje prázdny reťazec.*/ 
55  public void testUserParameterEmpty() { 
56   assertTrue("Prihlasovacie meno nie je zadané."
57             !this.servlet.validateParameters(this.request))
58  
59  /* Inicializujeme iba parameter username, 
60  a tým simulujeme neexistenciu parametra passwd. 
61  Tento test predpokladá, že existuje iba jeden parameter. */ 
62  public void beginPasswdParameterNull(WebRequest webreq) { 
63   webreq.addParameter("username""testname"
64                                     WebRequest.POST_METHOD)
65  
66  /* Týmto testom overíme, či validačná metóda pracuje 
67  správne, za podmienky, že existuje iba parameter username. */ 
68  public void testPasswdParameterNull() { 
69   assertTrue("Heslo je NULL."
70             !this.servlet.validateParameters(this.request))
71  
72  /* Inicializujeme parametre username a passwd, 
73  avšak parameter passwd obsahuje prázdny reťazec. 
74  Tento test predpokladá, že obidva parametre sú zadané. */ 
75  public void beginPasswdParameterEmpty(WebRequest webreq) { 
76   webreq.addParameter("username""testname"
77                                     WebRequest.POST_METHOD)
78   webreq.addParameter("passwd"""
79                                     WebRequest.POST_METHOD)
80  
81  /* Týmto testom overíme, či validačná metóda 
82  pracuje správne, za podmienky, že sú zadané obidva parametre. 
83  Parameter passwd však obsahuje prázdny reťazec.*/ 
84  public void testPasswdParameterEmpty() { 
85   assertTrue("Heslo nie je zadané."
86             !this.servlet.validateParameters(this.request))
87  
88 }