01 import java.awt.*; 
02 import java.io.*; 
03 import javax.servlet.*; 
04 import javax.servlet.http.*; 
05 
06 public class ChainImageDest extends HttpServlet 
07 
08  public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res
09                               throws ServletException, IOException 
10 
11   // zistíme prijatý content type 
12   String contentType = req.getContentType()
13 
14   Image image = null
15 
16   /* Ak ide o content type začínajúci na "image/*" znamená to, 
17   že obdržíme obrázok ako prúd zakódovaných bajtov. */ 
18   if (contentType != null && contentType.startsWith("image")) { 
19    /* Do tohto bloku môžeme neskôr implementovať funkčnosť, 
20    ktorú sme si ukázali vyššie v príklade ShrinkFilterServlet.java */ 
21   
22   // "java/image-key" content type znamená, že získame kľúč 
23   else if ("java/image-key".equals(contentType)) { 
24    // prečítame prvý riadok získaného obsahu, čím dostaneme kľúč 
25    String key = req.getReader().readLine()
26    // získame obrázok uložený pod daným kľúčom 
27    image = (Image)System.getProperties().get(key)
28    // obrázok uvoľníme z pamäte 
29    System.getProperties().remove(key)
30   
31   else 
32    throw new ServletException("Content type musí byť 'image/*' alebo 'java/image-key'")
33   
34 
35   /* Servlet môžeme pre jednoduchosť zakončiť týmto spôsobom. 
36   V reálnom nasadení by sme objekt Image vhodným spôsobom využili. */ 
37   res.setContentType("text/plain")
38   PrintWriter out = res.getWriter()
39   out.println("Získaný obrázok je: " + image)
40  
41 }