ServletFilterPerl.java
01 import java.io.*;
02 import javax.servlet.*;
03 import javax.servlet.http.*;
04 
05 import com.oroinc.text.perl.*;
06 
07 public class ServletFilterPerl extends HttpServlet {
08 
09   /* Vytvoríme objekt Perl5Util, potrebný na vytvorenie 
10   regulárneho výrazu, porovnávanie a nahrádzanie reazcov */
11   Perl5Util perl = new Perl5Util();
12 
13   public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
14                                    throws ServletException, IOException {
15 
16     String contentType = req.getContentType();
17     if (contentType == nullreturn;
18     res.setContentType(contentType);
19 
20     PrintWriter out = res.getWriter();
21 
22     BufferedReader in = req.getReader();
23 
24     try {
25       String line = null;
26       while ((line = in.readLine()) != null) {
27       // porovnáme a ak je výsledok true nahradíme
28         if (perl.match("#</?plaintext>#i", line))
29           line = perl.substitute("s#</?plaintext>##ig", line);
30         out.println(line);
31       }
32     }
33     catch(MalformedPerl5PatternException e) {
34       log("Problem with regular expresion: " + e.getMessage());
35     }
36   }
37 
38   public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
39                                   throws ServletException, IOException {
40     doGet(req, res);
41   }
42 }