FirstLogger.java
01 import org.apache.log4j.Logger; 
02 import org.apache.log4j.PropertyConfigurator; 
03 
04 import javax.servlet.*; 
05 import javax.servlet.http.*; 
06 
07 public class FirstLogger extends HttpServlet 
08 
09  private Logger log; 
10 
11  public void init() { 
12   /* Log4J vyhľadá log4j.properties súbor 
13   vo WEB-INF/classes */ 
14   log = Logger.getLogger(FirstLogger.class)
15   // toto je len príklad, ako využiť logger 
16   log.debug("Instance object of:" + getClass().getName())
17  
18 
19  public void doGet(HttpServletRequest request, 
20    HttpServletResponse responsethrows ServletException, 
21    java.io.IOException 
22   // sem môžete umiestniť ďalšie logovanie 
23  
24 }