První možnost

1

Druhá možnost

interval.cz

Třetí možnost

3