Element source

Popis: vlastnost source pro zdroj projekt.cz/program, jak jí vrátil server
element src: URI zdroje
element dst: URI cílového souboru/kolekce
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<D:prop xmlns:D="DAV:">
   <D:source>
     <D:link>
        <D:src>http://projekt.cz/program</D:src>
        <D:dst>http://projekt.cz/src/main.c</D:dst>
     </D:link>
     <D:link>
        <D:src>http://projekt.cz/program</D:src>
        <D:dst>http://projekt.cz/src/main.lib</D:dst>
     </D:link>
     <D:link>
        <D:src>http://projekt.cz/program</D:src>
        <D:dst>http://projekt.cz/src/makefile</D:dst>
     </D:link>
   </D:source>
</D:prop>