příkaz PROPFIND

Popis: klient chce zjistit názvy a hodnoty všech vlastností spojených s prázdnou kolekcí kolekce
>>Dotaz klienta 
PROPFIND /kolekce/ HTTP/1.1
Host: www.muj-webdav.cz
Content-Type: text/xml; charset="iso-8859-1"
Content-Length: xxxx 

  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
  <propfind xmlns="DAV:">
   <allprop/>
  </propfind>

>>Odpověď serveru
HTTP/1.1 207 Multi-Status
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: xxxx 

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <D:multistatus xmlns:D="DAV:">
   <D:response>
     <D:href>http:/www.muj-webdav.cz/kolekce/</D:href>
     <D:propstat>
        <D:prop xmlns:R="http://www.muj-webdav.cz/standards/dtd-two">
          <R:author>
             <R:Name>Hadrian</R:Name>
          </R:author>
          <D:creationdate>
             1997-12-01T17:42:21-08:00
          </D:creationdate>
          <D:displayname>
             Example collection
          </D:displayname>
          <D:resourcetype><D:collection/></D:resourcetype>
          <D:supportedlock>
             <D:lockentry>
               <D:lockscope><D:exclusive/></D:lockscope>
               <D:locktype><D:write/></D:locktype>
             </D:lockentry>
             <D:lockentry>
               <D:lockscope><D:shared/></D:lockscope>
               <D:locktype><D:write/></D:locktype>
             </D:lockentry>
          </D:supportedlock>
        </D:prop>
        <D:status>HTTP/1.1 200 OK</D:status>
     </D:propstat>
   </D:response>
  </D:multistatus>