<?php
    
// nacteni tridy WebDAV
    
require_once( "webdav.php" );
    
    
// vytvorime novy objekt
    
$w = new WebDAV( "server" );
    
    
// nastavime hodnotu hlavicky tak, abychom uzamkli jen kolekci a ne jeji potomky
    
$w->setDepth( DAV_0 );
    
    
// uzamkneme kolekci /moje bud na nekonecne dlouho nebo alespon na jeden tyden (typ zamku je implicitne exclusive)
    
$string = $w->lock( "/moje/", "Infinity, Second: 6048000" );
    
    
// druhy zpusob pouziti metody lock: uzamkneme kolekci a pridame odkaz na home page majitele zamku
    // a stanovime typ zamku jako share
    
$string = $w->lock( "/moje/", "Infinity, Second: 6048000", "share", "http://server/stranky/rmosnicka.html" );
    
    
// vytiskneme vraceni XML dokumenta
    
echo "<pre>".htmlSpecialChars( $string )."</pre>";
?>