<?php
    
// nacteni tridy WebDAV
    
require_once( "webdav.php" );
    
    
// vytvorime novy objekt
    
$w = new WebDAV( "server" );
    
    
// vytvorime novou kolekci zaloha
    
if ( !$w->mkcol( "/moje/zaloha/" ) )
        
// v pripade chyby vytisneme chybove hlaseni
        
echo "<pre>".htmlSpecialChars( $w->error )."</pre>";
    else
        echo
"vytvoreno";
?>