<?php
    
// nacteni tridy WebDAV
    
require_once( "webdav.php" );
    
    
// vytvorime novy objekt
    
$w = new WebDAV( "server" );
    
    
// nastavime hodnotu hlavicky Depth na 0
    
$w->setDepth( DAV_0 );
    
    
// nacteme vsechny vlastnosti a jejich hodnoty asociovane se souborem moje/soubor.doc
    
$string = $w->propfind( "/moje/soubor.doc" );
    
    
// druha moznost jak pouzit metodu propfind - nacteme pouze nazvy vlastnosti
    
$string = $w->propfind( "/moje/soubor.doc", true );
    
    
// treti zpusob pouziti metody propfind - nacteme pouze nazvy vlastnosti, ktere specifikujeme v prvnim poli.
    // druhe pole obsahuje definici jmenneho prostoru pro nase vlastnosti Pocasi a Autor
    
$string = $w->propfind( "/moje/soubor.doc", true, array( "R:Pocasi", "R:Autor" ), array( "R" => "http://www.server.cz/mojedtd/one.dtd" ) );
    
    
// vytiskneme vysledek
    
echo $htmlSpecialChars( $string );
?>