Rozhraní CSSRule podle W3C DOM LEVEL2

type
Typ: readonly atribut
Vrací: 0=UNKNOWN_RULE, 1=STYLE_RULE, 2=CHARSET_RULE, 3=IMPORT_RULE, 4=MEDIA_RULE, 5=FONT_FACE_RULE, 6=PAGE_RULE

Popis : typ pravidla
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

cssText
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMString
Popis : textový zápis pravidla
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
Ekvivalent u IE: částečně cssText na úrovni styleSheets

parentStyleSheet
Typ: readonly atribut
Vrací: CSSStyleSheet
Popis : objekt typu CSSStyleSheet obsahující příslušné pravidlo
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

parentRule
Typ: readonly atribut
Vrací: CSSRule
Popis : odkaz na rodičovské pravidlo (např. @media blok)
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+