Rozhraní CSSRuleList podle W3C DOM LEVEL2

length
Typ: readonly atribut
Vrací: unsigned long (číslo)
Popis : počet existujících pravidel v stylesheetu
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

item(index)
Typ: metoda
Vrací: Obecně objekt CSSRule, podle typu specifikován jako CSSStyleRule, CSSMediaRule, CSSFontFaceRule, CSSPageRule, CSSImportRule, CSSCharsetRule nebo CSSUnknownRule

Popis : vrací referenci na pravidlo s pořadovým číslem index
Prohlížeče : IE5+ , Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+