Rozhraní CSSStyleRule podle W3C DOM LEVEL2

selectorText
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMString
Popis : název selektoru pravidla
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

style
Typ: readonly atribut
Vrací: CSSStyleDeclaration
Popis : reference na objekt CSSStyleDeclaration, zkrze něhož lze manipulovat s jednotlivými částmi pravidla
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+