Rozhraní CSSStyleSheet : stylesheets::StyleSheet podle W3C DOM LEVEL2

ownerRule
Typ: readonly atribut
Vrací: CSSRule
Popis : při importování šablon stylů obsahuje referenci na objekt typu CSSImportRule, jinak obsahuje null
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

cssRules
Typ: readonly atribut
Vrací: CSSRuleList
Popis : kolekce obsahuje seznam referencí na všech pravidla stylesheetu
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
Ekvivalent u IE: rules

insertRule(zapis_pravidla, index)
Typ: metoda
Vrací: unsigned long
Popis : na pozici index vloží nové pravidlo
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
Ekvivalent u IE: addRule

deleteRule(index)
Typ: metoda
Vrací: void
Popis : odstraní pravidlo na pozici index
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
Ekvivalent u IE: removeRule