Rozhraní Event podle W3C DOM LEVEL2

type
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMString
Popis : typ vyvolané události
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

target
Typ: readonly atribut
Vrací: EventTarget
Popis : objekt, nad nímž byla vyvolána událost
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
Ekvivalent u IE: srcElement (IE5+)

currentTarget
Typ: readonly atribut
Vrací: EventTarget
Popis : objekt, nad nímž se právě zpracovává událost
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

eventPhase
Typ: readonly atribut
Vrací: 0=zachytávání, 1=na_cílovém_elementu, 2=probublávání
Popis : fáze vyvolané události
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

bubbles
Typ: readonly atribut
Vrací: boolean
Popis :indikátor, zda-li událost muže "bublat"
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

cancelable
Typ: readonly atribut
Vrací: boolean
Popis :indikátor, zda-li událost muže být v průběhu zpracování přerušena
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

timeStamp
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMTimeStamp
Popis :čas (v milisekundách od roku 1970), kdy byla vyvolána událost
Prohlížeče : Nestcape 6.1+

stopPropagation()
Typ: meotda
Vrací: void
Popis :zastaví další propagaci (prubublávání nebo prostupování) vyvolané události
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
Ekvivalent u IE: cancelBubble (IE5+)

preventDefault()
Typ: meotda
Vrací: void
Popis :je-li událost cancelable a má-li v nastavenu nějakou implicitní akci, tato metoda zabrání v jejím provedení
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
Ekvivalent u IE: return false;

initEvent(typ, probublává, zrušitelná)
Typ: metoda
Vrací: void
Popis :inicializace události, vytvořené pomocí metody createEvent
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+