Rozhraní EventTarget podle W3C DOM LEVEL2

addEventListener(typ, js_funkce, zachytavani)
Typ: metoda
Vrací: void
Popis :přidá nového posluchače události typ po jejiž vyvolání se spustí funkce js_funkce. Je-li zachytavani true, událost se bude zachytávat
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
Ekvivalent u IE: attachEvent (IE5+)

removeEventListener(typ, js_funkce, zachytavani)
Typ: metoda
Vrací: void
Popis :odstraní posluchače s přislušnými parametry
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
Ekvivalent u IE: detachEvent (IE5+)

dispatchEvent(event)
Typ: metoda
Vrací: void
Popis :uměle vyvolá událost reprezentovanou objektem event
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+