Seznam HTML událostí podle W3C DOM LEVEL2

load
Popis: událost načtení dokumentu
Bublá: ne
Zrušitelná: ne

unload
Popis: událost opuštění dokumentu
Bublá: ne
Zrušitelná: ne

abort
Popis: událost zrušení prováděné akce
Bublá: ano
Zrušitelná: ne

error
Popis: událost chyby
Bublá: ano
Zrušitelná: ne

select
Popis: událost vybrání položky v seznamu
Bublá: ano
Zrušitelná: ne

change
Popis: událost změny hodnoty elementu
Bublá: ano
Zrušitelná: ne

submit
Popis: událost odeslání formuláře
Bublá: ano
Zrušitelná: ne

reset
Popis: událost vymazání formuláře
Bublá: ano
Zrušitelná: ne

focus
Popis: událost získání aktivity
Bublá: ne
Zrušitelná: ne

blur
Popis: událost ztracení aktivity
Bublá: ne
Zrušitelná: ne

resize
Popis: událost změny rozměrů
Bublá: ano
Zrušitelná: ne

scroll
Popis: událost rolování
Bublá: ano
Zrušitelná: ne