Rozhraní MouseEvent podle W3C DOM LEVEL2

screenX (Y)
Typ: readonly atribut
Vrací: long
Popis : x-ová (y-ová) souřadnice vzhledem k obrazovce
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

clientX (Y)
Typ: readonly atribut
Vrací: long
Popis : x-ová (y-ová) souřadnice vzhledem ke klientovi
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

altKey
Typ: readonly atribut
Vrací: boolean
Popis : hodnota, zda-li při vyvolání události byla stisknuta klávesa ALT
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

shiftKey
Typ: readonly atribut
Vrací: boolean
Popis : hodnota, zda-li při vyvolání události byl stisknuta klávesa SHIFT
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
ctrlKey
Typ: readonly atribut
Vrací: boolean
Popis : hodnota, zda-li při vyvolání události byl stisknuta klávesa CTRL
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
metaKey
Typ: readonly atribut
Vrací: boolean
Popis : hodnota, zda-li při vyvolání události byl stisknuta meta klávesa
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

button
Typ: readonly atribut
Vrací: 0=levé, 1=prostřední, 2=pravé
Popis : stav stisknutích tlačítek myši
Prohlížeče : IE5+,Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
Ekvivalent u IE: 0=žádné, 1=levé, 2=pravé, 3=levé a pravé, 4=prostřední, 5=levé a prostřední, 6=pravé a prostřední, 7=levé a pravé a prostřední

relatedTarget
Typ: readonly atribut
Vrací: EventTarget
Popis :související cíl události, např. u události mouseout element kam se přesouvá myš
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
Ekvivalent u IE: toElement

initMouseEvent()
Typ: metoda
Vrací: void
Popis :inicializuje uměle vytvořený objekt MouseEvent
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+Seznam událostí myši podle W3C DOM LEVEL2

click
Popis: kliknutí myší
Bublá: ano
Zrušitelná: ano

mousedown
Popis: stisk tlačítka myši
Bublá: ano
Zrušitelná: ano

mouseup
Popis: uvolnění tlačítka myši
Bublá: ano
Zrušitelná: ano

mouseover
Popis: přesun kurzoru myši nad objektem
Bublá: ano
Zrušitelná: ano

mousemove
Popis: pohyb myši
Bublá: ano
Zrušitelná: ano

mouseout
Popis: přesun kurzoru myši na jiný objekt
Bublá: ano
Zrušitelná: ano