Rozhraní MutationEvent podle W3C DOM LEVEL2

relatedNode
Typ: readonly atribut
Vrací: Node
Popis : odpovídací uzel, jehož se událost týká. Např. rodič při události DOMNodeInsterted
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

prevValue
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMString
Popis : stav před změnou hodnoty uzlu, např. hodnota atributu před událostí DOMAtrrModified
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

newValue
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMString
Popis : opak prevValue
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

attrName
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMString
Popis : název atributu při události DOMAttrModified
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
attrChange
Typ: readonly atribut
Vrací: 1=modifikace, 2=přidání, 3=odstranění
Popis : typ události DOMAttrModified
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
initMutationEvent(typ_události, bublá, přerušitelná, relatedNode, prevValue, newValue, attrName, attrChange)
Typ: readonly atribut
Vrací: boolean
Popis : inicializuje uměle vytvořený objekt MutationEvent
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+


Seznam událostí dokumentu podle W3C DOM LEVEL2

DOMSubtreeModified
Popis : globální událost o vnitřní změně v dokumentu
Bublá: ano
Zrušitelná: ne

DOMNodeInserted
Popis: událost vložení nového uzlu jako dítě uzlu nadřazeného
Bublá: ano
Zrušitelná: ne

DOMNodeRemoved
Popis: událost odstranění uzlu z rodičnovského uzlu
Bublá: ano
Zrušitelná: ne

DOMNodeRemovedFromDocument
Popis: událost odstranění uzlu z dokumentu
Bublá: ne
Zrušitelná: ne

DOMNodeInsertedIntoDocument
Popis: událost vložení uzlu do dokumentu
Bublá: ne
Zrušitelná: ne

DOMAttrModified
Popis: událost modifikace atributu uzlu
Bublá: ano
Zrušitelná: ne

DOMCharacterDataModified
Popis: událost modifikace oblasti CharacterData
Bublá: ano
Zrušitelná: ne