Rozhraní Document : Node podle W3C LEVEL1 CORE

doctype
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMString
Popis : typ dokumentu, u XML a HTML dokumentu je hodnota null
Prohlížeče : IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

implementation
Typ: atribut
Vrací: DOMImplementation
Popis : objekt obsahující seznam implementovaných DOM modulů.
Prohlížeče : IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

documentElement
Typ: readonly atribut
Vrací: Element
Popis : reference na kořenový element dokumentu, u HTML je to tag html
Prohlížeče : IE5, IE5.5, IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

createElement(nazev_tagu)
Typ: metoda
Vrací: Element
Popis : vytvoří podle nazev_tagu nový uzel typu Element a vrátí na něj referenci
Prohlížeče : IE5, IE5.5, IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

createDocumentFragment()
Typ: metoda
Vrací: DocumentFragment
Popis : vytvoří nový uzel typu fragment dokumentu a vrátí na něj referenci
Prohlížeče : IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

createTextNode(retezec)
Typ: metoda
Vrací: Text
Popis : vytvoří nový uzel typu text s obsahem retezec a vrátí na něj referenci
Prohlížeče : IE5, IE5.5, IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

createComment(retezec)
Typ: metoda
Vrací: Comment
Popis : vytvoří nový uzel typu komentář s obsahem retezec a vrátí na něj referenci
Prohlížeče : IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

createCDATASection(retezec)
Typ: metoda
Vrací: CDATASection
Popis : vytvoří nový uzel typu CDATASection s obsahem retezec a vrátí na něj referenci
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

createProcessingInstruction(cil, retezec)
Typ: metoda
Vrací: ProcessingInstruction
Popis : vytvoří nový objekt typu ProcessingInstruction a vrátí na něj referenci
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

createAttribute(nazev)
Typ: metoda
Vrací: Attr
Popis : vytvoří nový uzel typu atribut a vrátí na něj referenci
Prohlížeče : IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

createEntityReference(nazev)
Typ: metoda
Vrací: EntityReference
Popis : vytvoří nový objekt typu reference na entitu
Prohlížeče : Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

getElementsByTagName(nazev_tagu)
Typ: metoda
Vrací: NodeList
Popis : vrací podle názvu tagu seznam referencí na uzly typu Element
Prohlížeče : IE5, IE5.5, IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+