Rozhraní Element : Node podle W3C LEVEL1 CORE

tagName
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMString
Popis : název elementu, resp. tagu
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

getAttribute(nazev_atributu)
Typ: metoda
Vrací: DOMString
Popis : vrací hodnotu atributu vstupujícího jako parametr nazev_atributu
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

setAttribute(nazev_atributu, hodnota)
Typ: metoda
Vrací: void
Popis : nastaví atribut nazev_atributu na hodnotu hodnota
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

removeAttribute(nazev_atributu)
Typ: metoda
Vrací: void
Popis : odstraní atribut nazev_atributu
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

getAttributeNode(nazev_atributu_uzlu)
Typ: metoda
Vrací: Attr
Popis : vrací uzel typu atribut, podle parametru nazev_atributu_uzlu
Prohlížeče : IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

setAttributeNode(novy_atribut)
Typ: metoda
Vrací: Attr
Popis : vytvoří nový atribut vložením nového uzlu typu attribut
Prohlížeče : IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

removeAttributeNode(novy_atribut)
Typ: metoda
Vrací: Attr
Popis : odstraní uzel typu atribut
Prohlížeče : IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

getElementsByTagName(nazev_tagu)
Typ: metoda
Vrací: NodeList
Popis : vrací podle názvu tagu seznam referencí na uzly typu Element
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
normalize()
Typ: metoda
Vrací: void
Popis : spojí sourozence typu text v jeden uzel
Prohlížeče : IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+