Rozhraní HTMLDocument : Document podle W3C LEVEL1 CORE

title
Typ: atribut
Vrací: DOMString
Popis : název dokumentu
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

referrer
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMString
Popis : adresa stránky ze které uživatel přišel
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

domain
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMString
Popis : doména, do které patří daný dokument. Užíváno u bezpečnostního omezení přístupu k dokumentům jiné domény.
Prohlížeče :IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

body
Typ: atribut
Vrací: HTMLElement
Popis : reference na element body
Prohlížeče :IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

images[]
Typ: readonly atribut
Vrací: HTMLCollection
Popis : pole s referencemi na elementy typu obrázek
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

applets[]
Typ: readonly atribut
Vrací: HTMLCollection
Popis : pole s referencemi na elementy typu applet
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

links[]
Typ: readonly atribut
Vrací: HTMLCollection
Popis : pole s referencemi na elementy typu odkaz
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

anchors[]
Typ: readonly atribut
Vrací: HTMLCollection
Popis : pole s referencemi na elementy typu záložka
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

forms[]
Typ: readonly atribut
Vrací: HTMLCollection
Popis : pole s referencemi na elementy typu formulář
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

cookie
Typ: atribut
Vrací: DOMString
Popis : objekt typu cookie
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

open()
Typ: metoda
Vrací: void
Popis : otevře dokument k možnému zápisu
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

close()
Typ: metoda
Vrací: void
Popis : zavře dokument po záspisu
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

write(retezec)
Typ: metoda
Vrací: void
Popis : zapíše do dokumentu retezec
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

writeln(retezec)
Typ: metoda
Vrací: void
Popis : zapíše do dokumentu retezec s odřádkováním
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

getElementById(id)
Typ: metoda
Vrací: Element
Popis : vybere element podle atributu id s hodnotou parametru id
Prohlížeče :IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

getElementsByName(name)
Typ: metoda
Vrací: Element
Popis : vybere elementy podle atributu name s hodnotou parametru name
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+