Rozhraní Node podle W3C LEVEL1 CORE

nodeName
Typ: readonly atribut
Vrací: DOMString
Popis : název uzlu, u HTML elementů název tagu
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

nodeValue
Typ: atribut
Vrací: DOMString
Popis : obsah uzlu, například textový řetězec v uzlu typu Text
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

nodeType
Typ: readonly atribut
Vrací: číslo
Popis : typ uzlu, například element, atribut nebo text
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

parentNode
Typ: readonly atribut
Vrací: Node
Popis : reference na rodičovský (nadřazený) uzel
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

childNodes[]
Typ: readonly atribut
Vrací: NodeList
Popis : pole NodeList s referencemi na všechny dceřiné (podřízené) uzly
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

firstChild
Typ: readonly atribut
Vrací: Node
Popis : reference na první dceřiný uzel.
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

lastChild
Typ: readonly atribut
Vrací: Node
Popis : reference na poslední dceřiný uzel.
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

previousSibling
Typ: readonly atribut
Vrací: Node
Popis : reference na předchozí sourozenecký uzel.
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

nextSibling
Typ: readonly atribut
Vrací: Node
Popis : reference na další sourozenecký uzel.
Prohlížeče :IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

attributes[]
Typ: readonly atribut
Vrací: NamedNodeMap
Popis : pole NamedNodeMap s atributy uzlu, většinou atributy HTML elementů.
Prohlížeče : IE5!, IE5.5!, IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

ownerDocument
Typ: readonly atribut
Vrací: Document
Popis : reference na dokument, jehož je uzel součástí
Prohlížeče : IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

insertBefore(novy_uzel, refer_uzel)
Typ: metoda
Vrací: Node
Popis : vloží nový dceřiný uzel novy_uzel před refer_uzel
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

replaceChild(novy_uzel, stary_uzel)
Typ: metoda
Vrací: Node
Popis : odstraní dceřiný uzel stary_uzel a na jeho místo vloží novy_uzel
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

removeChild(stary_uzel)
Typ: metoda
Vrací: Node
Popis : odstraní dceřiný uzel stary_uzel
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

appendChild(novy_uzel)
Typ: metoda
Vrací: Node
Popis : přídá na konec nový dceřiný uzel novy_uzel
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

hasChildNodes()
Typ: metoda
Vrací: boolean
Popis : metoda vrací true pokud má uzel dceřiné uzly, false pokud nemá
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

cloneNode(vnoreni)
Typ: metoda
Vrací: Node
Popis : klonuje daný uzel a vrací na něj referenci. Pokud je parametr vnoreni true, klonuje se včetně dceřiných uzlů.
Prohlížeče : IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+