L

Nejen obrazovkou živ je designer...

Co se tiskne?

M
E
N
U
V této části by byl zařazen klasický textový obsah. Já jsem jej navíc ještě zarovnal do bloku a odsadil. Celá konstrukce je vytvořena, z důvodu prezentace odlišností, pomocí elementu <div>, což sebou nese mimo jiné podivné chování programů Netscape a Opera, včetně jejich nejnovějších verzí, o starších ani nemluvě. Proto by zde bylo na místě použít k formátování jednotlivých částí stránky klasické tabulky. Pak se dá dosáhnout naprosté shody v zobrazení ve všech zmiňovaných prohlížečích verzí 6+.