1 Červený obdélník znázorňující okraj položkového seznamu jasně ukazuje, že i když Internet Explorer i Mozilla umístí seznam na stránce opticky stejně, přesto ale jiným způsobem.
Mozilla:
 • Položka jedna
 • Položka dva
 • Položka tři
Internet Explorer:
 • Položka jedna
 • Položka dva
 • Položka tři
2 Zvětšíme-li písmo v seznamu (zde na dvojnásobek), zvětší se v Mozille také mezery před a za seznamem, zatímco v Internet Exploreru nikoliv. Červené čáry podobně jako v předchozím příkladě značí horní a dolní okraj položkového seznamu.
Mozilla:
 • Položka jedna
 • Položka dva
 • Položka tři
Internet Explorer:
 • Položka jedna
 • Položka dva
 • Položka tři
3 Mozilla narozdíl od Internet Exploreru přizpůsobuje velikost odrážek u nečíslovaného seznamu. Pomocí menšího triku však lze zařídit konstantní velikost odrážky bez ohledu na velikost písma:
Standardní zobrazení v Mozille:
 • Položka jedna
 • Položka dva
 • Položka tři
Zmenšení odrážek na úroveň Internet Exploreru:
 • Položka jedna
 • Položka dva
 • Položka tři
4 Pomocí stejného triku lze v obou prohlížečích dosáhnout toho, aby odrážka byla jinak zbarvená než text v položkách:
Standardní změna barvy:
 • Položka jedna
 • Položka dva
 • Položka tři
Změna jen u odrážek:
 • Položka jedna
 • Položka dva
 • Položka tři
5 Poslední příklad názorně ukazuje rozdílnou interpretaci textu mezi položkami (tj. mezi značkami <ul> a <li>, pak mezi </li> a <li> a konečně mezi </li> a </ul>):
Mozilla:
  Text před položkami
 • Položka jedna
Text mezi položkami
 • Položka dva
Text za položkami
Internet Explorer:
  Text před položkami
 • Položka jedna Text mezi položkami
 • Položka dva Text za položkami