1 Výchozím modelem okrajů buněk v tabulce je separátní model, při kterém je nutné pohlídat si zvlášť rámování jednotlivých buněk a zvlášť celé tabulky. Rámování pro jednotlivé řádky nelze aplikovat.
Jednoduchý příklad orámování, kdy pro značky table a td definujeme {border: solid 1px black}
Buňka A1 Buňka A2
Buňka B1 Buňka B2
Příklad z textu, ve kterém jsou jemně naznačeny možnosti nastevení parametru border:
Buňka A1 Buňka A2
Buňka B1 Buňka B2
2 Dojem plastického orámování buněk tabulky lze pomocí CSS zařídit styly čáry inset a outset (v IE nefunguje) nebo explicitním zadaním barev okrajů.
Tabulka se styly orámování inset a outset a s upravenými mezerami mezi buňkami pomocí parametru border-spacing (zde jako obrázek):
Tabulka s explicitním zadáním barevných hodnot pro okraje buněk a tabulky:
Buňka A1 Buňka A2
Buňka B1 Buňka B2
3 Při zhrouceném modelu okrajů buněk tabulky splynou sousední okraje v jeden celek. Pokud jsou okraje zobrazeny, vypadá orámování tabulky jako mřížka, pokud ne, mohou obsahy sousedních buněk ležet těsně vedle sebe. Zhroucený model používá i hlavní tabulka na této stránce s příklady.
Typický mřížkovitý vzhled tabulky se zhrouceným modelem okrajů buněk. Tato tabulka bude mít navíc v Internet Exploreru červený okraj, zatímco v Mozille nikoliv.
Buňka A1 Buňka A2
Buňka B1 Buňka B2
Využití zhrouceného modelu tabulky k zobrazení obsahu buněk těsně vedle, v tomto příkladě obrázků:
Buňka A1 Buňka A2
Buňka B1 Buňka B2
4 Podle druhé verze specifikace kaskádových stylů je možné parametrem empty-cell ovlivnit chování okrajů u prázdných buněk a parametrem caption-side určit umístění popisku k tabulce označkovaného jako <caption>. Chtějme tedy, aby okraje u prázdných buněk byly viditelné a popisek byl dole pod tabulkou.
Takto bude výsledek vypadat v Internet Exploreru, který výše zmíněným parametrům nerozumí, takže pro zobrazení tabulky použije vlastní výchozí nastavení.
Popisek k tabulce
Buňka A1 Buňka A2
Buňka B1
V Mozille, která sice neumí umístit popisek nalevo ani napravo, ale dolů ano, již bude výsledek vypadat podle zadání:
Buňka A1 Buňka A2
Buňka B1
Popisek k tabulce