CSS VIII - příklad použití stylu + JavaScriptu

Alta Vista - pro podrobnější informace přejeďte myší přes tento text.

Yahoo - pro podrobnější informace přejeďte myší přes tento text.