Příklad stránky, která překlápí obrázky pomocí knihovny over_picture.js


Tato stránka je napsána tak, aby ji zobrazil libovolný prohlížeč. Toto je také potvrzeno tímto logem, přes které můžete přejet myší pro vyzkoušení překlápění obrázků pomocí knihovny over_picture.js:

A tento obrázek už také znáte: