Manipulace s okny

Ukázka, jak otevřít nové okno a z tohoto nového okna získat názvy:

A některé další funkce: