Zobrazení několika druhů výrobků pomocí jednoho obrázku přes CSS - druhá varianta