Škola Fakulta Studijní programy Předměty s tématikou internetových technologií Informační zdroje  
Universita Karlova v Praze    
Matematicko fyzikální Informatika Internet http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/predmety/tridy.php
Praktikum z aplikačního software - PHP
Praktikum z aplikačního software - Flash
Praktikum z aplikačního software - příprava dokumentů v HTML
Filosofická fakulta Informační studia a knihovnictví  Informační služby Internetu http://uisk.ff.cuni.cz/?id=2&pid=19&lang=cs
Jihočeská Universita v ČB    
Pedagogická fakulta Aplikovaná informatika Tvorba www stránek 1 (XHTML) http://stag-web1.jcu.cz:8080/apps/stag/prohlizeni/index
Elektrotechnika a informatika Tvorba www stránek 2 (CSS1, CSS2, DHTML, WAP a WML, XML)
XML technologie
Macromedia Flash I.
Macromedia Flash II. (Action Script)
Publikování na WWW s využitím skriptov. jazyka JavaScript a ASP
Publikování na WWW s využitím CGI skriptů v progr. jazyce PERL
Publikování na WWW s využitím skriptovacího jazyka PHP
Základy tvorby www stránek pro neinformatiky (HTML)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem   Díky.    
Pedagogická fakulta Aplikovaná informatika https://stag.ujep.cz/prohlizeni/index.html
Informace a komunikace
Prezentace a komunikace na internetu
Tvorba internetových aplikací
Značkovací jazyk XML I
Značkovací jazyk XML II
Úvod do HTML
Masarykova Univerzita v Brně    
Fakulta informatiky Informatika Indexování multimediálních dat http://wwwdata.muni.cz/study/teaching.asp?Subjekt=fi
Aplikovaná informatika Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace 
Informační studia a knihovnictví  Textové informační systémy
Ekonomicko-správní fakulta E-banking
Pedagogická fakulta Vytváření obsahu sítě Internet 
Přírodovědecká fakulta Webová kartografie 
Uživatelský úvod do systému UNIX a Internetu
Univerzita Palackého v Olomouci    
Přírodovědecká fakulta Informatika Moderní informační technologie https://pils.upol.cz:8443/prohlizeni/index
Paradigmata programování 4 (.NET)
Ostravská univerzita v Ostravě    
Přírodovědecká fakulta Informatika OOP pro Internet a Intranet 1 http://stag.osu.cz/prohlizeni/index
Aplikovaná informatika OOP pro internet a Intranet 2
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava    
Ekonomická fakulta Systémové inženýrství a informatika Softwarová podpora E-business http://wts.vsb.cz/cgi-bin/wspi/st/spvypis.r
Fakulta elektrotechniky a informatiky Informační technologie Java a internetové technologie
Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika Internetové technologie
Vývoj internetových aplikací
Java technologie
Tvorba informačních systémů
Univerzita v Hradci Králové    
Fakulta informatiky a managementu Systémové inženýrství a informatika Zákl. prezen. na Inter. (Frontpage) :-) http://www.uhk.cz/fim/uchazec/obory/im5.asp
Tech. pro publikování na webu
Webovské technologie
Internet ve vzdělání
Multimediální systémy I
Multimediální systémy II
Moderní informační systémy
Programování 3
Slezská univerzita v Opavě    
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Informatika Počítačová síť a Internet http://www.fpf.slu.cz/basic/programy_2004/38INF.doc
Informační studia a knihovnictví  Internet a tvorba WWW stránek
Tvorba dynamických www stránek, skriptovací jazyky
Obchodně podnikatelská fakulta  Systémové inženýrství a informatika Služby internetu a tvorba www stránek
WWW-internet a hypertext
ČVUT v Praze    
Fakulta elektrotechnická Výpočetní technika Hypermediální systémy http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/predmetyAll.html
Internet a WWW
Moderní technologie Internetu
Multimediální systémy a virtuální realita
Programovací jazyky pro WWW
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýr. Inženýrská informatika WWW technologie http://www.fjfi.cvut.cz/download/bkniha03-04.doc
Tvorba internetových aplikací 1
Tvorba internetových aplikací 2
WWW technologie a jejich využití
Západočeská univerzita v Plzni    
Fakulta elektrotechnická Elektrotechnika a informatika
Fakulta aplikovaných věd Inženýrská informatika Multimediální a hypermediální systémy http://deucalion.zcu.cz/apps/stag/prohlizeni/
Aplikované vědy a informatika Programování v prostředí .NET
Programování Internetových aplikací
Publikování a programování na Internetu
Úvod do Internetu
Technická univerzita v Liberci    
Fakulta mechatroniky Informační technologie  Tvorba internetových aplikací http://www.fm.vslib.cz/htm/fakulta/program.htm
Automatické řízení a inženýrská informatika  Programování pro WWW
Programování na Internetu 
Počítačové sítě - HTML 
Vytváření informačních služeb 
Hospodářská fakulta Manažerská informatika Unix a Internet http://www.hf.vslib.cz/pdf/09_informatika.doc
Vytváření informačních služeb
Elektronická komerce
Univerzita v Pardubicích    
Ústav informatiky Informační technologie Návrh a tvorba WWW stránek http://ui.upce.cz/plany.html
Podnikání na internetu
Správa Webserveru
Fakulta ekonomicko-správní Systémové inženýrství a informatika Interaktivní prezentace dat http://fes.upce.cz/
Tvorba WWW stránek
E-learning
Elektronický obchod
Technologie Internetu I
Technologie Internetu II
Multimedia a hypertexty
Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta elektrotechniky a kom. tech. Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí tech. http://www.feec.vutbr.cz/studium/stprogs.php.cz
Fakulta informačních technologií Informační technologie Internetové aplikace http://www.fit.vutbr.cz/study/programs/.cs
Fakulta podnikatelská Systémové inženýrství a informatika Tvorba WWW stránek http://www.fbm.vutbr.cz/
Elektronický obchod
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně    
Technologická fakulta Inženýrská informatika Tvorba www stránek http://www.ft.utb.cz/czech/studium/plany.php
Vysoká škola ekonomická v Praze    
Fakulta informatiky a statistiky Informatika Vývoj webových aplikací na platformě .NET http://kit.vse.cz/KITN/UcPlaPre_KIT.nsf/vw_WWW_Predmety?OpenView
Informační systémy a technologie Podnikání a obchodování na Internetu
XML – teorie a praxe značkovacích jazyků
Tvorba webových stránek a aplikací 
Bezpečnost informací v Internetu
Služby Internetu a tvorba WWW stránek
Aplikace Internetu
Informační systémy a elektronické podnikání
Technologie aplikačního serveru - Websphere
Java 2 Enterprise Edition-technologie pro webové aplikace
Právo informačních systémů a kriminalita na internetu
Technologie a nástroje XML
Česká zemědělská univerzita v Praze    
Fakulta provozně ekonomická Systémové inženýrství a informatika Internetové technologie - server side http://www.pef.czu.cz/index.php?id=75&id_sub=101
Internetové technologie - client side
Technologie pro e-business 
Web design
Mendelova zemědělská univerzita v Brně    
Fakulta provozně ekonomická Systémové inženýrství a informatika E-technologie (E-business, E-banking a E-learning) http://is.mendelu.cz/katalog/index.pl
Informační zdroje a komunikace