Poznámka: Obsah tohoto dokumentu se týká DOM1, nyní je však aktuální DOM3!

Document Object Model

Následující přehled pořídil Michal Kusýn

Rozhraní Document : Node podle W3C LEVEL1 CORE

doctype
Typreadonly atribut
VracíDOMString
Popistyp dokumentu, u XML a HTML dokumentu je hodnota null
ProhlížečeIE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
implementation
Typatribut
VracíDOMImplementation
Popisobjekt obsahující seznam implementovaných DOM modulů.
Prohlížeče IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
documentElement
Typreadonly atribut
VracíElement
Popisreference na kořenový element dokumentu, u HTML je to tag html
Prohlížeče IE5, IE5.5, IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
createElement(nazev_tagu)
Typmetoda
VracíElement
Popis vytvoří podle nazev_tagu nový uzel typu Element a vrátí na něj referenci
Prohlížeče IE5, IE5.5, IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
createDocumentFragment()
Typmetoda
VracíDocumentFragment
Popisvytvoří nový uzel typu fragment dokumentu a vrátí na něj referenci
Prohlížeče IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
createTextNode(retezec)
Typmetoda
VracíText
Popis vytvoří nový uzel typu text s obsahem retezec a vrátí na něj referenci
Prohlížeče IE5, IE5.5, IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
createComment(retezec)
Typmetoda
VracíComment
Popis vytvoří nový uzel typu komentář s obsahem retezec a vrátí na něj referenci
Prohlížeče IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
createCDATASection(retezec)
Typmetoda
VracíCDATASection
Popis vytvoří nový uzel typu CDATASection s obsahem retezec a vrátí na něj referenci
Prohlížeče Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
createProcessingInstruction(cil, retezec)
Typmetoda
VracíProcessingInstruction
Popis vytvoří nový objekt typu ProcessingInstruction a vrátí na něj referenci
Prohlížeče Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
createAttribute(nazev)
Typmetoda
VracíAttr
Popis vytvoří nový uzel typu atribut a vrátí na něj referenci
Prohlížeče IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
createEntityReference(nazev)
Typmetoda
VracíEntityReference
Popis vytvoří nový objekt typu reference na entitu
Prohlížeče Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
getElementsByTagName(nazev_tagu)
Typmetoda
VracíNodeList
Popis vrací podle názvu tagu seznam referencí na uzly typu Element
Prohlížeče IE5, IE5.5, IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

Rozhraní HTMLDocument : Document podle W3C LEVEL1 CORE

title
Typatribut
VracíDOMString
Popis název dokumentu
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
referrer
Typreadonly atribut
VracíDOMString
Popis adresa stránky ze které uživatel přišel
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
domain
Typreadonly atribut
VracíDOMString
Popisdoména, do které patří daný dokument. Užíváno u bezpečnostního omezení přístupu k dokumentům jiné domény.
ProhlížečeIE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
body
Typatribut
VracíHTMLElement
Popis reference na element body
ProhlížečeIE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
images[]
Typreadonly atribut
VracíHTMLCollection
Popis pole s referencemi na elementy typu obrázek
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
applets[]
Typreadonly atribut
VracíHTMLCollection
Popis pole s referencemi na elementy typu applet
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
links[]
Typreadonly atribut
VracíHTMLCollection
Popis pole s referencemi na elementy typu odkaz
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
anchors[]
Typreadonly atribut
VracíHTMLCollection
Popis pole s referencemi na elementy typu záložka
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
forms[]
Typreadonly atribut
VracíHTMLCollection
Popis pole s referencemi na elementy typu formulář
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
cookie
Typatribut
VracíDOMString
Popis objekt typu cookie
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
open()
Typmetoda
Vracívoid
Popis otevře dokument k možnému zápisu
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
close()
Typmetoda
Vracívoid
Popis zavře dokument po záspisu
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
write(retezec)
Typmetoda
Vracívoid
Popis zapíše do dokumentu retezec
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
writeln(retezec)
Typmetoda
Vracívoid
Popis zapíše do dokumentu retezec s odřádkováním
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
getElementById(id)
Typmetoda
VracíElement
Popis vybere element podle atributu id s hodnotou parametru id
ProhlížečeIE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
getElementsByName(name)
Typmetoda
VracíElement
Popis vybere elementy podle atributu name s hodnotou parametru name
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

Rozhraní Node podle W3C LEVEL1 CORE

nodeName
Typreadonly atribut
VracíDOMString
Popis název uzlu, u HTML elementů název tagu
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
nodeValue
Typatribut
VracíDOMString
Popis obsah uzlu, například textový řetězec v uzlu typu Text
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
nodeType
Typreadonly atribut
Vracíčíslo (element nodes-1, attribute nodes-2, text nodes-3, document nodes-9)
Popis typ uzlu, například element, atribut nebo text
Prohlížeče IE5 (IE5 ale nepřiřadí nodeType k atributu, opraveno až v IE5.5), Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
parentNode
Typreadonly atribut
VracíNode
Popis reference na rodičovský (nadřazený) uzel
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
childNodes[]
Typreadonly atribut
VracíNodeList
Popis pole NodeList s referencemi na všechny dceřiné (podřízené) uzly
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
firstChild
Typreadonly atribut
VracíNode
Popis reference na první dceřiný uzel.
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
lastChild
Typreadonly atribut
VracíNode
Popis reference na poslední dceřiný uzel.
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
previousSibling
Typreadonly atribut
VracíNode
Popis reference na předchozí sourozenecký uzel.
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
nextSibling
Typreadonly atribut
VracíNode
Popis reference na další sourozenecký uzel.
ProhlížečeIE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
attributes[]
Typreadonly atribut
VracíNamedNodeMap
Popis pole NamedNodeMap s atributy uzlu, většinou atributy HTML elementů.
Prohlížeče IE5!, IE5.5!, IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
ownerDocument
Typreadonly atribut
VracíDocument
Popis reference na dokument, jehož je uzel součástí
Prohlížeče IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
insertBefore(novy_uzel, refer_uzel)
Typmetoda
VracíNode
Popis vloží nový dceřiný uzel novy_uzel před refer_uzel
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
replaceChild(novy_uzel, stary_uzel)
Typmetoda
VracíNode
Popis odstraní dceřiný uzel stary_uzel a na jeho místo vloží novy_uzel
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
removeChild(stary_uzel)
Typmetoda
VracíNode
Popis odstraní dceřiný uzel stary_uzel
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
appendChild(novy_uzel)
Typmetoda
VracíNode
Popis přídá na konec nový dceřiný uzel novy_uzel
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
hasChildNodes()
Typmetoda
Vracíboolean
Popis metoda vrací true pokud má uzel dceřiné uzly, false pokud nemá
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
cloneNode(vnoreni)
Typmetoda
VracíNode
Popis klonuje daný uzel a vrací na něj referenci. Pokud je parametr vnoreni true, klonuje se včetně dceřiných uzlů.
ProhlížečeIE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+

Rozhraní Element : Node podle W3C LEVEL1 CORE

tagName
Typreadonly atribut
VracíDOMString
Popis název elementu, resp. tagu
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
getAttribute(nazev_atributu)
Typmetoda
VracíDOMString
Popis vrací hodnotu atributu vstupujícího jako parametr nazev_atributu
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
setAttribute(nazev_atributu, hodnota)
Typmetoda
Vracívoid
Popis nastaví atribut nazev_atributu na hodnotu hodnota
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
removeAttribute(nazev_atributu)
Typmetoda
Vracívoid
Popis odstraní atribut nazev_atributu
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
getAttributeNode(nazev_atributu_uzlu)
Typmetoda
VracíAttr
Popis vrací uzel typu atribut, podle parametru nazev_atributu_uzlu
Prohlížeče IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
setAttributeNode(novy_atribut)
Typmetoda
VracíAttr
Popis vytvoří nový atribut vložením nového uzlu typu attribut
Prohlížeče IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
removeAttributeNode(novy_atribut)
Typmetoda
VracíAttr
Popis odstraní uzel typu atribut
Prohlížeče IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
getElementsByTagName(nazev_tagu)
Typmetoda
VracíNodeList
Popis vrací podle názvu tagu seznam referencí na uzly typu Element
Prohlížeče IE5+, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+
normalize()
Typmetoda
Vracívoid
Popis spojí sourozence typu text v jeden uzel
Prohlížeče IE6, Mozilla 0.9.1+, Netscape 6.1+