Starší komentáře ke článku: Hříchy pro šíleného korektora - člověk versus psaní číslovek

Zpět na článek | Úvodní stránka Interval.cz

Avatar

Autor komentáře: Bohumír Bednařík (BoboCop)

Datum vložení: 3.3.2005 14:32:07

Měl bych jednu maličkou připomínku k psaní matematických výrazů a sice tu, že znaménko násobení by se nemělo psát jako malé písmeno x, ale znakem k tomu určeným, tedy znakem × (pro porovnání ×x). Zrovna tak pro dělení je určen znak ÷, ale více se asi používá znak lomítka.

Avatar

Autor komentáře: naluc

Datum vložení: 3.3.2005 14:51:59

V knize "Praktická typografie" (Kočička, Blažek) je uvedeno, že '÷' je nesprávný znak pro dělení. Správné znaky jsou: ':' a '/'. S násobením máte samozřejmě pravdu.

Avatar

Autor komentáře: Michal Kubeček

Datum vložení: 4.3.2005 1:47:37

Znaménkem násobení je tečka, nejlépe střední (U+00B7, U+22C5). Křížek (U+00D7) se používá jen ve specifických situacích (kartézský součin, udávání rozměrů). Znak, který uvádíte pro dělení, se používá jen na klávesnicích kalkulaček a vznikl pravděpodobně složením dvou standardních způsobů zápisu dělení (dvojtečky a zlomkové čáry).

Avatar

Autor komentáře: Bochi

Datum vložení: 4.3.2005 3:06:20

Ano, to je správná připomínka. Nicméně v anglosaských zemích se jako znaménko obyčejného součinu křížek často používá (nevím ovšem, jestli v souladu s jejich pravopisnými pravidly) a zřejmě nejčastější užití je (kromě zmíněných kartézkých součinů a rozměrů) ve spojení mantisy a exponentu, např. 2.4×10^-7. Tipnul bych si, že to souvisí s tím, že tečku používají namísto naší desetinné čárky, a asi by se to pletlo (střední a spodní tečku si spletete snadno).

Avatar

Autor komentáře: Bohumír Bednařík (BoboCop)

Datum vložení: 3.3.2005 14:35:44

A ještě připomínka k financím. Někde jsem četl, že pokud chci zapsat částku bez haléřů, tak bych ji měl správně zapsat se dvěma pomlčkami tedy Kč 18,--.

Avatar

Autor komentáře: naluc

Datum vložení: 3.3.2005 14:56:59

Správně by se částka měla psát ne se dvěma pomlčkami, ani se dvěma spojovníky, ale s jednou čtverčíkovou pomlčkou (em dash).

Avatar

Autor komentáře: crackonosh

Datum vložení: 11.3.2005 11:50:18

Máte pravdu. Je to proto, že pomlčka zde zastupuje dvě nuly, proto by se měla její šíře rovnat šířce dvou vysázených nul vedle sebe. Více na http://www.typomil.com/sazba/interpunkce.htm#pomlcka

Avatar

Autor komentáře: Byro

Datum vložení: 21.3.2007 9:34:56

Nevím, ale myslím, že se zde jedná o psaní textu v textových editorech, resp. strojem, a to ošetřuje ČSN 01 6910. S ohledem na tuto normu, dle mého názoru, je tazatelem uvedený tvar "Kč 18,--" naprosto správný.

Avatar

Autor komentáře: noname

Datum vložení: 3.3.2005 14:47:42

zrovna dnes jsem psal jeden článek o EDGE a chvilku jsem tápal jak napsat "dvouapůltá generace", nakonec jsem napsal 2,5. generace, vypadá to hnusně, ale asi je to správně. Jinak k prvnímu komentáři: imho nejlepší pro dělení je dvojtečka (např. 1 : 5), ale správně jsou všechny výrazy, záleží na místě

Avatar

Autor komentáře: Bochi

Datum vložení: 4.3.2005 0:16:00

Jsem rád, že došlo i na téma číslovek. Přiznám se, že patvary typu "8-má třída", "před 5ti lety" apod. jsou jednou z věcí, které mě v textech (zvláště na internetu) iritují nejvíce.

Avatar

Autor komentáře: naluc

Datum vložení: 4.3.2005 0:24:58

Papírové inzeráty (formátu A4 pověšené zevnitř na oknech) v autobusech v Pardubicích jsou opravdu krásnou přehlídkou typografických zvěrstev, vřele doporučuji. Co se číslovek týče, zahlédl jsem mimo jiné nádherné "... od 14-i let" :)

Avatar

Autor komentáře: Bochi

Datum vložení: 4.3.2005 2:58:27

Vypadá to hrůzně, ale kupodivu z logického hlediska je to správnější než velmi rozšířené "14-ti". To by se totiž, důsledně vzato, mělo číst jako "čtrnáctti". (Ovšem špatně je podle pravidel ČJ samozřejmě obojí.)

Avatar

Autor komentáře: Marek Prokop

Datum vložení: 4.3.2005 4:04:31

Užitečný článek, ale protože jsme na Intervalu, očekával bych, že se zmíní i o specifických problémech s čísly na internetu. Konkrétně jde o mezery za tečkami v datech a mezi řády v delších číslech. Na vlastním webu je musím zapsat entitou pro nedělitelnou mezeru, jinak se mohou zalomit. Totéž platí o mezeře mezi číslem a jednotkou. Na cizím webu (např. zde v tomto komentáři), v emailu a někdy i na vlastním webu kvůli redakčnímu systému nemá pisatel nad nedělitelnou mezerou kontrolu a pak je -- chtě, nechtě -- nutné mezery vynechat. Ono je to vůbec na internetu s daty a čísly těžké. Internet je příliš mezinárodní médium a respektování místních jazykových pravidel může vést k naprosté ztrátě srozumitelnosti. Nejvíce patrné je to u dat, kde je snad dostatečně jednoznačný jen ISO formát 2005-03-03. Jakýkoli jiný může být velmi matoucí. U čísel s různými oddělovači řádů a desetinných míst je to podobné.

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 4.3.2005 5:42:47

Že je WWW jako konglomerát technologií a aplikací příliš nevyspělý, než aby zvládal všechny záludy klasické typografie, to snad už ví každý náš pravidelný čtenář. Nemá smysl znovu opakovat, co už bylo řečeno v jiných článcích na typografii zaměřených. Ty by sis ale, Marku, měl příště ověřit, jak je to doopravdy, než zase budeš Interval.cz za něco kritizovat. Začít můžeš třeba tím, že si vyzkoušíš, zda opravdu nemáš kontrolu nad nedělitelnými mezerami v komentářích…

Avatar

Autor komentáře: Marek Prokop

Datum vložení: 4.3.2005 12:43:56

Viléme, odkážeš mne, prosím, na nějaký článek na Intervalu (nebo kdekoli jinde v češtině), který by se zabýval konkrétně tím, o čem jsem psal? Pokud jde o druhý odstavec, nekritizoval jsem Interval. Uvedl jsem ho jen jako příklad webové diskuse. Předpokládal jsem, že zde entity použít nemohu, když je nápověda pod formulářem nezmiňuje v povolených HTML prvcích. O to ale nejde. Jistě nepředpokládáš, že entity použije masový čtenář třeba iDnes. A o to mi šlo -- že v takových případech je správnější napsat datum jako 4.3.05 než 4. 3. 05.

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 4.3.2005 14:58:26

Co se týče článků zde na Intervalu, račiž použít naše fulltextové vyhledávání, vrátí ti přinejmenším deset odkazů na různé články, rozebírající problematiku až do hloubky malicherných sporů o správný tvar některých znaků. Pokud jde o druhý odstavec, skutečně se v nápovědě o entitách nic nepíše, protože je obvykle nikdo nepotřebuje, ale mé zánovní rozhraní s nimi počítá, protože odborný čtenář (a přispěvatel) zde na Intervalu je občas potřebuje. Nicméně s tebou nemohu souhlasit v tom, že absence možnosti kontrolovat styl zobrazení data opravňuje přispěvatele ignorovat pravidla. Zde je na místě úplně opačný přístup - já, jako přispěvatel, se budu vždy držet pravidel, a někdo jiný, kdo za server odpovídá, se musí postarat, aby výsledek byl správný nebo alespoň tolerovatelný. Přispěvatel je zde v roli autora textu, provozovatel serveru zastává roli typografa a další...

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 4.3.2005 8:43:19

Každopádně moc díky za užitečné doplnění... Co se týče problémů s dodržováním místních pravidel (v důsledku mezinárodnosti webu), myslím si, že u běžných webů, které existují například v české a anglické jazykové mutaci, lze potížím předejít tím, že se v každé verzi použije takový formát, který bude pro čtenáře srozumitelný. Řekl bych, že v českém textu není nutné na dodržování místních pravidel rezignovat, protože není příliš pravděpodobné, že by se ho pokoušel přelouskat někdo, kdo neumí česky. V materiálech, které mají mít mezinárodní charakter, je samozřejmě namístě použít takový formát, který je všeobecně srozumitelný.

Avatar

Autor komentáře: Marek Prokop

Datum vložení: 4.3.2005 13:03:09

V zásadě souhlasím. Problém se ukrývá jen v poslední větě -- který formát je všeobecně srozumitelný. Pokud jde o datum, v angličtině ho jen čísly srozumitelně napsat nejde. S výjimkou ISO formátu 2005-03-04 (mimochodem, zde na Intervalu se používá také -- chválím Interval, Viléme ;-), který je, pokud se nepletu, v češtině přípustný také. Čísla obvykle vycházejí jednoznačněji, protože se málokdy používají přesně tři desetinná místa, ale občas se to stane a pak babo raď -- představuje číslo 123,456 stovky tisíc nebo jen stovky? Podle pravidel češtiny jen stovky, ale vsadím se, že na většině českých stránek (generovaných nedostatečně lokalizovaným CMS) by ve skutečnosti reprezentovalo stovky tisíc.

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 4.3.2005 13:20:17

Je pravda, že v některých případech musí jít na webu čeština trochu stranou (i když je mi to docela líto) - o "palcových" uvozovkách a "krátkých pomlčkách" už jsme mluvili minule. Protože jsem spíš korektor než webdesignér (resp. webdesignér nejsem vůbec:-), uvádím většinou pravidla, která platí u standardních textů. Jsem rád, když potom v příspěvcích zazní komentáře k tomu, jak je či není možné to které pravidlo uplatnit na webu. Takže moc díky:-) Číslo, které jste, Marku, uvedl (123,456), bych kvůli desetinné čárce za normálních okolností chápal jako stovky. Pro vyjádření stovek tisíc (pokud by nebylo možné oddělení řádů mezerou) bych asi použil klasickou tečku (123.456) - taky to není stoprocentně "košer", ale je to dle mého soudu srozumitelnější.

Avatar

Autor komentáře: Leo

Datum vložení: 9.3.2005 13:57:47

"S výjimkou ISO formátu 2005-03-04 (mimochodem, zde na Intervalu se používá také -- chválím Interval, Viléme ;-), který je, pokud se nepletu, v češtině přípustný také." Normy jsou jedna vec, porozumeni druha - je to 4. brezna 2005 nebo 3. dubna 2005? Leo

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 9.3.2005 15:33:30

V některých dnech některých měsíců může dojít k mylnému pochopení v každém z existujících formátů. Nicméně citovaný mezinárodní formát je vůči podobným chybám zdaleka nejodolnější, zvláště když se někde vyskytuje větší skupina zápisů nebo kde lze zobrazení ověřit v náhledu, jako třeba v této diskusi. Jinak řečeno, kdo chce vidět problém, najde ho vždy, kdo však oplývá minimem inteligence, rychle se s tím vyrovná ;-)

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 9.3.2005 18:46:48

Jenom bych pro pořádek doplnil, že zmíněný mezinárodní formát je založen na "sestupném" řazení - tedy rok-měsíc-den (yyyy-mm-dd). Uvedený příklad tedy znamená 4. března 2005.

Avatar

Autor komentáře: Šámot Kínebub

Datum vložení: 16.5.2006 9:51:38

Při zápisu 11. srpna 1975 v angličtině číslovkou má být prosím také dodržována (pevná) mezera pro řadové číslovky, tj. 11. (0)8. 1975? Děkuji.

Avatar

Autor komentáře: Persil Mossadov

Datum vložení: 23.5.2006 9:59:37

Dle vyjadření odborníků tam mají být také mezery.

Avatar

Autor komentáře: em

Datum vložení: 4.3.2005 14:40:58

Mam dalsi namety : "nám dokážou pěkně" ci "nam dokazi ..." ? Jak se pise bez data nebo bez datumu? V IT si clovek musi dat pozor, jestli se jedna o data nebo datum.

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 4.3.2005 14:55:11

Díky moc za zajímavý námět... Mimochodem, otázce data/datumy se věnoval úplně první článek série - zkuste se na něj podívat, třeba tam něco najdete:-)

Avatar

Autor komentáře: Libor Smékal

Datum vložení: 4.3.2005 18:39:55

Podle normy ČSN EN 28601 (viz. např. http://wes.wyda.cz/Pocitace/Texty/Uprava/cisla.htm) se v časovém údaji hodina a minuta odděluje dvojtečkou a ne tečkou, jak se je psáno v tomto článku. Jak je to tedy správně?

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 4.3.2005 19:23:41

Děkuji za připomínku a dotaz... Z PČP vyplývá, že je nutné rozlišovat mezi klasickými časovými údaji označujícími určitou hodinu (např. představení začíná v 18.30) a časovými údaji označujícími nějakou lhůtu, "období" (např. čas dosažený v maratónu - 2:12:54,03. Toto jsem v článku nezmínil a omlouvám se za to.

Avatar

Autor komentáře: pinus

Datum vložení: 7.3.2005 15:51:03

No ale to uz je trochu ujete... Nemel by to nekdo sjednotit? Dodrzovat pravidla a typografii je hezke, uzitecne a spravne, ale tenhle rozdil mezi teckou a dvojteckou je uz trochu moc.

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 7.3.2005 16:14:11

Do určité míry chápu Vaše rozhořčení:-) Bohužel já s tím můžu dělat asi tolik co vy... Uvidíme, zda k nějakému posunu nezavelí ÚJČ třeba v příštích Pravidlech:-)

Avatar

Autor komentáře: Filip Jirsák

Datum vložení: 10.3.2005 18:36:47

Bude myslím sjednoceno brzy, i podle pravidel (jen co vyjdou nová, tedy tak za 30 let :-), protože zápis s dvojtečkou se používá skoro všude, protože to mají všichni okoukané z Windows. Když někde napíšu tečku, většina lidí to považuje za chybu.

Avatar

Autor komentáře: pinus

Datum vložení: 10.3.2005 23:28:23

Hlavně ale z displejů digitálek.

Avatar

Autor komentáře: milan.pohorelsky

Datum vložení: 9.3.2005 7:15:41

Tečku jsem používal, ale váhal jsem, že někdy se používá i dvojtečka. Už jsem klidný...

Avatar

Autor komentáře: tomas

Datum vložení: 6.3.2005 5:42:06

Aprilovy zertik, nejspis. Nevim jestli to bylo tady, ale nekdo se snazil naznacovat, ze lidi co pisou bez hacku a carek, to jinak neumi. To byl taky vtipek. Nejvic me ale dostalo me/mne. Na intervalu uz me nic neprekvapi. Jen aby meli ctenari vic clanku, budeme psat o kravinach. Myslite si ze slovo kraviny je od slova krava? Interval se vyvijel celkem sympaticky, posledni mesice ale nastoupila tvrda reklama a kvalitu pohltila komercni kvantita. Skoda. Dalsi prumerny server. Hlavne ze mame lepsi statistiky za kazdou cenu. Proc ne.

Avatar

Autor komentáře: Ondrej Páleš

Datum vložení: 7.3.2005 7:44:36

Tak s tímto píspěvkem si dovolím nesouhlasit. Já osobně pařím mezi ty, kterým čeština moc problémy nedělá (i když samozřejmě neomylný nejsem), ale přesto jsem se v každém z článků této série dozvěděl něco "nového", o čem jsem před tím nevěděl. Pokud Vás irituje ta "tvrdá" reklama na produkty Microsoftu v záhlaví stránky, zkuste provozovat svůj server na takové úrovni a uvidíme jak kvalitní (a bez reklamy) bude. Komerční kvantita - já tu nic moc komerčního nevidím (a už rozhodně ne v článcích o spisovné češtině). A pokud Vás snad uráží, že se Vás někdo pokouší vzdělávat, máte asi nějaký mindrák z dětství (nic ve zlém), a pak taky zřejmě nemáte na tomto serveru co dělat (pokud tedy nejste fundovaný odborník, který sem přispívá svými odbornými články). Další průměrný server....co dodat:-)) Rozesmál jste mě. Mně se naopak líbí, že se na intervalu vyskytují články ze všech nejrůznějších oblastí, týkajících se internetu a webových stránek, o kterých mnozí lidé nemají ani ponětí. Jen tak dál!

Avatar

Autor komentáře: Viktor Janeba

Datum vložení: 7.3.2005 8:18:45

No a kdyz jsme u tech cisel, tak bych pridal jeste korektni zapis Intervalu ;-): 10–16 Cisla oddelena pomlckou (nikoliv spojovnikem) bez mezer. Pomerne casto se v tomhle zapisu chybuje.

Avatar

Autor komentáře: Martin Trčka

Datum vložení: 8.3.2005 9:56:24

Napsat „od desíti do šestnácti“ je ještě poměrně snadné, ale já mám problém se psaním složitějších intervalů. Například, jak se správně napíše „letní prázdniny jsou od 1. 7. do 31. 8.“? 1. 7.–31. 8. nebo 1. 7. – 31. 8.? No, vidím, že to s tou podporou HTML entit na Intervalu ještě není dotažené do konce… :-)

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 9.3.2005 15:36:33

Některé entity nepodporujeme, z různých důvodů (bezpečnost, přístupnost na mobilních zařízeních a podobně). Doporučil bych příště otestovat způsoby zápisu v náhledu příspěvku, od toho tady, konec konců, také ten náhled je ;-)

Avatar

Autor komentáře: dgx

Datum vložení: 14.3.2005 4:16:29

Nedá mi to si neudělat trošku reklamy :-) aneb jak zautomatizovat čistý typografický výstup http://www.texy.info/cz/try?id=88372b75e4ef805ce1d4cbd63e9207cf (všimněte si uvozovek, pevných mezer, pomlčky, tří teček)

Avatar

Autor komentáře: kalan

Datum vložení: 8.3.2005 10:40:49

osm nebo také osum - mohu použít obé?

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 8.3.2005 10:59:08

No, použít samozřejmě můžete obojí, ale spisovné je pouze "osm".

Avatar

Autor komentáře: Kvetos

Datum vložení: 9.3.2005 17:56:21

Dodal bych, že vyslovovat bychom pak ale měli "osum", "sedum". To by měli vědět hlavně moderátoři v TV a rozhlase. Vyslovovat např. osm, sedm zní příšerně!

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 9.3.2005 18:42:13

Nechci se nijak přít (a taky to není nic až tak podstatného), ale mám pocit, že Pravidla povolují dvojí výslovnost, tedy jak "osm", tak "osum". Možná trochu záleží i na tom, zda se podaří vyslovit "sedm", "osm" tak, aby to znělo přirozeně:-)

Avatar

Autor komentáře: autor

Datum vložení: 9.3.2005 20:20:55

Je to tak! Přesně - to by měly mít na mysli naše moderátorské hvězdy, když vystupují veřejně. Třeba při hlášení času v rádiu. Např. těch "osm" hodin zcela zaniká a někdy to dokonce zašumlují. Avšak vysloveno "osum" hodin je více slyšitelné, nezaniká.

Avatar

Autor komentáře: osama

Datum vložení: 11.3.2005 19:23:54

"sto jeden metr" vs. "sto jedna metrů" vs. "sto jeden metrů"...? za cé asi ne, že.

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 11.3.2005 19:33:43

Přesně tak:-)

Avatar

Autor komentáře: David

Datum vložení: 19.3.2005 16:08:38

Existují nějaká pravidla pro oddělení data a času, nebo mohu tyto údaje libolně oddělit pomlčkou apod. Díky za radu.

Avatar

Autor komentáře: DJ Miky

Datum vložení: 23.5.2006 19:07:03

Na http://wes.wyda.cz/Pocitace/Texty/Uprava/cisla.htm jsem se dočetl toto: [i]8.6 Telefonní a faxová čísla Telefonní a faxová čísla se člení po dvojicích počínaje zprava. Lichý počet číslic začíná trojčíslím. 22 23 24 25; 543 22; 756 81 89[/i] Vždycky jsem měl za to, že telefonní číslo se má psát po trojicích a ne po dvojicích. Jak je to doopravdy? Má se to tedy psát po dvojicích? Mně osobně to připadá "divné" a moc rozkouskované...

Avatar

Autor komentáře: ANeniToJedno

Datum vložení: 23.5.2006 19:15:38

Ano, opravdu tel. čísla se psala vždy popisovaným způsobem, nicméně v období přečíslování v ČR proběhla poměrně rozsáhlá diskuze, během které se ustálil názor, že tel. čísla v ČR a při současném způsobu číslování je vhodné psát ve trojicích XXX XXX XXX.

Avatar

Autor komentáře: wake

Datum vložení: 23.5.2006 21:57:52

Neurovědci tvrdí, že človek intuitivně spočítá předměty ve skupině, pokud její velikost nepřesahuje čtyři (čímž se liší od primátů, kteří končí u trojky). Tedy tel. číslo rozdělíme tak, aby obsahovalo max. čtyři skupiny po max. čtyřech číslicích, přičemž nedříve saturujeme počet skupin. Mezinárodní formát čísla zapíšeme jako +420 ### ### ###.

Avatar

Autor komentáře: Katka

Datum vložení: 20.9.2006 9:29:33

Jak se správně píše číslovkou tři sta milionů sto tisíc pět set třicet tři? Jsou mezi číslicemi někde čárky nebo tečky? Děkuji

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 20.9.2006 11:49:15

Dobrý den, správný zápis by byl takovýto: 300 100 533 V některých případech je také povoleno používat místo mezer tečky, zvlášť tam, kde je to potřeba kvůli přehlednosti (tj. 300.100.533). V zásadě ale bohatě stačí pouze mezery.

Avatar

Autor komentáře: Schmutzka

Datum vložení: 7.10.2006 15:19:54

Jaká jsou pro to pravidla? Jeslti se píše: 1.1 Text nebo 1.3. Text nebo 1. 4. Text Viděl jsem všechny tři typy. Tak který je správný?

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 10.10.2006 8:03:25

Dobrý den, v knize "Jak napsat odborný text" je doporučena varianta, kterou jste uvedl jako první, tj: 1.1 Text 1.1.1 Jiný text

Avatar

Autor komentáře: Schmutzka

Datum vložení: 10.10.2006 17:18:04

Děkuji moc za odpověď, tohle mi připadala jako nejoptimálnější varianta, tak jsem v tom byl utvrzen :).

Avatar

Autor komentáře: Schmutzka

Datum vložení: 15.10.2006 13:10:35

A jak je to u bodu 1? Jestli 1. Text (jako zaprvé), nebo 1 Text?

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 15.10.2006 19:11:23

Osobně dávám přednost "logičtější" variantě, kdy první cokoli je "1.", první část tohoto čehokoli je "1.1." a tak dále. Celý systém se pak řídí jednotnými pravidly bez zbytečných výjimek a nekompatibilit ;-)

Avatar

Autor komentáře: Tomáš Bubeník

Datum vložení: 20.7.2007 13:55:48

Zajímalo by mě prosím, zda u verzí SW v ČJ (ČR) psát NÁZEV 1. 2. 3., nebo NÁZEV 1.2.3. Děkuji.

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 20.7.2007 14:48:38

Pokud máte na mysli verzování programu, pak je to jednoduché - Firefox 2.0.0.5 stejně jako Prohlížeč 1.2.3 (v obou případech bez tečky na konci ;-)

Avatar

Autor komentáře: Tomáš Bubeník

Datum vložení: 23.7.2007 8:59:07

"Děkuji za zajímavý dotaz. Zřejmě bych v tomto případě uplatnil mezinárodní způsob zápisu ve formátu X.Y (bez závěrečné tečky) - tedy např. Adobe Acrobat 7.0 apod." (citace z odpovědi Dalibora Behúna mailem) Moje odpověď: Díky, také jsem koukal např. na verze prohlížečů v nápovědě, ale raději jsem se přeptal. Zdá se, že zde již také mezinárodní úzus mj. "převálcoval" české pravidlo o (řadových) číslovkách jako samostatných slovech !?

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 23.7.2007 21:00:15

Neřekl bych, že zde došlo k převálcování českých pravidel mezinárodním územ. V tomto případě došlo k adopci mezinárodního úzu tam, kde české pravidlo chybělo. Značka verze programu totiž není číslovka - mnohdy obsahuje i písmena či slova a přestože někdy může vzbuzovat dojem řadové číslovky (například CRS 4.2.0.53 znamená čtvrtou generaci zdrojového kódu, druhou revizi, "nultou" bezpečnostní opravu a 53 kompilaci), jde o symbol či symbolické vyjádření několika různých informací...

Avatar

Autor komentáře: Tomáš Bubeník

Datum vložení: 24.7.2007 14:17:57

... 53. kompilaci Ano, ale to vše jsou řadové číslovky, tj. mj. v případě, že by výrobce SW uváděl pouze čísla, mohl by (nejméně pro českou verzi) mj. použít i české pravidlo o číslovkách jako samostatných slovech!? Zajímavé je v této souvislosti též téma číslování (pod)kapitol: Je prosím (nejméně pro českou verzi) správně 1. 1. 1. Podkapitola 1. podkapitoly 1. kapitoly?! Děkuji.

Avatar

Autor komentáře: Tomáš Bubeník

Datum vložení: 24.7.2007 14:38:45

Děkuji za rychlou odpověď. Má to oporu, resp. vysvětlění v nějakém zvláštním pravidle?! Díky. TB Dalibor Behún mailem: "... kniha 'Praktická typografie' v této souvislosti doporučuje následující zápis (příklad): ' 1 Naše produkty 1.1 Cukrovinky 1.1.1 Čokolády 1.1.2 Bonbony 1.2 Nápoje ' Tedy zápis rovněž bez mezer a závěrečných teček ..."

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 27.7.2007 6:00:17

Právě to jsem se snažil vysvětlit - i když to (verze programu) jako čísla vypadá, nejsou to čísla, ale symbolický zápis. A zapisovat tuto životně naprosto nezbytnou informaci jednou tak a podruhé jinak by znamenalo katastrofu!

Avatar

Autor komentáře: Tomáš Neugebauer

Datum vložení: 18.8.2007 15:21:59

"Pozn. red.: Od devadesátých let nejsou ČSN (až na výjimky) právně vynutitelné a jejich dodržování závisí na vlastním uvážení. ČSN 01 6910 pochází z poloviny osmdesátých let a v aktuální verzi z roku 2002, jejíž platnost končí v roce 2007, je považována za beznadějně zastaralou. Většina odborníků proto upřednostňuje takzvaný typografický úzus." Tento text obsahuje několik nepřesností. Není pravda, že ČSN 01 6910 pochází z poloviny osmdesátých let, ale poprvé vyšla již v roce 1949. Aktuální verze není z roku 2002, ale z dubna 2007. A ani verze z roku 2002 nebyla považována za beznadějně zastaralou, neboť tato norma nikdy, a to ani v současné době neslouží k stanovení typografických pravidel. To si jen někteří neznalí problematiky myslí, že nahrazuje zrušenou oborovou normu, jež stanovovala typografická pravidla. Tato norma slouží ke stanovení pravidel pro obchodní a úřední korespondenci, kde není ani dnes možné přihlížet k typografickým pravidlům. Takže pokud je někdo opravdu odborník, užívá typografický úzus tam, kde má a normu ČSN 01 6910:2007 používá opět tam, kde má.

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 19.8.2007 18:06:08

Skutečný odborník by si především přečetl dataci článku a vzal v úvahu tehdejší situaci, byl-li by s ní seznámen... V roce 2005, kdy článek vznikal, byla samozřejmě aktuální verze z roku 2002, která pouze upravovala verzi z osmdesátých let. Za beznadějně zastaralou byla přitom považována právě odborníky, kteří sestavovali verzi vydanou letos (tedy v roce 2007) a jejichž původním cílem bylo vytvořit komplexní typografickou normu mezioborovou., která, pokud vím, stále neexistuje.

Avatar

Autor komentáře: Tomáš Neugebauer

Datum vložení: 28.9.2007 19:32:18

Máte pravdu, že jsem si nevšiml, že článek je z roku 2005, kdy pochopitelně platila norma z roku 2002. Za to se omlouvám. Není však pravda, že norma z roku 2002 upravovala verzi z osmdesátých let, neboť nahradila verzi ze srpna 1997. Za beznadějně zastaralou byla považována právě odborníky z řad požadujících normativní úpravu typografických pravidel, neboť jim chybí zrušená ON. Ale jak již jsem uvedl ona ani v podobě z roku 2007 neřeší typografická pravidla. Tedy nic podstatného se nezměnilo. Avšak z části vám musím dát za pravdu, neboť norma z roku 2002 nezohledňovala, že úpravu písemností uvádějí i některé právní předpisy, tedy dokumenty s vyšší právní silou. Na základě mého podnětu autorka normy toto již do normy z roku 2007 zapracovala.

Zpět na článek | Úvodní stránka Interval.cz