Starší komentáře ke článku: Hříchy pro šíleného korektora - zaměřeno na zájmena

Zpět na článek | Úvodní stránka Interval.cz

Avatar

Autor komentáře: Lobster

Datum vložení: 12.1.2007 9:17:16

Tak to jsem z toho jelen. Asi pořád budu psát jak mi "zobák" narostl. Ale jinak díky za článek, pokusím se jím inspirovat ve "své" češtině...

Avatar

Autor komentáře: Tom

Datum vložení: 12.1.2007 10:00:49

Možná to není úplně přesně k tématu, ale zkusím to. Dost mi trhá uši, když například sestra v ordinaci řekne "pojďte SI dál". Co na to odborník? Má to nějaký důvod?

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 12.1.2007 10:28:47

Nemám teď před sebou vyjádření žádné jazykové autority, ale je pravda, že v běžné řeči se občas zvratné "si" přidává i ke slovesům, s nimiž se běžně neváže. (Zdá se, že se tím někdy zdůrazňuje individualita původce děje, jeho vlastní rozhodnutí.) K těmto slovesům patří i zájmeno "jít". Např.: "Jdi si, kam chceš." "Půjdu si, kam mě napadne." Mám pocit, že ve Vámi zmíněném případě se spíš jedná o klasický zdravotnický žargon (Pojďte si dál, příp. Pojďte si další - trochu mi to připomíná "Pojď si pro facku" :-) než o promyšlenou větnou konstrukci. Je ale dost možné, že to má hlubší význam, který je mi skryt.

Avatar

Autor komentáře: Tom

Datum vložení: 12.1.2007 10:52:47

Žargon to bude určitě, nejenom zdravotnický. I úředníci za přepážkou tím taky trpí (Vyplňte si tenhle formulář), možná bych to obecně nazval "žargonem při styku se stranou" :-D

Avatar

Autor komentáře: karf

Datum vložení: 13.1.2007 10:19:49

Já se přikláním k názoru, že jde o žargon obecně byrokratický, a že vychází ze vzoru "polibte si…" Článek je opět výborný, chválím. Kéž by nám to takto byly vysvětlovaly soužky učitelky ve škole…

Avatar

Autor komentáře: lacik

Datum vložení: 15.1.2007 16:56:57

Sestra to zájmeno "si" používá v ordinaci hodně často: "odložte si", "vyhrňte si rukáv, změříme tlak", "stáhněte si kalhoty, dostanete injekci", "sundejte si řetízek, ať není na rentgenu vidět",... Takže ono "pojďte si dál" už vnímám jako profesionální deformaci.

Avatar

Autor komentáře: venclj

Datum vložení: 14.1.2007 18:10:05

Mám za to, že zájmeno "si" ve vazbě s jakýmkoli slovesem většinou znamená apel nebo zdůraznění vůle člověka, o němž je řeč. [i]"Pojďte si dál."[/i] (ale pouze, chcete-li, nebo pouze o vlastní vůli) Podobně již někde zmíněné [i]"Pojď si pro facku."[/i] může znamenat [i]"Chceš-li, dám ti facku, ale musíš si pro ni přijít. Já sám pro to nic neudělám."[/i]

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 14.1.2007 19:25:49

Řekl bych, že tady už hodně záleží na nonverbální komunikaci. V sentenci "[i]Pojď si pro facku.[/i]" osobně cítím výzvu ve stylu "[i]Namlátím ti, co se do tebe vejde, ale možná tě nechám žít, když se necháš zmlátit dobrovolně.[/i]" ;-)

Avatar

Autor komentáře: Jan Bažant

Datum vložení: 16.1.2007 9:51:52

Viléme, je vidět, že jste - stejně jako já - v mládi hodně zlobil. Podobná zkušenost může pramenit jen ze silných osobních prožitků ;-)

Avatar

Autor komentáře: Denny

Datum vložení: 25.1.2007 21:56:29

Skoro mi připadá, že v onom "pojďte si dál" je výraz "si" už natolik ustálen, že z hlediska slovnědruhového odpovídá nikoli zájmenu, nýbrž částici. Stran úloh [i]vybídnutí adresáta promluvy[/i], jakož i [i]zdůraznění volního aspektu[/i] s Vámi plně souhlasím.

Avatar

Autor komentáře: Jirka

Datum vložení: 12.1.2007 18:54:51

"[i]jeho[/i], tedy tvar zájmena [i]můj[/i]" - s tím nesouhlasím. [i]Jeho[i] je jiné přivlastňovací zájmeno než [i]můj[/i].

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 12.1.2007 20:12:18

Děkujeme za upozornění, souhlasím s Vámi. Rozhodně by bylo lepší formulovat to třeba takto: "zájmeno můj a další přivlastňovací zájmena"

Avatar

Autor komentáře: Pavel Čingl

Datum vložení: 12.1.2007 20:52:53

Tak pokud píše autor o zájmenech, tak zapomněl na jednu zásadní charakteristiku. Pronomina nejen zastupují substantiva a adjektiva, ale zároveň na ně ukazují a odkazují k nim (demonstrativa). Což je pak uvedeno v prvních příkladech. Ve škole nám na to děti nezapomínají a autor zde na to zapomněl.

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 12.1.2007 21:12:49

Neřekl bych, že autor výslovně zapomněl, spíš se natolik soustředil na téma článku, že tuto "drobnost" přešel. Nicméně, jak praví SMČ: [i]§82. Zájmena jsou slova, která sama neoznačují osobu, zvíře, věc nebo vlastnost, nýbrž jen zastupují příslušná jména podstatná a přídavná, popř. určitou nebo neurčitou osobu, věc nebo vlastnost jen naznačují nebo na ně odkazují anebo vyjadřují vztah osoby mluvící k nim; teprve ze situace vyplývá, o kterou osobu, věc nebo vlastnost jde.[/i]

Avatar

Autor komentáře: Pavel Čingl

Datum vložení: 13.1.2007 14:05:12

Ale je to v současné době téměř jejich nejpodstatnější funkce. A mohu-li poradit, tak citace ze SMČ jsou sice hezké, ale tato příručka brněnských autorů je trochu mimo mísu, dost často uvádí zavádějící informace. Proto stále doporučujeme "akademickou" Mluvnici češtiny. Sice je z konce 80. let, ale pořád lepší než SMČ.

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 13.1.2007 20:38:05

Promiňte, akademickou Mluvnici po kapsách jaksi nenosím, není to moc praktické. SMČ mi povětšinou stačí a zatím proti ní neprotestovali ani kolegové z Akademie ;-)

Avatar

Autor komentáře: Mirek

Datum vložení: 17.1.2007 1:04:42

Me zkusenosti ze studia bohemistiky jsou takove, ze kantori doporucovali SMC jako povinnou cetbu ve smyslu Tmusite to znat, ale ne vsechno v ni napsane je pravda.]

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 17.1.2007 6:28:09

Tak to se snad dá prohlásit o každém zdroji informací a každý člověk schopný samostatného myšlení k tomu tak bude přistupovat. Prostě nikdo nevěří všemu, co slyší - snad až na náboženské fanatiky ;-)

Avatar

Autor komentáře: Pavel Čingl

Datum vložení: 23.1.2007 17:48:30

To je sice pravda, pokud ovšem člověk neznaký daní problematiky sáhne po SMČ, tak nevím, nevím. Lepší je porada s odborníkem.

Avatar

Autor komentáře: lacik

Datum vložení: 20.1.2007 15:39:35

Jako příklad nadměrného používání zájmen je ivedena věta "Půjdeme si najít svá místa". Ta věta mi uši netrhá, cítím tam určitý významový rozdíl: napíši-li "půjdeme si najít místa", znamená to, že tam půjdu brzo, abych našel pohodlná místa s dobrým výhledem (třeba na závodech nebo koncertě). Pokud píši "Půjdeme si najít svá místa", chápu to, že musím najít místo, které je po dobu představení moje a bylo mi přiděleno vstupenkou (řada a sedadlo).

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 22.1.2007 18:22:16

Máte pravdu, v této větě nám skutečně zájmeno "si" vytváří drobný významový rozdíl.

Avatar

Autor komentáře: Marry

Datum vložení: 16.5.2008 9:01:04

Mně tedy přijde, že v oné větě působí neplechu fakt, že je tam jednak "si" a jednak "svá". Já bych buď řekla "Půjdeme si najít místa" (což by spíše znělo jako že je nemáme rezervovaná) nebo "Půjdeme najít svá místa" (což tedy značí přesný opak)

Avatar

Autor komentáře: JJJ

Datum vložení: 23.1.2007 19:59:45

Jen si to zkuste: Náměstíčko zaplnili muži, ... vycházeli z továrny. Který tvar zájmena jenž byste dosadili místo tří teček? Kdo hádal (či věděl, samozřejmě), že to má být již, dostává deset bodů. Nevím, nevím, když řeknu: Náměstíčko zaplnili muži, již vycházeli z továrny. Tak si představím, že na náměstí jsou muži a již někdo vychází z továrny. Daleko lepší smysl mně dává: Náměstíčko zaplnili muži, jenž vycházeli z továrny. Samozřejmě to mluvnicky správné být nemusí, ale ty kodifikace se přece taky pořád předělávají, ne? :-) PS I když jsem se učil češtinu, tak výrazy adjektiva, substantiva, kvazistativa aj. neznám, takhle se to učí buď na gymplu nebo vysoké škole. Není na to někde online učebnice?

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 23.1.2007 20:53:55

Proto se také doporučuje používat v těchto případech místo zastarávajícího "již" zájmeno "kteří" - a problém je rázem vyřešen :-) Co se týče adjektiv a dalších lingvistických termínů, sám jsem si taky nebyl schopen to zapamatovat, a tak jsem sobě i jiným, sobě podobným, sepsal malý tahák v Češtině pod lupou. Lingvistická označení slovních druhů najdete na adrese http://www.proofreading.cz/slovni-druhy-lingvisticka-oznaceni. A třeba pády jsou tady: http://www.proofreading.cz/pady-%e2%80%93-lingvisticka-oznaceni (v tomto případě se omlouvám za příšerné URL).

Avatar

Autor komentáře: Denny

Datum vložení: 25.1.2007 21:44:01

Osobně v tomto případě sice respektuji normu, tedy se přikláním k variantě "již", ovšem nedá mi to, abych nepřipomenul drobný postřeh z historie: Např. Jan Hus v Postille (1413) používá v plurálové formě toto reflexivní zájmeno pro všechny rody i pády jednotně - "jenž".

Avatar

Autor komentáře: JJJ

Datum vložení: 26.1.2007 14:21:47

Díky za podporu :-) Mimochodem co se vám vybaví když se řekne file a copy?

Avatar

Autor komentáře: Denny

Datum vložení: 27.1.2007 16:03:53

Určitě ne "pilovat duplikát", nýbrž "zkopírovat soubor" s prohozeným slovosledem. Závěr: Smysl sdělení lze (ovšem toliko do určité míry) odhadnout i tehdy, když je systém kódování nedodržen, popřípadě kód samotný nějak narušen. Ale můj první dojem byl asi takový, že musí jít o jakousi regionální variantu spojení slov vzájemně takřka nespojitelných, totiž "filé" a "copy". ;-) To už jsme však docela jinde než u zájmen...

Avatar

Autor komentáře: christof

Datum vložení: 10.2.2007 10:45:09

a určitě by to nemohlo být třeba "založit/archivovat kopii"? ;)

Avatar

Autor komentáře: Denny

Datum vložení: 15.2.2007 13:14:16

Ale ovšem. :-) Ono by se to dalo vlastně vyložit na mnoho a mnoho způsobů. Jenže některé jsou zkrátka velmi uzuální, jiné už tolik ne... Zkrátka - až kontext začíná s frazémy dělat divy.

Avatar

Autor komentáře: Marry

Datum vložení: 16.5.2008 9:04:58

Nebyla otázka náhodou myšlena spíš jako výrazy "file" a "copy" než jako spojení "file a copy"? ta druhá verze je totiž blbost, ale u první se mi vybaví angličtina, počítačologie nebo tak něco...

Avatar

Autor komentáře: Josef

Datum vložení: 27.2.2007 19:38:10

V době, kdy ani novináři ČTK neumějí používat zájmena (po vzoru pologramotného lidu používají tvar slova "ona" pro třetí pád namísto čtvrtého - viděl jí, jak jí (a jí to nevadí)), nemá asi moc smysl vysvětlovat rozdíly mezi "jenž", "jež" a "již". Přesto děkuji za článek.

Avatar

Autor komentáře: Lenka

Datum vložení: 1.3.2007 15:01:55

V úvodu kritizujete tyto věty: "Vítám vás na mém webu." "Podej mi svou ruku." Druhá věta je však v pořádku. Přivlastňujete podmětu, použití zájmena svůj je tedy na místě. "já podávám svou ruku, ty podáváš svou ruku, on podává svou ruku"... atd.

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 1.3.2007 16:09:46

Dobrý den, co se týče můj x svůj, je tato věta samozřejmě v pořádku. Použili jsme ji ale jako příklad nadměrného používání zájmen, kterému se článek také věnoval. Přirozenější by bylo říct: "Podej mi ruku."

Avatar

Autor komentáře: wake

Datum vložení: 12.8.2007 11:14:19

Nadměrný text: ... Dej mi ruku svou, studenou Od okenních skel Všichni tě mezi sebe zvou A já jsem tu proto abys šel ... (C) Karel Plíhal, 19??

Avatar

Autor komentáře: CzechFan

Datum vložení: 29.9.2007 1:33:29

V poezii se nadměrný a nespisovný text používá relativně často, takže tahle citace vůbec není argumentem... Spíše se divím Lence, že ji vůbec nenapadlo, v čem tkví "kouzlo" příkladu "Podej mi svou ruku".

Avatar

Autor komentáře: Jago

Datum vložení: 4.4.2007 15:13:46

Díky za článek, i já občas "kvetu", když slyším to, co se občas line z televize nebo z novin. Jen bych rád upozornil, že u zájmena "náš" není to pravidlo tak striktní: "Navštívíme své rodiče.", ale "Vidíme naše širé, rodné lány."

Avatar

Autor komentáře: Pechča

Datum vložení: 6.6.2007 12:07:57

Píšu životopis a najednou jsem zmatená z této věty, právě díky zájmenům můj a svůj: Je to v kolonce Cíl: Rozvíjet své dosavadní zanalosti a dovednosti a získávat nové pro svůj profesní růst. Co nejefektivnější využití těchto získaných znalostí a dovedností pro mou/své veškerou/é činnost/i v dané společnosti. Tak nevím zda to mám dobře, či ne. Nebo jestli máte jiný nápad jak to formulovat lépe?! Předem děkuji za odpověď a případně se omlouvám za chyby ve svém dotazu.

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 6.6.2007 12:15:38

Díky za zajímavý dotaz. Možná bych sjednotil styl a formuloval druhou větu třeba takto: Co nejefektivněji tyto znalosti využít pro veškerou svou činnost v dané společnosti. Jinak pozor - v první větě nikoli "zanalosti", ale "znalosti":-)

Avatar

Autor komentáře: Pechča

Datum vložení: 6.6.2007 13:43:30

tak děkuji moc za radu:)

Avatar

Autor komentáře: wake

Datum vložení: 12.8.2007 11:06:45

Ale to není zase tolik moc výjimka. "Vidime své širé rodné lány" znamená, že každý jeden pozorovatel vidí alespoň jeden "svůj vlastní osobní širý rodný lán", zatímco "Vidíme naše..." přivlastňuje širé rodné lány kolektivně, v intencích ideálního bezpodílového spoluvlastnictví.

Avatar

Autor komentáře: CzechFan

Datum vložení: 29.9.2007 1:45:37

Přesně tak, ono se stačí zamyslet, a zjistit, že za slovem "my" můžeme vidět různé množiny lidí - z toho pak vyplývá i ono odlišení použitím zájmena "své" nebo "naše".

Avatar

Autor komentáře: Hanka

Datum vložení: 3.12.2007 15:55:45

...zaplevelují zejména sportovní komentáře. Tuhle jsem slyšela, že někdo "VZPAŽIL SVÉ RUCE". Co jiného by, probůh, chtěl vzpažovat, když ne ruce; variantu, ve které by vzpažoval dejme tomu ruce soupeřovy... ani nechci domýšlet.

Avatar

Autor komentáře: Marry

Datum vložení: 16.5.2008 9:07:08

:D

Avatar

Autor komentáře: katka

Datum vložení: 3.1.2008 16:43:05

Ráda bych jen podotkla, jedná-li se o článek zabývající se správností psaní čárek, bylo by vhodné ho napsat korektně i zhlediska morfologie. Slovo "souhrnně" neexistuje!!!!!

Avatar

Autor komentáře: Vilém Málek

Datum vložení: 3.1.2008 17:15:49

Interval.cz se snaží udržovat své články v kondici i po jazykové stránce - pokud nás tedy čtenář upozorní na jakoukoli chybu, snažíme se ji napravit. Bohužel na váš příspěvek nemohu adekvátně reagovat, protože slovo, které zde zmiňujete, jsem prostě nikde nenašel. Mohla byste přesněji uvést, kde se vyskytlo?

Avatar

Autor komentáře: j_i_r_i_k

Datum vložení: 19.1.2008 18:16:32

Tato výtka se vztahuje k dílu o psaní čárek, kde na ni již Dalibor Behún odpověděl, nevím, proč doslova stejný (a navíc zřejmě naprosto neopodstatněný) příspěvěk připlácla "katka" i sem, a vlastně na tom vůbec nesejde.

Avatar

Autor komentáře: Radek

Datum vložení: 17.7.2008 19:41:16

Píšete, že slova můj a svůj lze zaměnit dle libosti jen málokdy. Je to možno třeba ve větě: "Nebyl jsem schopen vnímat poslední chvíle se svými (s mými) dětmi." ?

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 17.7.2008 21:11:16

Radku, v tomto konkrétním případě bych spíše volil zájmeno "svými", anžto se vztahuje k podmětu.

Avatar

Autor komentáře: slachmanek

Datum vložení: 29.1.2009 23:12:00

Náměstíčko zaplnili muži, JEŽ vycházeli z továrny.

Avatar

Autor komentáře: Dalibor Behún

Datum vložení: 30.1.2009 8:22:48

Asi je to u tohoto historického článku zbytečné, ale dovolím si opravit - nikoli JEŽ, ale buď JIŽ, nebo KTEŘÍ.

Zpět na článek | Úvodní stránka Interval.cz