INSPO 2007 – nová pravidla pro přístupný web

19. března 2007

INSPO znamená „Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami“. Kdo však je takovou osobou? Ať jste sebezdravější a sebemladší, časem zestárnete, zhorší se vám zrak a neurosvalová koordinace, může vás postihnout nějaké degenerativní onemocnění nebo prostě „jen“ úraz. Nakonec se stane osobou se specifickými potřebami každý. Proto je důležité, abychom již dnes, dokud ještě můžeme, přizpůsobili Internet svým budoucím potřebám.

Konference INSPO 2007Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami proběhla 17. března 2007 v tradičních prostorách Kongresového centra v Praze. Ladění konference bylo tentokrát tak trochu sváteční, šlo již o sedmý ročník a tak se dostalo i na poděkování hlavnímu organizátorovi, jímž je pan Jaroslav Winter.

Dopolední (či spíše předobědovou) sekci zde nebudu popisovat, podrobné informace můžete najít jinde, sepsané rukou povolanější. Odpolední sekci Tvorba přístupného webu jsme věnovali především tématu Pravidla pro přístupný web. Proběhlo celkem pět přednášek, jejichž kompletní znění je vám k dispozici na naší speciální stránce věnované INSPO, kde najdete i další odkazy a informace.

Rekordní účast dává tušit nabitý sál
Rekordní účast dává tušit nabitý sál (za fotografickou dokumentaci ve ztížených technických podmínkách redakce děkuje kolegyním z nakladatelství Zoner Press)

Hned na úvod vystoupil Dvid Špinar ze společnosti H1.cz a seznámil nás s různými pohledy na přístupnost (accessibility) webových stránek, především webových stránek orgánů státní správy a samosprávy. Pokud sledujete aktuální dění, asi víte, že právě jeho firma se zabývá přípravou nových pravidel pro tuto oblast, coby spoluřešitel projektu Výzkumný projekt ministerstva informatiky o přístupnosti webů státní správy.

Výše zmíněný projekt již prošel dvěma fázemi a je zhruba v polovině. V následující přednášce paní doktorka Hana Bubeníčková z Tyflocentra Brno seznámila přítomné s dotazníkovou akcí, jejímž cílem bylo přesně zmapovat počty a typy hendikepovaných v České republice a zjistit, nakolik jim s jejich hendikepem pomáhá web. Mne osobně šokovalo zjištění, že poslední oficiálně dostupný údaj o hendikepovaných pochází ze studie prováděné v roce 1992! Státní správa pod falešnou rouškou boje s diskriminací hendikepovaných blokuje přístup k životně důležitým informacím, které mají podstatný vliv na kvalitu života přinejmenším čtyř set tisíc našich spoluobčanů. Jak političtí lídři tohoto státu tvoří zákony o lidech a pro lidi, o kterých nic nevědí a nechtějí vědět?!

Vojtech Regec z Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska k nám na INSPO přijel pohovořit o problematice přístupnosti internetových stránek v podmínkách Slovenska. Slovensko má před námi výrazný náskok, protože jejich pravidla pro tvorbu webů státní správy a samosprávy jsou již součástí zákona. Přesto, jak se zdá, není vše tak, jak by mělo a mohlo být – je evidentní, že tato pravidla jsou ještě více ignorována než ta naše.

Myslím, že dokud součástí podobných zákonů nebudou sankce za jejich porušování, budou tyto zákony masově ignorovány. A nemusí to být nesmyslné pokutování jedné státní instituce druhou státní institucí, jak je občas navrhováno a zase zpochybňováno, ale třeba nucené personální změny ve vedení institucí – lidově řečeno vyhazov zodpovědných osob bez možnosti znovu získat zaměstnání ve státních službách…

Živá diskuse v předsálí
Živá diskuse v předsálí

Inženýr Stanislav Ondra a doktor Petr Peňáz zastupující Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity se zabývali otázkou přístupnosti e-learningu, a to nejen pro hendikepované, ale pro všechny uživatele obecně. Jen těžko si lze připustit, že, jak tvrdí, e-learning paradoxně zhoršuje kvalitu výuky na vysokých školách, nicméně oba pánové své tvrzení podepřeli velmi pádnými argumenty. Zajímavé bylo také jejich tvrzení, že prakticky nelze vytvořit takový dokument, který by byl plně přístupný jak sluchově, tak zrakově hendikepovaným, protože jejich biologické a psychické potřeby jsou výrazně odlišné. Soudobé technologie nezvládnou vše, zvláště když jejich poskytovatelé pouze slepě následují nějaký teoretický předpis.

Závěrečnou přednášku, na kterou jsem se osobně těšil asi nejvíce, měl mít Martin Snížek z H1.cz. Protože však byl nečekaně „verbálně hendikepován“ a nemohl se dostavit, o prezentaci jeho materiálů se postaralo duo Jan Bažant a Martin Kopta. Ač se mi do klávesnice vtírá idiom „komické duo“, neznamená to, že přednáška v jejich podání neměla pro posluchače žádný přínos. Naopak, přestože měli na přípravu jen několik málo minut, dokázali přítomné zaujmout tak, že tito neodešli ani přes více než hodinové zpoždění celé akce, a také odborná erudice dua přednášejících byla naprosto zřejmá. Ostatně, diskutovali s některými posluchači ještě ve chvíli, kdy nás začali naši hostitelé z Kongresového paláce vyhánět na ulici.

Pokud jste se konference INSPO 2007 osobně zúčastnili, jistě mi dáte za pravdu, že jde o akci prospěšnou, odborně přínosnou a lidsky příjemnou. Dala mi možnost vyslechnout si řadu zajímavých názorů a naprosto nových informací, o nichž jsem neměl ani tušení, ale především se setkat s přáteli, které mám rád a které jinak po celý rok zastihnu leda tak e-mailem nebo telefonicky. Doufám, že příští rok se setkám i s vámi.

Pozn. red.: Další informace naleznete na http://inspo.interval.cz. Na této stránce můžete mít také odkaz na vlastní materiál související s tématem, pokud nám o něm dáte vědět.

Předchozí článek um
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *