Společnosti zpracovávající internetové platby 1.

14. února 2003

Díky globálnímu charakteru internetu není (aspoň teoreticky) problémem pro studenta z Horní Dolní nabízet své programy, fotografie či jiné produkty zákazníkům z celého světa. Zádrhelem však často bývá technické provedení plateb za takové produkty. V několika následujících článcích vám přináším přehled takzvaných „payment processing services“, tedy firem, které za určitou provizi zpracovávají platby (online platby platební kartou, platby šekem, případně další) od koncových zákazníků.

Pár slov obecně na začátek

Celý princip payment processing services (v dalším textu je budeme nazývat obvykle používaným termínem „platební společnosti“) vychází ze skutečnosti, že pro malé firmy – a pod termínem malá firma si prosím představte třeba studenta s jednou počítačovou hrou – je příliš náročné a drahé vybudovat centrum, které bude schopno přijímat platby a objednávky dostatečným počtem platebních kanálů. Potřebujete zabezpečený server, certifikáty, pro telefonické objednávky (např. prostřednictvím placených linek) pak 24/7 centrum s obsluhou schopnou komunikovat aspoň ve třech světových jazycích atd. Některé platební kanály (například PayPal) jsou dokonce v České republice téměř nedostupné vzhledem k nutnosti vlastnit adresu či alespoň konto v západní Evropě (pozn. aut.: stav ke konci roku 2002). Technicky zřejmě nejjednodušším způsobem příjmu peněz ze zahraničí je platba šekem, ale pokud jste si někdy nechávali takto posílat peníze třeba ze Spojených států, víte, že mezi odesláním šeku a výplatou peněz mohou uplynout bez problémů jeden až dva měsíce. A to nehovořím o bankovních poplatcích.

Výše uvedené skutečnosti jsou důvodem, proč příjem plateb přebírají právě platební společnosti. Tyto společnosti zpracovávají platby najednou pro řádově tisíce firem, přičemž za svou činnost vybírají poplatek ve formě provize z uskutečněného obchodu. Provize se obvykle pohybuje někde mezi 10 až 20 procenty z celkové částky.

Výsledná částka je pak, již snížená o provizi, zaslána firmě, pro niž byly platby zpracovány. Tedy například onomu studentovi do Horní Dolní. Platby probíhají u většiny společností měsíčně (výjimečně čtvrtletně). Také zde existuje dolní hranice (mezi 20 až 100 US$). Nedosáhne-li částka na účtu firmy této hranice, je výplata posunuta do dalšího období. Platby se standardně posílají šekem (většinou již bez dalšího poplatku), volitelně i mezinárodním platebním příkazem, tzv. „wire transfer“. Za tento příkaz vybírá platební společnost další poplatek, obvykle 10 až 30 US$.

Od koncových zákazníků přijímají platební společnosti platby pomocí nejrozšířenějších platebních karet, pomocí šeků, platby pomocí společnosti PayPal, platby přes placené telefonní linky, občas platby přes vlastní kreditní systémy platebních společností, výjimečně i jiným, exotičtějším kanálem. Protože portfolio těchto „vstupních platebních kanálů“ je u většiny platebních společností stejné či velmi podobné, nebylo v následujícím přehledu zohledněno.

Následující text (a další dvě pokračování tohoto článku) je věnován přehledu nejznámějších platebních společností. Je zaměřen především na společnosti zpracovávající platby za software (což s sebou nese další přidružené služby, jako je automatické rozesílání registračních kódů u shareware a podobně). Najdete zde ovšem i společnosti zaměřené obecně – u nichž si můžete nechat zpracovat platbu třeba za krmítko pro papoušky. Informace zde uvedené byly zpracovány z materiálů těchto společností a z dalších zdrojů, jako jsou internetová diskusní fóra atd. Z tohoto důvodu jsou tedy bez záruky, před výběrem konkrétní společnosti vždy věnujte čas prostudování jejich konkrétních smluvních podmínek! Článek si rovněž neklade za cíl kompletní přehled všech platebních společností, pokrývá však většinu těch (aspoň v oboru software) nejpoužívanějších. V posledním článku budou obsáhleji popsány tři platební společnosti, s nimiž autor spolupracuje nebo spolupracoval. Snad bude pro čtenáře zajímavé srovnání zkušeností z reálného provozu s informacemi, které o sobě ta která společnost poskytuje na FAQ stránkách…

Úvodní sedmička

Kagi – společnost, která by se dala nazvat jako „legendární“. V mnoha diskusích narazíte na zajímavou, až fanatickou oddanost uživatelů (skoro by se chtělo říct fanoušků) tohoto systému. Základním rysem této společnosti se zdá být maximální jednoduchost pro prodávající firmy – bez zdlouhavých smluv či složitého propojování s vlastními stránkami můžete začít téměř ihned prodávat. Celkově velmi sympatický obraz kazí, že mi občas jejich stránky při prohlížení poněkud „zamrzaly“, zejména při připojení přes proxy.

eSellerate – jejich výhodou je, že si můžete zřídit bezplatný účet, na němž si bez dalších závazků vyzkoušíte celé nastavení vašeho platebního centra (přizpůsobení vzhledu vašich stránek, definice zboží, slev a podobně). Nastavování poněkud složité, zato s velkým množstvím možností. Pro nové zákazníky (dokud nedosáhnete větších obratů) nabízejí nižší provize. Pro ostrý provoz vyžadují písemnou smlouvu. Po zřízení bezplatného účtu jsem byl e-mailem kontaktován VELMI aktivním obchodním zástupcem, který se asi 3 měsíce překonával se stále novými nabídkami, návrhy a možnostmi spolupráce.

Albert’s Ambry – společnost orientovaná výhradně na software. Jedná se o jakési propojení platebního systému s katalogem prodávaných programů s odkazy ke stažení.

Atlantic Coast / SWREG – na svých stránkách se chlubí svým stářím, existují již od roku 1987. Grafika stránek ostatně tomuto faktu nasvědčuje. Faktem je, že se mezi softwarovými autory jedná o jednu z nejpopulárnějších společností. Lze si zvolit jeden ze dvou typů spolupráce – nižší provizi, ale k tomu pevný měsíční provozní poplatek, nebo vyšší provizi, bez poplatku.

BMT Micro, Inc. – provize a ostatní podmínky jsou vcelku obvyklé, až na jednu opravdovou pikantnost. Dotyčná platební společnost na svých stránkách zavádí speciální podmínky pro autory z východní Evropy, Ruska, blízkého východu a Asie, ve kterých si vyhrazuje delší čas na zaslání peněz, a zároveň firmy z těchto oblastí nabádá, aby se nepokoušeli podvádět či jakkoli zlobit, jinak že uvidí. Přiznám se, že netuším, zda Česká republika patří dle BMT Micro, Inc. do východní Evropy či nikoli, po přečtení onoho oznámení jsem však měl neodbytný pocit, že studená válka ještě neskončila. Ostatně podívejte se sami, třeba z toho budete moudřejší.

Digibuy – relativně dražší na poplatcích, pro studenty však zavádějí speciální tarif s nižšími cenami. Přesto je mezi platebními společnostmi poměrně populární. Je službou společnosti Digital River, jež je na trhu platebních společností dosti velkým hráčem, jistou výhodou by tak mohlo být silné zázemí.

RegNet – podobně jako u Albet’s Ambry se jedná o propojení platební společnosti se specializovaným online katalogem software ke stažení.

Přehledová tabulka

Následující tabulka uvádí přehled některých vlastností zde uvedených společností. Jednotlivé sloupce mají tento význam:

  • I mimo software – zda lze uvedenou společnost použít i k přijímání plateb za jiné produkty či služby než je software.
  • Aktivační poplatek – zaokrouhleně cena v US$ za aktivaci služby.
  • Provozní poplatky – vyžaduje-li platební společnost ještě další poplatky vyjma provize, jsou uvedeny zde, opět zaokrouhleně a v US$.
  • Provize – provize platební společnosti z jedné transakce. Základní parametr. Většinou je provize strukturována dle objemu plateb a výše konkrétní transakce, případně doby trvání smlouvy, proto zde je pokud možno uvedena provize pro začínající firmu, s nejnižším obratem (většinou do 1000 US$ měsíčně) a pro produkty v ceně do 20 US$ za kus.
  • Podpora affiliates – zda společnost poskytuje systém pro podporu provizních prodejců (tzn. zda sama obhospodařuje seznam těchto prodejců, stará se o rozesílání jejich podílů a podobně). Za prodej přes provizního prodejce si společnost většinou účtuje další poplatek, obvykle v řádu 10 až 20 procent z výšky prodejcovy provize. Tento poplatek se strhává vám, nikoli prodejci.
  • Autorský algoritmus – určeno pro prodej shareware. Indikuje, zda společnosti můžete sdělit vlastní algoritmus (obvykle krátký program v C++), kterým je automaticky zákazníkovi vygenerováno a zasláno sériové (odblokovávací) číslo ihned po obdržení jeho platby, tedy bez vašeho zásahu. V některých případech je toto realizováno propojením na váš server, na skript, který požadované sériové číslo generuje.

Společnost I mimo software Aktivační
poplatek
Provozní
poplatky
Provize Podpora affiliates Autorský
algoritmus
Kagi Ano 5% + 1.25 US$ Ano Ano
eSellerate Omezeně 10 % Ano Zřejmě ano
Albert’s Ambry Ne 20 % Ne Ano
Atlantic Coast / SWREG Ne 15 %, min 1,5 US$ Ano Ano
BMT Micro, Inc. Ne 15 %, min 1.25 US$ Ne Ano
Digibuy Omezeně 30-100 10 za každý
další produkt
13,9 %, min 3 US$ přes 3. společnost Ano
RegNet Omezeně 20 %, min. 2 US$ Nezjištěno Ne

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Další článek top.euweb.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *