Celtx – Firefox pro psaní scénářů a podporu pre-produkce

9. května 2006

Když jsem před časem hledal nějaký dostupný program, který by poskytl počítačovou podporu produkce pro naše amatérské studio – navázání výrobních fází na scénář – zjistil jsem, že výběr je značně omezen. Většina komerčních programů, které jsem našel, (namátkou třeba Writer’s Cafe, Sophocles či hollywoodské programy Final draft Screenwriter) se omezují pouze na „screenwriting“ – psaní scénáře „pro obrazovku“. Narazil jsem však také na program „celtx“…

Program celtx je, podle slov autorů, …první softwarový balík pro lidi pracující v pre-produkci filmu, TV, divadla a nových médií. Poskytuje všechny nástroje, které potřebujete, v jediné aplikaci, a funguje na všech platformách… Krom toho, že jako jediný podporoval provázanost s médii, je také velice zajímavá jeho cena. Program je vytvořen na platformě Mozilla, respektive na prohlížeči Firefox, a je tedy k dispozici zdarma pod lehce modifikovanou licencí MPL (Mozilla Public License).

Než začnu s vlastním popisem, rád bych upozornil, že celý program je stále ještě ve vývoji – zatím poslední verze programu je z ledna 2006 a má číslo 0.9.5.1 (a je to znát). Následující text berte tedy spíš jako preview než jako recenzi hotového programu.

Psaní scénáře

Základem celého programu je textový editor. Jednou z hlavních vlastností „screenwriting“ programů je podpora průmyslového standardu, nebo lépe konvence, kterou se řídí formátování textu. Tento standard vychází z možností klasického psacího stroje (neproporcionální písmo, použití verzálek a odsazení pro strukturování textu), a pokud byste svůj scénář chtěli nabídnout nějakému hollywoodskému studiu, je lépe se ho co nejvíce držet (jak se na to dívají čeští producenti bohužel netuším). Situace je podobná, jako když odevzdáváte svůj strukturovaný životopis – pokud se příliš odchýlíte od konvence, poputuje váš příspěvek obratem do koše.

Hlavní okno aplikace
Hlavní okno programu celtx pro psaní scénářů. (plná velikost, cca 50 kB)

Program se snaží strukturování textu maximálně ulehčit. Typ odstavce (například akce, postava, dialog nebo nadpis scény, označující její lokaci) je možné buď vybrat ze seznamu, nebo pomocí klávesové zkratky. Editor navíc volí typ následujícího odstavce automaticky. Napíšete-li na jednom řádku postavu, další odstavec bude označovat dialog. Mezi styly je také možné přeskakovat pomocí klávesy Tab.

Přiznám se, že ne vždy mi systém „tab-enter“ vyhovoval. Pokud chcete například dialog přerušit akcí, je nutné projít celý seznam – v tom případě je mnohem jednodušší styl zvolit přímo. Díky tomu, že je styl aplikován vždy na celý odstavec (což v tomto případě není na závadu), není naštěstí nutné text předem označit. Ani pokud se neobejdete bez tučného písma, kurzívy nebo podtržení části textu, nenechá vás celtx na holičkách – tím je ovšem výčet možností formátování v podstatě vyčerpán.

Program celtx má v sobě integrován pravopisný modul myspell, použitý v OpenOffice (existuje pro něj i čeština, tu je však třeba doinstalovat ručně), bohužel však nepodporuje podtrhávání textu přímo v editoru. Celý text je nutné projít pomocí dialogového okna. Nicméně, lepší nějaká kontrola než žádná.

Dialogové okno pro kontrolu pravopisu
Dialogové okno pro kontrolu pravopisu. Slovník nezná ani některá běžná slova. (plná velikost, cca 10 kB)

Textový editor celtx se snaží psaní zpříjemnit i dalšími funkcemi. Všechny scény se automaticky zařadí do databáze lokací, kde je k nim možno přiřadit mnoho dalších doplňujících informací, které se už do scénáře nevešly, ale které pomáhají autorovi scénu objasnit (například které postavy se ve scéně vyskytují, jak scéna ovlivňuje celkový příběh, kdo je hlavní protagonista scény a čeho se ve scéně snaží dosáhnout). Připomíná to silně zjednodušenou verzi systému Dramatica. Autoři sice na svých stránkách slibují možnost přizpůsobení formulářů, v současné verzi to však (bez přepsání zdrojových formulářů v XHTML) možné není.

Detail scény
Formulář pro vyplnění podrobných informací o scéně. (plná velikost, cca 35 kB)

Podobně jako lokace zařazuje editor do databáze automaticky i použité postavy (a opět k nim nabízí doplňující formuláře). Problém je však s přejmenováním postav, respektive s datovou konzistencí. Každý zápis do scénáře označující postavu přidá do databáze novou položku, ta se však už nikdy sama nesmaže, ani nepřejmenuje (a přejmenování je také problematické – bez ruční editace zdrojového souboru projektu nemožné).

Detail postavy
Formulář pro vyplnění podrobných informací o postavě. (plná velikost, cca 35 kB)

Pro scény a postavy editor nabízí automatické doplňování, což podobně jako v programátorských editorech urychluje psaní. Ani tato funkce bohužel není bez vady – automatické doplňování není napojené na databázi a prostě vám nabízí vše, co jste do tohoto typu řádku kdy napsali.

Občas můžete ocenit možnost změnit pořadí scén, případně jejich dočasné odsunutí do odkládací plochy – scratchpadu. Co už bohužel není příliš dořešené, je použití „undo/redo“ v této situaci. Zatímco přesun scény do scratchpadu je jednoduchá operace, pokud jste si to rozmysleli, musíte provést operaci „zpět“ dvakrát – jednou v editačním okně, podruhé ve scratchpadu. Zpětné zařazení scény ze scratchpadu je potřeba provést přes schránku.

Poznámka ve scénáři
Přímo do textu je možné vkládat poznámky (neviditelné při tisku), zobrazí se jako malý žlutý papírek (a jeho obsah po kliknutí na něj). (plná velikost, cca 10 kB)

Detailní rozpis scény

Co celtx staví nad ostatní mně známé screenwriting programy, je možnost vytvořit detailní rozpis scény. Lze označit libovolnou část textu ze scénáře (nebo prostě do textu přidat speciální značku) a přiřadit jí datovou položku. Každá položka má svůj název, kategorii, popis a své mediální přílohy – audio, video nebo obrázek (a každou z nich lze opět pojmenovat). Kategorií je přes třicet, krom již zmíněných postav a lokací existují kategorie pro zvukové efekty, CGI (Computer Generated Imagery), světla, hudbu a další.

Detailní rozpis scény
Kompletně označkovaný text a postranní lišta s položkami. (plná velikost, cca 65 kB)

Mediální přílohy lze zobrazit přímo v celtx – část z nich zvládne technologie Mozilly, na zbytek, hlavně zvuky a video, je nutné mít instalovaný Quicktime od firmy Apple. Pro přehrávání médií bohužel nelze použít externí program, ani jiný plugin. Zde jsem narazil na další nekonzistenci – média k projektu lze přidat, tím se nakopírují do příslušné složky s projektem, a lze je z projektu i odstranit, ovšem kopie souborů na disku v projektu zůstávají i nadále.

Milou funkcí je integrace vyhledávání Google Images – stačí stisknout tlačítko a celtx otevře nové okno s výsledky vyhledávání jména položky. Jen by to chtělo dotáhnout do konce, pokud se vám totiž nějaký obrázek líbí, je nutné ho nejdříve uložit na disk a poté znovu načíst jako přílohu z disku, místo aby si celtx vytáhl obrázek z cache.

K přílohám bych měl jednu výtku – program kontroluje MIME typ souboru a skutečně vyžaduje mediální soubor, nelze tedy položce přiřadit například 3D objekt, textový nebo binární soubor.

Navigace v položkách během psaní scénáře není zrovna nejpříjemnější. Vše se odehrává v úzké postranní liště, kde se v seznamu zobrazí maximálně osm položek nebo kategorií najednou. Výběr položky použité ve scénáři lze uskutečnit poklepáním, bohužel opačný postup (zvýraznění místa ve scénáři, kde se položka nachází) nebo dokonce vyhledávání v položkách zatím možné není.

Vše trochu zachraňuje další funkce programu, takzvané reporty, kde lze relativně přehledně zobrazit seznam všech položek pro jednotlivé scény, případně část položek odfiltrovat podle scény nebo kategorie (vyhledávání použít opět nelze). Výsledný souhrn lze i tisknout, při vytváření náhledu pro souhrn mi však celá aplikace několikrát zamrzla, takže bylo potřeba použít skutečný papír.

Výpis položek ve scénách
Nejjednodušší typ reportu – prostý seznam položek ve scénách. (plná velikost, cca 40 kB)

Další funkce – import, kalendář, vzdálené úložiště, tisk PDF

Program celtx umožňuje import textových souborů z jiných programů. Vzhledem k poměrně výraznému odlišení různých partií se dá očekávat, že jednotlivé scény, akce a postavy rozpozná dobře. Zkoušel jsem pouze export a následný import přímo v programu, anglický scénář převedl bez chyby, bohužel zcela selhal při importu textového souboru s českou diakritikou.

Do programu je začleněn kalendář Mozilla Calendar, se všemi výhodami i nevýhodami. Bohužel, až na předpřipravené „filmové“ kategorie (jako například pre-produkce, zkoušky nebo filmové festivaly) není se zbytkem aplikace vůbec integrován. Dokonce není ani svázán s aktuálním projektem. To může být záměr – nechtěli byste prošvihnout kostýmové zkoušky jen kvůli tomu, že máte otevřen špatný projekt – na druhou stranu bych alespoň očekával že za mne program dokáže vytvořit pro každý projekt speciální kalendář. Je hezké vědět, že mám kostýmovou zkoušku, ale pro který projekt?

Kalendář
Ukázkový kalendář natáčení filmu „Čaroděj ze země Oz“. (plná velikost, cca 50 kB)

Pro spolupráci více lidí je možné celý projekt nahrát na server (nutná registrace je integrovaná do programu). Projekty lze buď sdílet veřejně, s určitou skupinou lidí, nebo vůbec. Co však program postrádá, je funkční spravování verzí – pokud váš kolega projekt upraví, dojde po aktualizaci na vaší straně ke smazání všech změn, které jste možná do té doby udělali, takže sdílení pomocí externího programu pro správu verzí možná bude v současné době lepší varianta.

Další hledisko je bezpečnost. Nejsem příliš nakloněn tomu nahrávat svůj tajný projekt na veřejný server, u kterého nemám nejmenší záruku bezpečnosti, ba dokonce ani nevím, jestli se data na něj posílají šifrovaně. Autoři si to ale naštěstí uvědomují a plánují v budoucnu komerčně licencovat serverový software.

Další funkcí je možnost nechat si vygenerovat PDF dokument – také vzdáleně. Smysl této funkce je v našich zeměpisných šířkách diskutabilní, pokud ale skutečně potřebujete dodržet výše zmiňovaný standardní formát (přesně specifikované okraje i velikost fontu), pak je to dobrá možnost – bez úprav totiž pouhým vytisknutím XHTML dokumentu přesného formátu nedosáhnete.

Vývojáři celtx se netají tím, že právě webové služby mají být v budoucnosti zdrojem příjmu pro jejich společnost, současné služby a klient však mají zůstat zdarma.

Za zmínku téměř nestojí fakt, že lze celtx používat i jako klasický prohlížeč. I pokud používáte Firefox, věřím, že dáte nejspíš přednost svému profilu a rozšířením před holou verzí bez bezpečnostních záplat (navíc v současnosti již zastaralé řady 1.0.x).

Shrnutí

Program celtx je velice zajímavý nástroj, jedinečný svým zaměřením i cenou. Bohužel, skutečně je na něm znát nízké číslo verze – díky strategii „vydávat brzy a často“ si lidé zvykli pracovat s mnohdy velice kvalitním a použitelným softwarem ještě před uvedením první plné verze. Program celtx však také, kromě pochopitelných problémů a kosmetických nedostatků, trpí jednou zásadní vadou – problematickým zajištěním konzistence mezi scénářem a databází. Naštěstí je aktivně vyvíjen, programátoři sledují fóra, takže věřím, že autoři nakonec všechny problémy úspěšně překonají.

Pokud se zabýváte scenáristikou či produkcí, nemáte peníze na nějaký drahý systém, a přesto byste rádi při řízení projektu využívali počítačové podpory, stojí celtx určitě za vyzkoušení.

Předchozí článek cibulak.sk
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *