David Špinar: Od Dobrého webu k H1.cz

26. září 2005

David Špinar je znám jako neúnavný propagátor bezbariérového webu a donedávna také jako vedoucí projektu Dobrý web, který letos v létě spolu s ostatními členy týmu opustil, aby založili novou konzultační agenturu H1.cz. V rozhovoru pro Interval.cz objasňuje okolnosti tehdejších událostí i svou vizi budoucího vývoje.

David Špinar se narodil 19. prosince 1977 a studoval na Vysoké škole ekonomické, kterou však po ukončení bakalářského cyklu opustil. Od roku 2000 pracoval ve společnosti Internet Info, s.r.o., jako projektový manažer. V roce 2003 se stal vedoucím projektu Dobrý web. V létě 2005 Internet Info opustil, aby s kolegy Markem Prokopem, Michalem Krutišem a Václavem Štruplem založili novou konzultační společnost H1.cz.

David Špinar
David Špinar

David Špinar patří mezi největší odborníky na téma přístupného webu, spoluvytvářel Pravidla tvorby přístupného webu a napsal odbornou knihu Tvoříme přístupné webové stránky. Tématice bezbariérového webu se pravidelně věnuje i na svém weblogu Přístupnost. Kromě internetu jsou jeho velkým koníčkem německé dogy a v poslední době především syn Matěj.

Proč jste se rozhodl z Dobrého Webu odejít a založit konkurenční projekt H1.cz?

Na začátku léta jsme s některými zásadními členy týmu DW probírali možnost dalšího rozvoje projektu. Došli jsme k názoru, že současný model rozdělení kompetencí a financí není dostatečně prorůstový, aby motivoval členy týmu i k jiné práci než primárně zakázkové. A protože jsme toho názoru, že hodnota projektu typu DW spočívá v konkrétních lidech, nikoli kancelářích, serveru nebo štítku na vizitce, rozhodli jsme se IInfu navrhnout určitý způsob řešení. Navrhli jsme udělat z Dobrého webu samostatnou společnost, kde by měli klíčoví lidé z týmu svůj podíl.

Takže jste kolegy k odchodu z Dobrého Webu moc dlouho přemlouvat nemusel?

Pozor! K žádnému přemlouvání k odchodu nedošlo. Na náš původní návrh reagoval Marek Antoš nejprve s pochopením, ale pak se ukázalo, že se naše pohledy zásadně liší. Marek Antoš požadoval pro Internet Info 75% podíl a v zásadních otázkách právo veta. S ohledem na to, že IInfo bylo v podstatě pouze servisní organizací Dobrého webu, protože mu dávalo právní subjektivitu a kanceláře, nepřišel nám tento požadavek oprávněný. A po několika kolech jednání se ukázalo, že se v názorech sblížit nemůžeme. Je jasné, že jsme v tuto chvíli nemohli říct: „Tak nic, my to berem zpátky.“ Proto jsme se rozhodli, že Dobrý web opustíme. A v tu chvíli se mohli všichni ostatní členové týmu DW rozhodnout. Buď půjdou s námi, nebo zůstanou v Dobrém webu. Z devíti členů Dobrého webu tedy nakonec ihned odešlo sedm lidí (já, Marek Prokop, Vašek Štrupl, Michal Krutiš, Vítek Dlouhý, Michal Čížek a Monika Boštičková). Zůstali jen Juraj Krivda (který byl kromě mě jediným zaměstnancem IInfa) a Petra Větrovská. Juraj už ale, pokud vím, Dobrý web také opustil, čili z původní sestavy zbyla jen Petra Větrovská.

V jaké atmosféře probíhalo rozloučení většiny týmu Dobrého Webu s Internet Infem?

Pokud jde o fyzické rozloučení, tak to jsem absolvoval jenom já, protože všichni ostatní členové týmu DW (s výjimkou Juraje) byli externisti, kteří nepracovali v kanceláři. Pokud jde o obecnou rozluku, probíhala k mé radosti velmi věcně a bez zbytečných negativních emocí. Já jsem hned zkraje srpna předal Markovi Antošovi veškerou dokumentaci k probíhajícím zakázkám, rozloučil se s lidmi z Internet Infa, kde jsem působil přes pět let a odešel na dovolenou. S ohledem na některé fámy a především rozhovor Marka Antoše pro Interval.cz mám však dojem, že tu určitá ukřivděnost a zášť ze strany IInfa panuje. Nejsem si však vědom, že bych k ní jakkoli přispěl.

V právě zmíněném rozhovoru Marek Antoš mluvil o mizejících klíčových souborech a o přetahování zákazníků navzdory dřívějšímu slibu, že tak činit nebudete. Co vy na to?

Ano, to byly ty největší pomluvy z jeho rozhovoru. Rád se k nim vyjářím. Pokud jde o to mazání, Marek zbytečně skandalizuje úplnou prkotinu. Při čištění svého prostoru na serveru jsem vymazal i starou verzi Intranetu, který tam byl nainstalován, kterou už dlouhou dobu nikdo nepoužíval a která byla nahrazena jinou aplikací. Smazal jsem ji tedy čistě proto, že jsem tam mazal všechno ostatní. O žádné cenné dokumenty tak samozřejmě nikdo nepřišel.

Co se týká přetahování zákazníků, je to kapku složitější. Žádný slib nepadl. Ihned po našem odchodu jsme s IInfem začali jednat o sporných bodech. Šlo o texty na webu a metodiky k analýzám a školením (jejichž autorem je Marek Prokop a IInfo k nim žádná práva nedrželo), o adresy v newsletteru Firma online (z nichž část dodal Marek Prokop při startu DW) a o kontinuální klienty. IInfo však z nějaké podivné pozice síly vyžadovalo, abychom se jim zavázali, že pro kontinuální klienty nic dělat nebudeme. O tom, že by se měli vzdát používání Markových textů a metodik, však nechtěli ani slyšet. To je trochu podivný přístup

Všechna jednání tak ztroskotala a současný stav je ten, že IInfo stále používá Markovy texty na webu a metodiky rozborů a školení. A co se týká klientů, ti se svobodně rozhodli, s kým chtějí spolupracovat. Někteří se rozhodli pro nás, jiní zůstali věrní Dobrému webu. Žádné aktivní přetahování a přemlouvání se nekonalo, jak se snažil naznačit Marek Antoš. A už vůbec ne proti nějakému fiktivnímu slibu.

Nebyl odchod od Internet Infa trochu rizikovým krokem do neznáma? Internet Info zajišťovalo zázemí projektu včetně kanceláří.

To samozřejmě byl. A nejvíce pochopitelně pro mě. Byl jsem zaměstanec a měl své jisté. Navíc musím živit rodinu, protože žena je na mateřské. Přesto jsme do toho šli, protože jsem věděli, že je to výzva a možnost vytvořit něco, co bude fungovat ještě lépe, než jak jsme fungovali předtím. Jsme svými pány, můžeme být flexibilnější, máme více kapacity na prorůstové práce jako marketing nebo obchod. A už nyní, necelé dva měsíce po rozchodu, se ukazuje, že jsme udělali dobře. O nové zákazníky nemáme nouzi a kvalita naší práce jde rapidně nahoru. Těším se, až konečně vyladíme ty „start-up“ povinnosti, jako jsou kanceláře, rejstřík, banka či právníci a budeme se moct všichni soustředit na vlastní práci.

Co bude v H1.cz jiného oproti vašemu dřívějšímu působení v Dobrém Webu z hlediska zákazníka?

Jsou to dvě věci. Lepší kvalita naší práce a naše větší časová kapacita. Dřívější systém fungování vedl k tomu, že Marek, Michal nebo Vašek nepracovali pro DW na 100 % svého produktivního času. V podstatě to byli pouze externí subdodavatelé, kteří pracovali na zakázkách, když zrovna byly. Po startu H1.cz se však tento systém radikálně změnil. Najednou máme všichni čas a chuť vymýšlet a dotahovat nejrůznější nápady, nové metodiky a postupy. A v naší branži jde právě o toto. Pokud například děláme linkbuilding, nemůžeme se spolehnout jen na přihlouplou výměnu odkazů nebo registraci do katalogů. Chce to spoustu nápadů a znalostí, které je třeba zrealizovat. Dříve na to nebyl prostor, dneska už je. Protože jsou ostatní členové týmu H1.cz více zataženi „do hry“, děláme práci efektivněji, rychleji a s lepšími výsledky. A proč tak najednou? Protože plody této „prorůstové“ práce, za kterou není vidět okamžitý zisk, poneseme sami. Dříve veškerý zisk odčerpávaly ostatní projekty IInfa, protože zde dochází k silnému křížovému financování. To už je naštěstí minulost.

Z toho by ale šlo vyvodit, že za odchodem od Internet Infa jsou hlavně peníze …

Ne. Pokud by tomu tak bylo, proč bychom se jinak chtěli dohodnout s Internet Infem na společné firmě? To by bylo přece výhodnější rovnou odejít, ne?

Individuální motiv byl u každého trochu jiný. Třeba u mě šlo o nějaký osobní budoucí vývoj. Ačkoli Dobrý web „počali“ Marek Prokop s Markem Antošem, tak „rodil“ jsem ho už jen já s Markem Prokopem. A co se týče „výchovy a výživy“, tak tady šlo především pouze o mě. Proto jsem považoval za vhodné tlumočit Internet Infu nějakou představu o svém budoucím uplatnění, které jsem neviděl v pouhém zaměstnaneckém vztahu bez dostatečné motivace. Třeba u Marka Prokopa šlo v zásadě o to, že nemohl pro Dobrý web dělat tolik, co by bylo potřeba, protože neexistoval způsob, jak ho honorovat za nezakázkový druh práce. To způsobilo, že pak dělal na jiných projektech více než na Dobrém webu. A to chtěl změnit. Nešlo tedy o peníze, protože ty si koneckonců zajistil jinde, šlo o budoucnost Dobrého webu, který v posledních měsících žil z podstaty.

Jste přesvědčen, že na českém trhu je prostor pro dva obdobné projekty, jako je Dobrý web a H1.cz?

Pokud budou dělat svoji práci dobře, tak zcela určitě. Dlouhodobě tvrdím, že v naší branži není problémem konkurence, ale příliš malý a nerozvinutý trh. Protože každý rozumný konzultant staví svůj marketing na osvětě, tak v podstatě zvětšuje trh nejen sobě, ale i ostatním konkurentům. Proto také panují v našem oboru poměrně dobré vztahy a častá spolupráce. Navíc, kromě Dobrého webu v podstatě neexistuje žádná naše konkurence, která by pokrývala zcela stejné spektrum činnosti. V jednotlivostech se střetáváme, například s Robertem Němcem v SEO, s Advertures v online marketingu, se Symbiem v analýzách použitelnosti, ale jsou to jen částečné překryvy. To vede k tomu, že si často předáváme klienty nebo spoulpracujeme. A navíc, přepodkládám, že se časem rozejdou i koncepce Dobrého webu a H1.cz. Takže strach určitě nemám.

Jaké máte plány do budoucna?

Základní cíle jsou v zásadě tři. Za prvé, pomocí aktivního marketingu a osvěty vysvětlovat majitelům webů, že jim weby také mohou být k něčemu dobré, a tvůrcům webů, že dělat weby správně se vyplatí. Za druhé, chceme dokázat, že naše společnost H1.cz má své místo na trhu a umí dělat svou práci tak dobře, že se s ní vždy vyplatí spolupracovat. A za třetí, to je takový malý únik dosud tajných informací, chystáme se kolegy z Alphanumeric a Thinline Interactive uspořádat velikou odbornou konferenci pro všechny webové tvůrce. Konference se bude jmenovat WebGeneration a už se moc těším, až v jednom sále promluví všichni ti, kteří v rámci webdevelopmentu něco dokázali a něco znamenají. Podrobnosti budou včas k dispozici.

Související články

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek poho.cz
Další článek spojmontbrno.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *