Odstraňte bariéry svého webu – základní požadavky

30. dubna 2002

Dnešním článkem začínáme seriál, ve kterém se budeme věnovat tzv. bezbariérovému webu – tedy webu, který neklade překážky žádnému uživateli, bez ohledu na to, jaké používá zařízení nebo jestli je nějakým způsobem handicapovaný. Pravidla pro jeho vytváření vám navíc pomohou lépe zpřístupnit web i pro obyčejné uživatele. Jejich znalost by měla patřit k základnímu vybavení dobrého webdesignera.

Bezbariérový web původně vznikl kvůli handicapovaným uživatelům. Dnes ale, spolu s rozvojem alternativních technologií pro přístup k internetu (PDA, mobilní telefony, WebTV) a návratu webu k podstatě, tedy dobře strukturovaným informacím, získává na významu a už zdaleka neplatí, že jsou jeho pravidla dobrá pouze kvůli „hrstce“ handicapovaných uživatelů Internetu.

Proč bezbariérový web?

V lidské populaci existuje velké množství zdravotně handicapovaných lidí (některé zdroje hovoří až o 20% webové populace, řadí se sem ale i např. lehčí vady zraku). Tito lidé chtějí prožít svůj život stejně jako jakýkoli jiný člověk a vyznávají povětšinou i stejné hodnoty jako majoritní část populace. V jejich cestě jim oproti ostatním stojí jejich handicap. Proto potřebují v určitých oblastech podporu a toleranci nás ostatních, a to by se ve velké míře mělo týkat i informačních technologíí. Zejména díky internetu mohou často daleko lépe překonávat svůj handicap – mohou pomocí něj získávat informace, které jsou jim jinak nepřístupné (ať už se jedná o televizi, rádio nebo noviny), mohou díky němu provozovat svou práci z domova, mohou navazovat kontakty s ostatními lidmi.

Navíc, pokud bude váš web dobře čitelný a použitelný pro handicapované uživatele, mnohonásobně se tak zvýší jeho čitelnost a použitelnost i pro běžné uživatele. Co víc, bude plně použitelný pro jakéhokoli uživatele s jakýmkoli klientem respektujícím normu HTML, a to již stojí za pozornost. Největší výhody řízení se zásadami bezbariérového webu lze shrnout do několika bodů:

 • celistvá a přehledná navigace;
 • nezávislost na zařízení, z jakého je na web přistupováno; je zaručena použitelnost i na PDA, mobilním telefonu nebo televizi;
 • obsah stránky je snadno srozumitelný a přehledný, uživatel se na ní dobře vyzná;
 • stránka je připravena na přechod k technologiím budoucnosti, jako je Sémantický web;
 • stránka bude výborně srozumitelná pro vyhledávače, a ty ji tak budou řadit ve výsledcích hodně nahoru, což přinese řadu nových návštěvníků.

Dá se říct, že pravidla přístupnosti/bezbariérovosti webu obsahují obrovské množství dobrých, léty prověřených, webdesignerských zásad – je to vlastně taková webdesignerská „studnice moudrosti“, a tak byste tyto zásady také měli brát.

Jak handicapovaní uživatelé přistupují k obsahu Internetu

Nyní bych vám chtěl nastínit několik možností, jak handicapovaní uživatelé přistupují k webu. Těžko v tomto výčtu postihnu všechny možnosti, měl by vám sloužit spíše pro představu:

 • Braillovský výstup – toto zařízení se skládá z mnoha bodů, které se na základě impulsů od počítače vytahují nebo stahují a vytvářejí tak braillovské písmo, které uživatel čte hmatem.
 • Hlasový výstup – je většinou realizován zařízením, které čte obsah obrazovky (screen reader).
 • Zvětšovače obrazovky – toto zařízení funguje jako běžná lupa, tedy zvětšuje nějakou část obrazovkového výstupu.
 • Kromě výše popsaných zařízení ještě existují uživatelé, kteří k přístupu k webu využívají běžné programy, které ale mají značně nestandardně konfigurovány: používají nízké rozlišení (typicky 320 × 200), velké písmo, barevnou kombinaci, která jim nejlépe umožňuje vnímat obsah stránky ad. Většinou mají také nastavený prohlížeč tak, aby ignoroval barvy a velikosti písem definované autorem.

V praxi se díky tomu většinou setkáme s dvojúrovňovým zpřístupňováním. Nejprve zpřístupníme prvek pro skupinu uživatelů s méně omezenými možnostmi (např. zajistíme, že naše skripty nebudou závislé na myši kvůli uživatelům používajícím jiné vstupní zařízení) a poté ještě poskytneme alternativní obsah daného prvku pro uživatele s více omezenými možnostmi (např. verzi bez skriptů pro uživatele používající hlasový výstup).

Úvod do bezbariérového webu

Hlavním „tahounem“ v oblasti bezbariérového přístupu k Internetu (v angličtině accessbility) je Web Accessbility Initiative (WAI), která působí pod hlavičkou internetové standardizační organizace W3C. WAI vydává celou řadu doporučení a návodů, jak zpřístupňovat obsah Internetu handicapovaným lidem, a jedním z těchto doporučení je i Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG), které se týká webových stránek a má status W3C Recommendation. Tato specifikace je zaměřena hodně teoreticky, proto kromě ní existuje ještě aktualizovaný materiál Techniques for WCAG, který ukazuje konkrétní řešení WCAG v různých technologiích, hlavně potom v (X)HTML a CSS (již brzy by se měly objevit i materiály popisující řešení WCAG v jazycích SMIL a SVG, v plánu jsou i pro ECMAScript, PDF a Flash). V těchto článcích budeme vycházet právě ze specifikace WCAG 1.0 a dokumentu Techniques for WCAG, přičemž někdy využijeme i postřehy ze zásad přístupnosti na stránkách iniciativy Blind Friendly Web, které jsou v češtině, věnují se však zásadám přístupnosti pouze pro jednu skupinu handicapovaných uživatelů (s vadami zraku), což ale samozřejmě nesnižuje jejich informační hodnotu.

Priority

Specifikace WCAG 1.0 je rozdělena na 14 směrnic (guidelines), z nichž ke každé patří několik kontrolních bodů (checkpoints). Každý z těchto bodů má přiřazen jeden ze tří stupňů priority:

 • Priorita 1 – web musí splňovat tento bod, jinak se stává nepřístupným pro handicapované uživatele.
 • Priorita 2 – web by měl splňovat tento bod, jinak je obtížně přístupný pro některé skupiny handicapovaných uživatelů.
 • Priorita 3 – pokud web splňuje tento bod, ulehčí tak přístup handicapovaným uživatelům. Jeho nesplnění může být pro takové uživatele malou překážkou.

My nebudeme brát jednotlivé kontrolní body tak, jak jsou ve specifikaci WCAG, protože se různě prolínají a jsou často hodně teoretické. Budeme se zabývat spíše praxí, a proto se logicky ani nebudeme zmiňovat o prioritách jednotlivých bodů. Tu můžete u většiny jevů odvodit, navíc byste se měli snažit dodržet co nejvíce bodů, bez ohledu na jejich prioritu.

Pokud přesto chcete znát priority jednotlivých bodů, odkáži vás na specifikaci WCAG a příbuzné materiály, zmiňované výše.

Stupně splňování zásad přístupnosti

S prioritami úzce souvisí i stupně splňování zásad přístupnosti, které může každá stránka získat:

 • Úroveň „A“ – stránka splňuje všechny kontrolní body s prioritou 1.
 • Úroveň „Double-A“ – stránka splňuje všechny kontrolní body s prioritou 1 a 2.
 • Úroveň „Triple-A“ – stránka splňuje všechny kontrolní body s prioritou 1, 2 a 3.

Tím dnes skončíme první, spíše teoretický díl. V příštím článku se již naplno vrhneme do jednotlivých zásad přístupnosti.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek Jak na MS SQL - první dotazy
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *