Jak na MS SQL – první dotazy

30. dubna 2002

Pro první kroky při práci se Serverem se velmi dobře hodí Query Analyzer. Je to grafická konzolová klientská aplikace pro práci s databází pomocí SQL dotazů.

Spuštění služby

Nejprve spusťte službu MS SQL server. Můžete tak učinit pomocí SQL Server Service Manageru. Více podrobností o něm se dočtete ve článku Jak na MS SQL – instalace. Nebo je to možné také přes Ovládací panely | Nástroje pro správu | Služby.

MS SQL Server - spouštění přes panel Služby
spouštění přes panel Služby

Utilita SQL Query Analyzer

Každá distribuce (s výjimkou MSDE) je dodávána s několika aplikacemi, které umožňují např. správu databází, celého serveru, síťových zdrojů a práci klienta s databázemi. Jednou z nich je SQL query analyzer. Je to dobře strukturovaný nástroj, který umožňuje připojit se k SQL serveru a na jeho konzoli vykonávat SQL dotazy. Je ideální pro správu serveru a databází pomocí ručně psaných příkazů nebo pro odlaďování SQL dotazů vkládaných do zdrojového kódu hostitelského jazyka (C++, ASP). Spusťte jej přes nabídku Start | Programy | Microsoft SQL Server | Query Analyzer.

Přihlášení

Objeví se dialogové okno požadující údaje pro připojení k serveru. Můžete jej také vyvolat v nabídce File | Connect.

MS SQL Server - dialog přihlášení k serveru
dialog přihlášení k serveru

Předpokládám, že SQL server je zatím ve výchozí konfiguraci po instalaci. Připojte se pod uživatelem "sa". Při prvních pokusech s SQL dotazy si nebudeme zatěžovat hlavu otázkami uživatelských profilů a přístupových práv. Tím se budu zabývat v jednom z pozdějších článků. Připojte se na místní server, který jste si před chvíli na lokálním počítači spustili. Pro zajímavost – máte možnost také vzdáleného připojení. Nastavení serveru a klienta pro připojování po síti popíši rovněž v jednom z pozdějších článků.

Prostředí aplikace

Nyní jste úspěšně připojeni k databázi. Aplikace má dvě okna. V horním je editor dotazů jazyka SQL a v dolním jsou výpisy a hlášení databázového serveru.

MS SQL Server - prostředí aplikace
prostředí aplikace

Zvolit pracovní databázi

Na serveru je po instalaci již několik databází. Pro první kroky použijte třeba jednu z nich – databázi "tempdb". Pro přepnutí aktivní databáze zvolte v menu: Query | Change Database …

První dotaz – založení tabulky

Do horního okna vepište dotaz, třeba takový, jako jsem vymyslel já:

create table tabulka (
 jmeno varchar(30),
 prijmeni varchar(40)
)

Ke zpracování jej odešlete v nabídce Query | Execute nebo horkou klávesou F5 nebo stiskem zelené šipečky na liště nástrojů.

MS SQL Server - založení tabulky
založení tabulky

Ve spodním okně se dočtete o úspěšném zpracování dotazu.

Řádky v tabulce

Zkuste vložit do tabulky několik řádků (SQL dotaz INSERT). Sledujte odpověď serveru. Zatímco u předchozího příkladu bylo hlášení "úspěšně vykonáno", tady se dočtete, i kolik řádků bylo vloženo. V případě změny řádků v tabulce (SQL dotaz UPDATE) je ve spodním okně počet ovlivněných řádků a v případě mazání (SQL dotaz DELETE) se jedná o počet odstraněných řádků.

Může se stát, že se v dotazu překlepnete. Server pohotově zahlásí chybu včetně údajů o řádku a pozici, na které očekává něco jiného.

Výpisy z tabulky

Zadejte dotaz pro výpis řádků z tabulky (SQL dotaz SELECT).

MS SQL Server - výpis z tabulky
výpis z tabulky

V tomto případě se řádky vybrané dotazem SELECT objevily ve spodním okně Query Analyzeru ve formě přehledné tabulky. Pomocí volby v menu Query | Results in Grid nebo Query | Results in Text ovlivníte, jakým způsobem se výstup formátuje – buď do tabulky nebo ve formě prostého textu.

Pro práci se serverem a databázemi na řádku vymysleli v Microsoftu ještě několik zajímavých pomůcek, kterými je Query Analyzer vybaven. Jsou však spíše určeny pro zefektivnění rutinní práce experta, než pro teprve seznamujícího se začátečníka.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *