Společnosti zpracovávající internetové platby 3.

27. února 2003

V posledním článku série o platebních společnostech najdete obsáhlejší profil tří vybraných platebních společností, spolu s několika „klepy“ z reálných provozních zkušeností.

V předchozích dvou článcích tohoto miniseriálu jsme se seznámili se čtrnácti platebními společnostmi, zaměřenými buď výhradně na příjem plateb za software, nebo, v některých případech, i obecněji na libovolné zboží. Materiály pro tento přehled byly zpracovány z nejrůznějších zdrojů – především z firemních materiálů uvedených společností (WWW stránek, tiskových zpráv) a dále z desítek diskusních fór, s jejichž pomocí si sdělují své zkušenosti shareware autoři napříč internetovým oceánem. V tomto článku najdete pouze tři společnosti, zaměřené téměř výhradně na prodej software. Jejich popis bude ale trochu obsáhlejší, neboť jeho základem je moje přímá zkušenost s uvedenými firmami.

RegNow

Začnu společností Regnow, která se dříve nazývala „Register Now!“ – i s tím vykřičníkem – ale poslední dobou, zdá se, pozvolna dochází k postupnému připodobňování jejího názvu internetové adrese. Mezi společnostmi, zpracovávajícími platby za software, se jedná o leadera nebo přinejmenším jednoho z leaderů, jejichž služeb využívá obrovské množství poskytovatelů shareware. K nevýhodám této společnosti patří především obecně vyšší cena za služby. Jako jedni z mála vyžadují Regnow vstupní registrační poplatek (byť necelých 10$), provize je 20 procent, což je zejména u dražších produktů poměrně citelné (u produktů s cenou kolem 10 až 20 dolarů se díky institutu minimálních plateb provize jednotlivých společností příliš neliší). To jsou ve stručnosti hlavní, a nutno podotknout, že prakticky jediné, nevýhody RegNow. Výhod je ovšem daleko více.

Velkou výhodou RegNow je, že tato společnost na vývoji svých služeb neustále a intenzivně pracuje, přičemž „slyší“ na přání svých uživatelů. Téměř při každé návštěvě autorského centra lze postřehnout drobná či větší vylepšení systému, z devadesáti procent založená na připomínkách autorů, potažmo kupujících. Vývoj jistě probíhá u všech platebních společností, ale tempo, které u RegNow nabrali (a udržují) je úctyhodné. Je příjemné vidět, jak vlastnost, nad jejíž absencí si postesknete při e-mailovém kontaktu, je o měsíc později již implementována a plně funkční.

Velmi kvalitní je rovněž e-mailová podpora. Pracuje rychle, korektně zodpoví i „přihlouplé“ dotazy a navíc stačí poslat dotaz jen jednou – pokud náhodou oslovíte nesprávnou osobu, sami pracovníci společnosti váš dotaz předirigují někomu, kdo má příslušnou oblast na starosti. Ti z vás, kteří byli někdy nuceni, zejména u větších firem, procházet bludištěm hledání odpovědné osoby a odpovědí typu „přečtěte si nápovědu nebo se zeptejte v oddělení XYZ, ale hlavně neobtěžujte“, vědí, o čem mluvím.

Třetí hlavní výhodou RegNow jsou dle mého názoru velmi kvalitní (moderované) vývěsky, přístupné autorům. Můžete zde kontaktovat další autory, hledat partnery pro společné projekty, hledat odpovědi a dokonce propagovat své výrobky. Účinnost všech popsaných aktivit je díky složení publika těchto diskusí velmi vysoká.

Tolik tedy ke společnosti RegNow. Ostatní vlastnosti jen stručně (mnoho z nich je již v dnešní době standardem): vysoká konfigurovatelnost systému, velké množství statistik, výborná podpora pro affiliates, platby jsou zasílány rychle a bez problémů. Kromě sofware lze využít RegNow i k platbám za jiné „online“ produkty, například předplatné pro přístup k internetovým stránkám a podobně. Jak laskavý čtenář z tónu jistě pochopil, RegNow mi platí letní byt a bourák v Kalifornii, takže vám jejich služby mohu jen vřele doporučit, jsou velmi dobré a je to sázka na jistotu.

Softwrap

Společnost Softwrap není klasickou platební společností, ale nabízí poměrně unikátní „trojkombinaci“ produktů. Kromě zpracování plateb rovněž dodávají softwaru, který se stará o kontrolu registračních kódů a zkušební doby u sharewaru, třetí službou pak je bezplatná a účinná (v rámci provize) propagace vašich produktů.

Nejprve k prostřední části, tedy dodávanému software. Po registraci u společnosti SoftWrap si můžete stáhnout jejich produkt, takzvaný „Wrapper“, s jehož pomocí „zabalíte“ (v mnou počeštěné terminologii Softwrapu „wrapujete“) svůj vlastní software. Pokud tedy prodáváte například screensaver, stačí vám zkompilovat jen verzi nechráněnou heslem. Při wrapování pak nastavíte počet spuštění, případně počet dnů, po něž může uživatel program bezplatně používat. Po celou dobu trvání této zkušební doby je uživatel vyzýván ke koupi produktu, a po jejím ukončení je funkčnost programu zablokována až do zaplacení. Jedná se tedy o víceméně standardní „shareware“ postup, až na to, že veškerou práci s blokováním, počítáním použití, výzvami k uživateli a propojením s platebním systémem za vás udělá wrapper. Po této stránce tedy nemusíte programovat nic, stačí vytvořit samotný program. Dodávaný wrapper je limitován na wrapování maximálně deseti programů, poté si musíte vyžádat rozšířenou licenci, což je ovšem záležitost jednoho e-mailu, bez poplatku.

Hotovou a zawrapovanou aplikaci následně umístíte na vlastní WWW stránky a můžete se věnovat propagaci. Pokud ovšem na propagaci nemáte chuť, čas nebo schopnosti, Softwrap za vás převezme i tuto činnost. Stačí výslednou aplikaci poslat s příslušným požadavkem jejich oddělení kontroly kvality, které, pokud se mu bude váš program zamlouvat (což bude) jej postoupí propagačnímu oddělení. To udělá propagační práci zdarma za vás, stačí se domluvit na rozsahu. Skutečně to funguje, dokonce byli u Softwrapu tak zdvořilí, že mi po nějakou dobu zasílali poštou výtisky počítačových časopisů, na jejichž CD se jim podařilo příslušný produkt „procpat“.

Vlastní zpracování plateb už je jen nutným doplňkem výše uvedeného. Protože wrapování dělá většinu práce za vás, moc parametrů zde nastavit nemůžete, dokonce ani vzhled objednací stránky ne. Statistiky prodeje jsou velmi, velmi stručné. Provize společnosti je dokonce ještě o trochu vyšší než u RegNow, ale máte-li byzantské předky, lze smlouvat. Peníze vám také pošlou, ačkoli Softwrap má podivuhodný a komplikovaný institut jakýchsi „platebních“ období, který v praxi znamená, že částka, kterou máte na účtu, k vám dorazí klidně až po třech měsících. Ale svého výdělku se dočkáte.

Máte-li produkt, který chcete „bez práce“ prodávat, může být tato kombinace služeb pro vás ideální. Hodí se velmi dobře i jako alternativní prodejní kanál k jiné společnosti, Softwrap pro vás udělá velký kus propagace v podstatě zadarmo, či spíše za provizi, kterou byste tak jak tak některé společnosti zaplatili. Celý produkt je designován jako „easy to use“, takže jeho zprovoznění nezabere mnoho času. Slabinou je horší podpora affiliates. Jde to, ale musíte si vyžádat speciální verzi wrapperu s číslem příslušného affiliate. Tento systém je pro běžné použití nepružný. Osobně mám mírný dojem, že Softwrap ještě stále některé funkce „dolaďuje“, tu a tam některé jeho vlastnosti či reakce pracovníků jeví mírné známky improvizace. Nicméně je tady, funguje uspokojivě a lze jej bez problémů využít. Pro muzikanty je pak k dispozici varianta Softwrapu zvaná Soundwrap, zaměřená na online prodej hudby. Protože jsem ji ale blíže nezkoumal, podrobnosti neuvádím.

RegSoft

Třetí společností je Regsoft, opět výhradně pro software. Je propojena s vlastním katalogem programů ke stažení, tedy obdobně jako například Albert’s Ambry či RegNet. V tomto přehledu je tak trochu popelkou, neboť neposkytuje žádnou službu, která by ji nějak významně odlišovala od konkurence. Což ovšem zdaleka neznamená, že by RegSoft byla špatná volba, naopak, jedná se o kvalitní, ověřenou, poměrně populární službu, s jednoduchým a rychlým (bezplatným) otevřením prodejního účtu. Generování registračních kódů je realizováno propojením na skript na vašich www stránkách, případně sadou předdefinovaných registračních kódů. Platby probíhají pravidelně, bez zbytečných prodlev, bez problémů. Support na emaily reaguje, i když rychlost reakce by mohla být vyšší. Možnosti konfigurace parametrů účtu jsou někde mezi SoftWrapem a RegNow.

Do nedávné doby se RegSoft od konkurence odlišoval designem svých WWW stránek, pro nějž se těžko (zejména na serveru zaměřeném na tvorbu webů) hledá adekvátní výraz. Ovšem během posledního snad půl roku RegSoft na tomto poli významně zapracoval, nyní je vše již standardní, solidně působící, přehledné. Jistou drobnou nepříjemností je to, že ve statistikách prodaných kusů najdete jen hrubou částku za prodané produkty. Čisté peníze jsou po odečtení provize pochopitelně nižší. Snadno tak podlehnete dojmu, že již máte vyděláno, řekněme, na Ferrari, zatímco ve skutečnosti vám peníze stačí sotva na menší BMW. Společnost Regsoft bych tak doporučil těm, kteří požadují plnou kontrolu nad průběhem platby a generováním a ověřením registračního kódu, ale nechtějí investovat prostředky do otevření autorského účtu (jako například u společnosti RegNow). Podpora affiliates zde rovněž jakási je, v praxi jsem ji ale neověřoval.

Přehledová tabulka

Následující tabulka uvádí přehled některých vlastností výše uvedených společností. Jednotlivé sloupce mají stejný význam jako v předchozích článcích:

  • I mimo software – zda lze uvedenou společnost použít i k přijímání plateb za jiné produkty či služby, než je software.
  • Aktivační poplatek – zaokrouhleně cena v US$ za aktivaci služby.
  • Provozní poplatky – vyžaduje-li platební společnost ještě další poplatky vyjma provize, jsou uvedeny zde, opět zaokrouhleně a v US$.
  • Provize – provize platební společnosti z jedné transakce. Základní parametr. Většinou je provize strukturována dle objemu plateb a výše konkrétní transakce, případně doby trvání smlouvy, proto je zde pokud možno uvedena provize pro začínající firmu, s nejnižším obratem (většinou do 1000 US$ měsíčně) a pro produkty v ceně do 20 US$ za kus.
  • Podpora affiliates – zda společnost poskytuje systém pro podporu provizních prodejců (tzn. zda sama obhospodařuje seznam těchto prodejců, stará se o rozesílání jejich podílů apod.). Za prodej přes provizního prodejce si společnost většinou účtuje další poplatek, obvykle v řádu 10 až 20 procent z výšky prodejcovy provize. Tento poplatek se strhává vám, nikoliv prodejci.
  • Autorský algoritmus – určeno pro prodej shareware. Indikuje, zda společnosti můžete sdělit vlastní algoritmus (obvykle krátký program v C++), kterým je automaticky zákazníkovi vygenerováno a zasláno sériové (odblokovávací) číslo ihned po obdržení jeho platby, tedy bez vašeho zásahu. V některých případech je toto realizováno propojením na váš server, na skript, který požadované sériové číslo generuje.

Společnost I mimo software Aktivační poplatek Provozní poplatky Provize Podpora affiliates Autorský algoritmus
RegNow Částečně 10 20 % Ano Ano
Softwrap Verze pro hudbu 12 % + 3,25 US$ Omezeně Ne
RegSoft Ne 3 US$ ??? Ano

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek stamgast.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *