Správy zo slovenského internetu 27.

27. února 2008

Nový projekt o bezpečnom používaní internetu, zvyšovanie rýchlostí pripojenia až na 70 Mbit/s, Kariera.in – nový portál s pracovnými ponukami na báze PPC, Ziwhat.sk – saleziánsky portál, tender na štvrtého mobilného operátora, 11 mld. získa školstvo na internetizáciu, certifikovanie internetových obchodov a mnoho ďalších správ zo Slovenska a slovenského internetu.

Zodpovedne.sk – zodpovedné a bezpečné používanie internetu

Dňa 12.2.2008 bol spustený projekt Zodpovedne.sk za ktorým stojí občianske združenie eSlovensko, Ministerstvo vnútra SR a Slovenský výbor pre UNICEF. Dátum spustenia bol symbolický, pretože predstavuje Európsky deň bezpečného využívania internetu. Portál Zodpovedne.sk obsahuje skutočne komplexné informácie o možnostiach internetu, od krátkeho slovníčka pojmov s vyčerpávajúcim vysvetlením až po rôzne nástrahy internetu, ich dôsledky a nebezpečenstvá.

Súčasťou projektu je aj Pomoc.sk, nonstop linka a portál, kde môžu deti nahlásiť problémy súvisiace s používaním internetu. Portál Pomoc.sk ponúka denne 4-hodinový chat s odborníkmi, ktorí im odpovedia na dôležité otázky. Cookie.sk je taktiež súčasťou projektu a jedná sa o reláciu vysielanú raz do týždňa na STV 2. Tá má pomôcť zlepšiť sa v internetových schopnostiach a vypovedať o životnom štýle mladých. Poslednou časťou projektu bude pripravovaná stránka stopline.sk, kde budú môcť mladí nahlásiť podozrivé aktivity s ktorými sa stretli na internete. Projekt má pomôcť nielen osvetovou činnosťou, ale aj bojovať proti diskriminácií, ilegálnemu obsahu a zneužívaniu osobných údajov. Hlavným cieľom je naučiť mladých a deti zodpovedne používať tento informačný prostriedok.

UPC – nové logo, nové produkty a rýchlosti do 20 Mbit/s

Spoločnosť UPC Broadband – veľký triple-play hráč na slovenskom trhu dňa 11.2.2008 mení okrem firemného loga aj ponuku služieb a firemnú filozofiu. Základom novej firemnej politiky má byť slogan – Jednoducho pre každého. UPC chce zjednodušiť všetky procesy spojené s vybavovaním a spravovaním služieb, aby sa zákazník necítil stratený v pretechnizovaných termínoch a postupoch.

K tomu má prispieť aj zredukovanie ponúkaných služieb zo 7 na 3 – chello small (2048/256 Kbps – 450 SK), medium (10/1 Mbps – 650 SK) a large (20/2 Mbps – 950 SK). Pomer cena/rýchlosť bol značne vylepšený a rýchlosť najrýchlejšieho programu dosahuje 20 Mbps pri cene 950 SK. Novinkou sú tzv. verejné IP adresy, pre program small – 1 a pre medium a large 3.

Zaujímavá je tiež ponuka digitálnej TV, ktorá obsahuje 80 programov, set-top-box zdarma a v blízkej budúcnosti sa počíta aj s novými zariadeniami umožňujúcimi nahrávanie na HDD.

Nakoniec UPC oznámilo, že do konca roku 2008 bude služba Chello dostupná v ďalších šiestich mestách – Michalovce, Hlohovec, Spišská Nová Ves, Bardejov, Levice a Trenčín. Digitálnu TV budú môcť okrem Bratislavy využívať aj v Žiline, Trnave a Košiciach. Viac informácií nájdete na portáli UPC. Vojna, ktorú naplno odštartoval Orange s FTTH a rýchlosťami nad 60 Mbit/s postupne prináša zákazníkom svoje ovocie.

Nové logo UPC
Nové logo UPC

Tender na 4. mobilného operátora

Aj keď sa to možno nezdá, ale je to už viac ako 1,5 roka, čo sa Telefonica O2 stala 3. mobilným operátorom na Slovensku. Názor, že slovenský trh mobilných služieb je už dávno prerozdelený sa nepotvrdil, a toto tvrdenie bude pokúšať aj vyhlásenie “ďalšieho” tendra, tento krát na 4. mobilného operátora. Telekomunikačný úrad uviedol marec 2008 ako vhodný dátum na tento krok. K dispozícii je frekvenčné pásmo v rozsahu 870-876/915-921 MHz, pričom nie je vylúčené, že víťaz sa zameria aj na iné typy služieb než tie, ktoré poznáme u našich mobilných operátorov.

Ziwhat.sk – saleziánsky portál pre mladých

Ide o portál určený mladým, kde môžu vyjadrovať svoje názory, pýtať sa, deliť sa o svoje zážitky, fotky a stretávať sa s inými mladými z celého Slovenska. Ziwhat.sk je obdobou saleziánskych stretávok zameraných na mladých, ale v oveľa väčšom meradle . Nájdete tu informácie o stretnutí mládeže so Sv. Otcom v Sydney, on-line poradňu a tiež rôzne články so zaujímavosťami a tiež poučením.

TV Východ spúšťa on-line vysielanie

Najväčšia regionálna televízia – TV Východ spúšťa on-line vysielanie. Ide o krok, ktorým poteší hlavne ľudí, ktorí uprednostňujú sledovanie TV na internete, ale rovnako aj tých, ktorí sú odcestovaní a nechcú stratiť prehľad o udalostiach v domovskom regióne. V ponuke je 17 relácií a počíta sa aj s vytvorením TV archívu. Televízia vysiela na východnom Slovensku v mestách Michalovce, Humenné, Trebišov, Vranov nad Topľou, Snina, Sečovce a Sobrance.

Orange naďalej zrýchľuje

Služba Fibernet (na báze FTTH), ktorá je súčasťou balíka Orange Doma zvyšuje rýchlosť downloadu najvyššieho programu až na 70 Mbit/s. Podstatnou zmenou je aj zníženie viazanosti z 36 na 24 mesiacov, čo je oveľa prijateľnejší stav než tomu bolo doteraz. Viac informácií nájdete na portáli spoločnosti Orange.

Ministerstvo školstva SR – na internetizáciu pôjde 11 mld. SK

Vláda SR dňa 20.2.2008 schválila Stratégiu informatizácie regionálneho školstva, ktorá počíta do roku 2011 s finančnými prostriedkami v celkovej hodnote 10,9 mld. SK. Z tejto sumy bude 7 mld. získaných z Operačného programu Vzdelávanie v rámci EÚ a zvyšok bude dotovať štát. Vláda chce zmeniť aktuálny stav zastúpenia počítačov na školách, pretože na 1 počítač pripadá 10 žiakov, v prípade základných škôl až 18. Spomínané finančné prostriedky majú byť použité na nákup počítačov a školenie pedagógov v tejto oblasti, ktorých vedomosti nie sú na dostatočnej úrovni. Ide o významnú investíciu, ktorej súčasťou bude aj zavádzanie vysokorýchlostného internetu na veľké množstvo škôl.

Kariera.in – inzercia pracovných ponúk na báze Pay Per Click

Nový portál Kariera.in, ktorý prevádzkuje spoločnosť ITC prináša nový spôsob inzerovania pracovných ponúk. Na všetkých portáloch platia spoločnosti za uverejnenie svojich ponúk a počet kliknutí na ne nezohľadňujú. Kariera.in je v tomto odlišná. Ponúka systém na báze PPC, teda inzerent platí len toľko, koľkokrát potenciálni uchádzači klikli na jeho ponuku práce. Podobný systém nemá na Slovensku u portálov s pracovnými ponukami obdobu. Inzerujúce spoločnosti rozhodne uvítajú takýto systém uverejňovania svojich ponúk. Spoločnosť ITC prevádzkuje okrem spomínaného portálu aj server ITKariera.sk a printový časopis Kariéra.

Stránka Trenčína najnavštevovanejšia

Podľa štatistík servera Naj.sk bol portál mesta Trenčín najnavštevovanejším za rok 2007 z pomedzi všetkých miest a obcí na Slovensku. Portál dostal novú tvár v roku 2005 a odvtedy sa počty návštevníkov prudko zvyšovali, až dosiahli číslo 631 443, ktoré posunulo tento portál na prvú priečku v počte návštev.

Portál mesta Trenčín
Portál mesta Trenčín (plná velikost, cca 275 kB)

Internetové obchody budú musieť byt certifikované

Slovenská asociácia pre internetový obchod – SAEC plánuje certifikovať internetové obchody. Certifikáty bude vydávať jednotlivým internetovým obchodom, ak o ne požiadajú. Pre členov SAEC je poplatok za vydanie tohto certifikátu 2500 SK pre nečlenov je to 5000 SK.

Pri procese certifikácie sa budú skúmať dodacie podmienky, záručne a reklamačné podmienky, spôsob ochrany osobných údajov, proces objednávania a iné. Takéto certifikáty majú pomôcť urobiť z internetových obchodov solventnejšie inštitúcie v očiach všetkých občanov. Prvý e-shop, ktorý o tento certifikát požiadal získal je Hej.sk.

Slovak Telekom: 1,5 mld. SK pôjde v roku 2008 na modernizáciu siete

Spoločnosť Slovak Telekom plánuje počas tohto roka preinvestovať sumu 1,5 mld. SK na rozširovanie technológie ADSL2+ a optickej siete. Optická sieť má byť dostupná v mestách s vysokou hustotou zaľudnenia a ADSL2+ bude rozšírená v ostatných častiach Slovenska. Pripojenie prostredníctvom optickej siete má byť dostupné najprv v deviatich a neskôr ďalších 40-tich mestách. ADSL2+ v súčasnosti pokrýva 123 miest, čo predstavuje približne 360 tisíc domácností.

Takmer milión broadband pripojení k 1. 1. 2008

Telekomunikačný úrad zverejnil informácie v ktorých uvádza, že k dátumu 1.1.2008 bolo na Slovensku 984 tisíc širokopásmových pripojení, čo pri počte obyvateľov 5,5 milióna predstavuje 17,24 %. Označenie širokopásmový po stále meniacich sa definíciách je aktuálne pripojenie s rýchlosťou vyššou než 144 kbit/s. Toto číslo však zahŕňa aj mobilné zariadenia a telefóny, takže po odrátaní 3G a FLASH-OFDM dostaneme číslo 469 tisíc širokopásmových internetových pripojení.

Bezplatný internet v Dolnom Kubíne

Viac ako 20 tisíc obyvateľov mesta Dolný Kubín sa môže tešiť na bezplatný internet, ktorý realizuje v spolupráci s mestom firma DSi data. Projekt bol spustený 4.2.2008 a služba Internet Štart poskytne rýchlosť 384 kbit/s pre bezdrôtové pripojenie a 1024 kbit/s pre káblové. Mesačný limit prenesených dát je 300 MB. Jediný poplatok, ktorý musí záujemca o tento internet zaplatiť je za zavedenie, a jeho výška je 1428 SK. Podľa vyjadrení mesta má takáto forma poskytovania internetu sprístupniť internet aj ľudom, ktorí doteraz nevideli dôvod jeho využitia alebo pre nich internet nebol dostupný.

Veľký test bezpečnosti známych webov na Slovensku a v Čechách

Tak znie názov článku, ktorý na svojom blogu publikoval Rastislav Turek. Rozhodol sa otestovať bezpečnosť najznámejších serverov na Slovensku a v Česku, pričom sa zameral na XSS a SQL Injection. Po vykonaní testu informoval všetky testované subjekty o výsledkoch a nechal im čas 48 hodín na nápravu nájdených chýb pred publikovaním článku. Článok je veľmi rozsiahly a obsahuje okrem nájdených chýb aj priebeh komunikácie medzi ním a kontaktovanými portálmi. Testované boli servery: Computer Press, a.s. (zive.sk/cz, mobilmania.sk/cz, atď.), Petit Press, a.s. (sme.sk), SYMBIO Digital, s.r.o. (symbio.cz)

Omega Publishing Group s.r.o. (score.cz), Joj.sk (joj.sk), Internet Info, s.r.o. (root.cz, lupa.cz, atď.), Dsl.sk (dsl.sk), MITON CZ, s.r.o. (emag.cz, stahuj.cz), Digital Visions, spol. s r.o. (pcrevue.sk, itnews.sk atď), Slovak Telekom (t-com.sk, slovaktelkom.sk atď), Netcentrum SK, s.r.o. (centrum.sk, zena.centrum.sk atď), ESET, spol. s r.o. (eset.sk) a iné.

Kvôli komplexnosti a rozsahu článku prikladám len odkaz na tento článok, ktorý rozhodne stojí za prečítanie.

Mobilná kalkulačka na prepočítavanie Eura

Softvérová spoločnosť Aston ITM vytvorila JAVA aplikáciu určenú mobilným telefónom, ktorá ma zmierniť napätie obyvateľov z príchodu Eura. Aplikáciu, resp. mobilná Eurokalkulačka bola vytvorená pre portál euroinformacie.sk a priamo tu si ju môžete bezplatne stiahnuť. Jedinou podmienkou využívania je podpora technológie JAVA, ktorá je už ale u väčšiny mobilných telefónov samozrejmosťou.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *