WAP 2.0 – služby pro autory

13. července 2005

Autoři wapových stránek, kteří chtějí psát prezentace v jazyce XHTML, stále zápasí s nedostatkem on-line podpory pro ověřování jejich zobrazení. Zahraniční i české testovací servery (kromě software výrobců mobilních telefonů) totiž uplatňují ve WAP prohlížečích, simulátorech a emulátorech pouze jazyk WML. Nabízím malou analýzu, která se snaží odpovědět na otázku, jaké vůbec mají možnosti tvůrci při ověřování vzhledu a funkce WAP stránek.

Autoři WAP stránek většinou stále ještě tvoří v jazyce Wireless Markup Language (WML). Stačí se jen podívat na wapovou verzi zpravodajského deníku wap.idnes.cz, či dalšího titulu wap.ceskenoviny.cz. Příčinou může být to, že autoři mají stále k dispozici pouze on-line služby, které podporují značkovací jazyk WML, tedy wapové prohlížeče, simulátory a emulátory specifikace WML 1.1. A tak pokročilejší jazyk XHTML, který umí spolupracovat s protokolem WAP 2.0 a přináší řadu předností, je ještě jaksi v ústraní.

Podle mě je problém v pomalém nebo vůbec žádném zavádění protokolu WAP 2.0, a tedy v absenci jazyka XHTML v on-line wapových prohlížečích (editorech), simulátorech a emulátorech, které automatizují psaní a ověřování zobrazování WAP stránek. Musíme se tudíž spokojit s nástroji postavenými nad jazykem WML. Totéž platí o on-line správě souborů. Útěchou nám může být skutečnost, že někteří poskytovatelé služeb pro WAP technologii si absenci XHTML uvědomují a začínají tento jazyk na svých stránkách uplatňovat.

České WAP služby

Na českém webu je řada serverů, které se zaměřují na podporu WAPu. Bohužel, řada z nich se v současnosti nachází ve stádiu klinické smrti.

Freewap.cz

Za nejlepší českou službu pro autory WAP stránek (v jazyce WML) pokládám FreeWap.cz. Pouhou registrací tu získá zájemce neomezený prostor k vystavení svých WAP stránek. Veškeré procházení nabídkou umožňuje menu implementované v modelu mobilního telefonu v levé části hlavního okna. Přes tuto nabídku se dostanete k WML generátoru, Správci souborů, Konferenci i k Vyhledávači.

FreeWap.cz: Rozšířený WML generátor
FreeWap.cz: Rozšířený WML generátor pro editaci WAP stránky

Pro ty, kteří ještě neovládají WML, jsou k dispozici dva typy generátorů pro vytvoření jednoduché i složitější prezentace. Příjemně se s nimi pracuje. Své WAP stránky mohou klienti rovněž nahrávat přes Správce souborů a také samostatně editovat. Bohužel však vše musí být vytvořeno v jazyce WML!

FreeWap.cz: Správce souborů
Webové rozhraní pro přenesení souborů WML a manipulaci s nimi

Zájem uživatelů se snaží připoutat výhoda bezplatného zařazení stránky klientů do on-line vyhledávače. Přesto návštěvnost na tomto serveru představuje podle tamního počítadla asi 50 shlédnutí denně, což je velmi málo. V Konferenci jsem na webu našel poslední otázku z 15. června 2005. Na můj dotaz, zda míní web stránku inovovat a zařadit do kódu XHTML, jsem nedostal od webmastera žádnou odpověď. Není mi tedy známo, jaké další záměry má provozovatel s touto službou. Tiráž s copyrightem do roku 2003 svědčí zřejmě o umělém udržování tohoto serveru. Což je to škoda, tato služba by po přechodu na XHTM byla určitě více využívána.

Editor pro úpravu WAP stránky
Část WAP stránky v kódu WML

ČeskýWap.cz

Tento katalog a vyhledávač WAP stránek poskytuje autorům on-line Smith WAP Emulátor, pomocí nějž mohou zjistit, jak bude vypadat na displeji mobilního telefonu nově vytvořená wapová stránka v jazyce WML (seznam podporovaných značek). Rozhraní je určeno pro prohlížeče MSIE5+ a Netscape 4+.

Stránky poslouží i k „prozkoumání možností“ WAPu, pokud se rozhodujete, jaký mobilní telefon koupit. Služba funguje bezchybně a spolehlivě. Nefunkční je ovšem katalogový vyhledávač WAP stránek, který po zadání hledaného výrazu hlásí „Fatal error“.

Ukázka zobrazení WAP stránky
Smith emulátor zobrazuje WML stránky

Katalogový vyhledávač a k němu náležející emulátor (jehož autorem je Marek Blahuš) nyní patří společnosti Axima, s.r.o. Bohužel, od roku 2001 není aktualizován! Důvodem je zřejmě opadající zájem o nabízenou službu založenou na WML, která svůj boom prožívala v roce 2000. Marek Blahuš mi sdělil, že další vývoj aplikace již neplánuje a ani není pro něj v současnosti technicky možný. Opět tedy musím konstatovat, že se ani tomuto webu nepodařilo pokračovat v dobře započatém projektu.

wList.cz

Zvýšenou návštěvnost vykazuje WAP portál, nebo, chcete-li, mobilní portál wList.cz. Jde o komplexní wapovou službu, která zájemci po registraci zpřístupní běžné komunikační nástroje (e-mail, SMS, chat, IRC a další). Umožní mu také tvorbu vlastní wapové prezentace, a to bez potřeby přístupu na internet přes počítač – ke všemu postačí jen mobilní telefon!

Portál nabízí rovněž širokou škálu vlastních wapových služeb. Kompletní přehled je přístupný na Služby, které jsou všechny přístupné rovněž v rozhraní protokolu WAP 2.0. Ten je na tomto portálu podporován již od uvedení prvních mobilních telefonů schopných zobrazit stránky v tomto formátu. Služba může být jako celek zobrazována v prostředí XHTML, stačí na úvodní stránce přepnout na „Barevné zobrazení WAP 2.0“. Vedle toho si může každý registrovaný uživatel cestou z menu | Volby | Nastavení | zapnout zobrazování svého vlastního konta a služeb, takže bude namapován implicitně do WAP 2.0. Uživatelé si také mohou vytvořit vlastní prostředí ve WAP 2.0 použitím XHTML.

wList.cz: Barevná verze WAP 2.0
wList.cz: Můžete zvolit barevnou verzi WAP 2.0

Na české části služby je XHTML verze nabízena všem návštěvníkům s mobilními telefony, které WAP 2.0 podporují. Zástupce portálu, pan Pavel Janda, k tomu upřesnil, že se nezřídka stává, že koncová zařízení mylně informují o možnostech svého wapového prohlížeče a vyžádají si WAP 2.0 verzi stránek, kterou následně neumějí zobrazit. Portál sám proto většinu zařízení svých klientů ověřuje, takže v nejbližší době lze očekávat, že pro každý mobil skutečně podporující WAP 2.0 bude automaticky nabízena XHTML verze stránek. Má být rovněž dokončena emulace WAP 2.0 pro XHTML prohlížeče. Mně fungovalo zobrazování bez problémů v Opeře, ale také ve Firefoxu, a dokonce i v MSIE.

Epidemic On-line

Webové rozhraní pro publikování na mobilním internetu (tedy na displejích mobilů) je na serveru Epidemic.cz ve stádiu příprav. V menu | Služby | WapStránky | bude spuštěn redakční systém, který pomůže vytvářet a udržovat WAP prezentaci. Na stránce s odkazem Wapstránky bude možné realizovat statické i dynamické wapové stránky. Jelikož největší velikost jedné WML stránky (jednoho WML decku) je v mobilních telefonech omezena, automaticky má být zajištěno, že dlouhé texty se rozdělí do více stránek. Uživatel se tak nemusí obávat ztráty informace ze své WAP prezentace, pokud má delší texty. Podle zástupce serveru, pana Jiřího Kodery, bude rozhraní rovněž vybaveno verzí WAP 2.0.

Zahraniční WAP služby

I v zahraničí existuje řada portálů a serverů, poskytujících přístup k simulátorům, editorům, prohlížečům a dalším nástrojům pro práci s WAPem. Kromě níže uvedených bych ještě rád upozornil na WinWAP a Klondike WAP Browser.

WapTiger.com

Ze světových emulátorů považuji za spolehlivý například WapTiger.com. Na hlavní stránce naleznete textový box pro URL. Jednoduše ji zadáte a okamžitě se vám otevře emulátor. Práce s ním je jednoduchá, zobrazuje však pouze zdrojové kódy v jazyce WML!

WapTiger.com: Zadání URL pro zobrazení v emulátoru
WApTiger emulátor zobrazuje WML stránky

Wappy.to

Dalším užitečným nástrojem, tentokrát z kategorie prohlížečů, je browser WAP stránek ve WML Wappy. Po zadání URL ukáže veškerý text na stránce, včetně odkazů. Pro zběžnou orientaci to však mnohdy stačí, něco takového bychom potřebovali i pro WAP 2.0. Kliknutím na tlačítko „Source“ se otevře okno se zdrojovým kódem. Praktické a rychlé.

Wappy: Prohlížeč WML stránky
Wappy prohlížeč zobrazí text i kód WML stránky

M3Gate.com

K dalším pomocníkům patří rovněž on-line simulátory. Ty dokáží simulovat mobilní telefon, PDA a jiné zařízení pracující s protokolem WAP. Neumí sice identicky zobrazit, jak bude dokument ve WML vypadat na konkrétním mobilním telefonu, ale pro přibližnou orientaci to určitě stačí.

Za velmi dobrý simulátor pokládám aplikaci M3Gate. Pracuje se s ní velmi snadno, jelikož funguje samostatně i jako plug-in webového prohlížeče. Po instalaci se program integruje do prohlížeče automaticky, a když potom kliknete na jakoukoli WAP službu, případně na URL adresu WAP stránky, objeví se okno emulovaného mobilního telefonu s WAP obsahem. Poté můžete začít wapovat jako na skutečném mobilu!

Simulátor M3Gate
Simulátor M3Gate zobrazí WML stránku okamžitě po zadání URL v internetovém prohlížeči

Software výrobců mobilů

Wapdesignéři mají k dispozici na vývojových stránkách výrobců mobilních telefonů k dispozici volně šiřitelné software pro podporu WAP. Na obrazovce počítače se zobrazí kromě editoru také simulátor, který ukáže, jak bude stránka přibližně vypadat. Kromě stránek napsaných ve WML dokáží obvykle tyto simulátory zobrazovat rovněž kód v jazyce XHTML využívaný standardem WAP 2.0.

Je třeba mít ale na paměti, že funkce WAPu se u jednotlivých typů simulátorů odlišují. Například Nokia Mobile Internet Toolkit podporuje při simulaci zasílání WAP Push zpráv a MMS zpráv, což třeba Openwave SDK nedokáže. Oba typy simulátorů ale podporují shodně také WMLScript.

Nicméně, není mi známo, proč výrobci nezavedou na svých webových stránkách testovací simulátory pro on-line ověření stránek napsaných ve specifikaci WAP 1.1 a WAP 2.0. Tuto službu by určitě hodně wapdesignérů ocenilo.

Validátory

K dobrému zobrazení WAP stránek je třeba, aby byly validní, což emulátory většinou netestují. Pro kontrolu WML kódu lze využít službu W3Schools, kde na stránce WML validate je v menu | WAP Tutorial | WML Validator | opravdu skvělý validátor, kterým si po nakopírování ověříte správnost své WAP stránky.

Validátor služby W3Schools
Validátor služby W3Schools

Můžete rovněž zadat přímo odkaz na WML stránku (cestu k uloženému souboru), aktivovat tlačítko Odeslat dotaz a validátor přezkouší kód WML. Pokud je výsledek bezchybný, objeví se vám v okně prohlížeče jednoduchá hláška o tom, že kód WML je validní:

Hláška: Kód WML je validní
Hláška: Kód WML je validní

V případě zdrojového kódu v XHTML nepotřebujeme pro validaci zvláštní rozhraní. Využijeme klasické služby W3C Markup Validation Service, kde v Doctype zadáme XHTML a příslušnou verzi.

WAP domény

Autor WAP stránek by měl mít možnost také jednoduše registrovat wapové domény. Solidní komfort za peníze nabízí wap.domeny.cz Podmínkou ovšem je, že zájemce musí být zaregistrován přes zákaznické centrum ACTIVE 24. Tedy mít zde již registrované uživatelské jméno a heslo, což bohužel přes WAP provést nelze.

Schází účinnější podpora

V této stručné analýze jsem nemohl vyčerpat všechny dostupné služby, určené autorům WAP prezentací. Avšak i krátké nahlédnutí naznačuje, že převládá podpora jazyka WML, tudíž WAP 1.1. Specifikace WAP 2.0, která využívá pro zápis zdrojového kódu stránek jazyk XHTML (XHTML-MP), je v poskytovaných službách dosud na samém počátku. Od toho se odvíjí zájem či nezájem autorů tvořit pro mobilní telefony. Přitom je notoricky známo, že všechny mobilní prohlížeče, které podporují verzi 2.0, mohou bez problémů zobrazovat i stránky napsané v jazyce WML. Bez účinnější podpory výrobců a poskytovatelů služeb zkrátka budeme přešlapovat stále na místě.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek zs-trest.cz
Další článek jackasscz.net
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

1 komentář

  1. otakar

    Kvě 27, 2019 v 13:30

    Jak mam nainstalovat certifikat wap1 dekuji

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *