Abeceda formuláře

24. ledna 2002

Formuláře se staly nepostradatelnou součástí většiny webů, zvláště komerčních, kde je jejich použití nezbytné. Vytvoříte-li formulář špatně, nejen, že se nic nedozvíte, ale můžete odradit své zákazníky. Na co byste neměli zapomenout?

Hned na začátku je dobré uvědomit si nejčastější chyby:

  • formuláře jsou dlouhé a komplikované (vyžadují příliš mnoho sdělovacích činností);
  • často jsou nejasné a nelze rozpoznat jejich přesný účel;
  • požadují vyplnit totožné informace na více místech;
  • nutí uživatele odpovědět na otázky i v případě, že vnímá otázku jako irelevantní;
  • zobrazí nepříliš zdvořilé oznámení, že uživatel nevyplnil formulář správně.

Nebuďte příliš zvědaví

Chcete-li zvolit správný typ a tón otázek, je nezbytné zjistit, jaký máte vztah s uživateli. Různé druhy formulářů s sebou nesou různé typy vztahů a představují odlišnou odměnu za jejich vyplnění. V případě formuláře pro e-komerční transakce, vytváří odměnu zboží či služba, kterou chce daný uživatel koupit. Pokud se jedná o registrační formulář, odměna je ve formě „báječných“ informací obsažených uvnitř webu. V obou případech jde většinou o velmi křehký vztah. Uvědomte si, že existuje spousta alternativ a zisk pro uživatele je nejasný – „čert ví, co je uvnitř“. Jakmile tedy budete požadovat příliš mnoho osobních otázek, lze předpokládat, že formulář bude přerušen společně s transakcí.

Méně požadovaných informací představuje větší šanci, že uživatel vyplní formulář. Nepodléhejte pokušení získat od zákazníka co nejvíce informací (od jeho zájmů až po číslo účtu a kreditní karty). Váš zákazník může znát konkurenční severy, kde nepožadují vyplnit tak detailní informace pro dokončení obchodní transakce a navíc existuje hranice (a docela nízká), kam až je zákazník ochoten jít.

Opakování není matka moudrosti

Mezi další časté chyby patří požadování stejné informace na více místech. Dbejte na to, aby se jednou zadané informace následně objevovaly ve všech formulářích. Například – pokud máte na jedné stránce jméno a adresu zákazníka, zobrazte tyto informace také na ostatních stránkách (dopravy, plateb ad.). Lidé jsou většinou velmi zaneprázdněni a často vkládají požadované informace ve spěchu. Je tedy velmi pravděpodobné, že nebudou číst vaše instrukce pozorně, proto je doplňte do viditelných políček. Vyskytnou se situace, kdy je potřeba umožnit zadat i alternativní pole. Například – pokud lidé kupují dárek, mohou ho chtít zaslat přímo třetí osobě.

Stalo se dobrým zvykem, že pole, která musí být vyplněna, jsou označena hvězdičkou a v záhlaví stránky je uvedena vysvětlivka typu: „* pole musí být před odesláním formuláře vyplněno“.

V případě, že jsou požadována pole, u kterých není uživatelům zřejmý jejich účel použití, je prospěšné vložit vysvětlení. Uživatelé totiž nemusí např. vědět, proč je nutné uvádět e-mailovou adresu. Sdělte jim tedy, že bude použita pro potvrzení objednávky.

Chytrý formulář

Za určitou dobu po zveřejnění formuláře na webu (ideálně tak po šesti měsících), prozkoumejte databázi, v níž jsou uloženy informace. Znovu pak přehodnoťte, zda nejsou některé informace zbytečné.

Snažte se rozdělit formulář podle logických celků na jednotlivé stránky tak, aby každá z nich sloužila k provedení individuálních úkolů. Jedna pro objednání produktu, další pro vložení osobních informací, výběr dopravy a způsob provedení platby.

Rozdělením dosáhnete těchto výhod:

  • uživatelé nebudou zastrašováni sáhodlouhým formulářem;
  • stránky lze lépe ověřovat a tím pádem i jednodušeji manipulovat s chybami;
  • jednotlivá pole, která již byla vyplněna, mohou být vkládána do dalších formulářů.

Nezapomeňte ale upravit formulář tak, aby v něm mohl zákazník bez problémů listovat tam i zpět (kvůli ověření informací a případným opravám).

Dvakrát měř …

Než dojde k odeslání formuláře, zajistěte, aby byla ověřená správnost jednotlivých polí. Vyhnete se tak chybějícím, nesprávným nebo falešným informacím. Za tímto účelem můžete použít již hotový JavaScript, kterých je k dispozici celá řada. Pokud však chcete provádět komplexnější úkoly a porovnávat vstupy s informacemi v databázi, je obecně lepší provádět ověřování na straně serveru. Pokud chcete oslovit zákazníky v zahraničí, nezapomeňte, že zde budou jiné požadavky (např. počet čísel směrového čísla).

Pokud váš systém nalezne problémy při ověřování správnosti, musíte zaslat chybovou zprávu uživateli a poskytnout jim možnost vyplnit formulář správně. Nikdy nevracejte formulář zpět uživateli bez podrobného vysvětlení, kde udělal chybu a nemažte vstupy, které byly bezchybně ověřeny.

Nejen vlastní chybové zprávy, ale i jejich tón hraje významnou roli. Uživatelé si často stěžují, že chybové zprávy jsou přiliž strohé, někdy až urážlivé. To je obvyklý důsledek toho, že jsou vytvářeny programátorem (zatímco odborník pro styk s veřejností sedí o dvoje dveře dál).

Jaké prvky zvolit?

Při výběru vhodných prvků pro formulář vám pomůže několik následujících otázek:

Je pro uživatele přirozenější odpověď napsat nebo ji vybrat ze seznamu?
Osobní informace typu jméno, adresa a datum narození jsou uživatelům velmi dobře známé, proto je pro ně mnohem jednodušší vepsat odpověď přímo do textového pole. U textových polí je důležitá jejich velikost, která napoví, jak dlouhá odpověď se očekává.

Existuje možnost, že odpovědi budou zadány nesprávně?
Pokud se jedná o složitější názvy nejrůznějších zařízení, kde je pravděpodobnost, že by požadovaná informace mohla být chybně zapsána, je výhodné předložit předem definovaný seznam možností ve formě roletového menu nebo přepínačů. Uživatel také nemusí přesně rozumět zadání otázky, dokud neuvidí seznam možných odpovědí. Některé otázky totiž mohou mít víc než jeden typ odpovědi (druh pokoje – může se jednat o jednolůžkový či dvoulůžkový nebo kuřácký či nekuřácký ad.). U těchto typů otázek je nejvhodnější použít přepínače nebo zaškrtávací políčka.

Kolik je možností odpovědi na danou otázku?
V případech, že otázka nabízí málo možností (pět nebo méně) jsou velmi dobře použitelné přepínače nebo zaškrtávací políčka, protože uživatel na první pohled vidí všechny dostupné možnosti a provedení volby učiní pouze jedním klepnutím tlačítkem myši.

Lze vybrat pouze jedinou odpověď?
Může nastat situace, kdy je akceptovatelná více než jedna možnost. V takovém případě využijte zaškrtávací pole, která dovolují výběr více než jedné možnosti.

Jsou možnosti na první pohled zřetelné?
Prohlížení seznamu možností je mnohem jednodušší, jestliže je vizuálně zřetelný. Například seznam typů kreditních karet (Visa, MasterCard a American Express) představuje krátký seznam možností, kde jsou jednotlivé položky od sebe navzájem jednoduše rozlišitelné. Naproti tomu seznam dvouciferných čísel už může činit problémy v orientaci. Jestliže vaše jednotlivé možnosti na danou otázku vypadají podobně, uvažujte raději o použití textového pole. Pokud však i přesto musíte nabídnou seznam, přemýšlejte o jejich úpravě tak, aby bylo co nejjednodušší vybírat jednotlivé položky. Například – jestliže řetězec firem sdílí podobné názvy, nabídněte jejich seznam v závislosti na jejich sídle.

Při výběru prvků formuláře byste měli brát ohled na konzistentnost. Výsledek vaší práce by neměl být demonstrací všech různých prvků. Nezapomeňte na vhodné uspořádání jednotlivých možností tak, aby dávaly přirozený smysl (abecedně, časově apod.).

I když se všechny tyto detaily mohou zdát nepodstatné, jsou mezníkem oddělujícím špatné formuláře od těch dobrých a mají zásadní význam na konečný dojem uživatele.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *