Blikající nevyplněná pole formuláře

  0

  Co udělá typický JavaScript, použitý při ověřování vstupu z formuláře, pokud zjistí, že některé pole bylo nesprávně vyplněno? Většinou vypíše hlášení typu „Vyplňte prosím pole to a to“, popřípadě přesune focus na příslušný ovládací prvek. Ve velkých formulářích má ale uživatel leckdy problém najít, které ze stodvacetipěti textových polí vlastně pozapomněl vyplnit – v prohlížeči Internet Explorer mu můžeme pomoci rozblikáním příslušného políčka.

  Nejprve malá ukázka – zkuste odeslat následující formulář: pokud nevyplníte pole pro Jméno, kontrolní skript by měl ohlásit chybu a rozblikat příslušné políčko (ještě jednou zopakuji, že blikání funguje pouze v prohlížeči Internet Explorer):

  Jméno:
  Stav:
  Popis:
   

  Blikání je v principu docíleno periodickou změnou barvy pozadí ovládacího prvku v inline stylu tohoto prvku. Stačí tedy do kontrolního skriptu přidat volání funkce, která pomocí periodicky nastavovaného časovače setInterval prvek rozbliká, a dále zajistit zrušení blikání po vyplnění prvku. Podívejme se na tyto kroky blíže.

  Nejprve nutné úpravy v kontrolním skriptu. Ten lze napsat zcela libovolně dle vkusu a potřeb každého autora, doplní se pouze volání funkce StartBlink v případě chyby. Skript může vypadat nějak takto:

  function Validate(theForm) {
  var f;
      f=eval("theForm.jmeno")   
      if( f.value=="") {
          alert("Vyplňte pole Jméno")
          StartBlink(theForm,f);
          return false;
      }
      f=eval("theForm.stav")   
      if( f.selectedIndex<=0) {
          alert("Vyberte položku v poli Stav")
          StartBlink(theForm,f);
          return false;
      }
      f=eval("theForm.popis")   
      if( f.value=="") {
          alert("Vyplňte pole Popis")
          StartBlink(theForm,f);
          return false;
      }
      return true;
  }

  Funkce StartBlink akceptuje dva parametry. Prvním je objekt kontrolovaného formuláře a druhým objekt chybně vyplněného prvku. Funkce zavolá poprvé „blikací“ funkci Blink a „přeloží“ pro ni odkaz na chybně vyplněný prvek z „ukazatelového“ do „řetězcového“ odkazu (což využijeme při volání funkcí časovače ve funkci Blink). Dále přemístí fokus na příslušný ovládací prvek (proč neulehčit tuto práci kontrolní funkci) a rovněž nastaví globální příznak fBlink – tento příznak se později využívá pro přerušení blikání. Vystačíme s jedním příznakem, neboť nepředpokládáme, že bychom rozblikávali více prvků najednou. U následujícího kódu funkce StartBlink je tedy uvedena i definice globální proměnné fBlink:

  var fBlink;
  function StartBlink(theForm, theField) {
      theField.focus();
      fBlink = true;
      Blink("document.forms[‚"+theForm.name+"‘]." + theField.name,"red");
  }

  Samotná funkce Blink změní barvu pozadí ovládacího prvku (voláním funkce ChangeColor) a nastaví časovač na změnu barvy pozadí na opačnou po uplynutí 200 milisekund. Zároveň kontroluje hodnotu proměnné fBlink a v okamžiku jejího nastavení na hodnotu false přeruší blikání a nastaví pozadí prvku zpět na neutrální barvu:

  function Blink(fieldName, theColor) {
      var theField=eval(fieldName)
      if (fBlink) {
          ChangeColor(theField,theColor);    
          if(theColor=="red") {
              setTimeout("Blink(\"" + fieldName + "\",\"\")",200);
          } else {
              setTimeout("Blink(\"" + fieldName + "\",\"red\")",200);
          }   
      } else {
          ChangeColor(theField,"");    
      }
  }

  Samotná funkce ChangeColor je poměrně prostá – je v ní však zakopán onen pes nefunkčnosti pod Netscape Navigatorem – uvedená konstrukce funguje jen pro Internet Explorer (předpokládám, že některý ze čtenářů jistě objeví metodu, jak blikání zprovoznit pod oběma prohlížeči – já osobně jsem ale na takový způsob nepřišel.

  function ChangeColor( theField, theColor ) {
      theField.style.background = theColor
  }

  Zbývá maličkost – zrušit blikání ve chvíli, kdy uživatel vyplní inkriminovaný ovládací prvek. K tomu slouží funkce StopBlink, která pouze změní hodnotu proměnné fBlink a ostatní nechá na vnitřním mechanismu výše uvedené funkce Blink. Volat funkci StopBlink můžeme dle libosti, nejtypičtější umístění je v handleru události onChange každého z ovládacích prvků, který může být „postižen“ blikáním:

  function StopBlink() {
      fBlink = false;
  }
  … příklad HTML pro ovládací prvek:
  <input type="text" onChange="StopBlink()" name="jmeno" size="20">

  A to je pro tentokrát vše, blikání zdar a přeji vám příjemný den.

  Starší komentáře ke článku

  Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

  Žádný příspěvek v diskuzi

  Odpovědět