Elektronický úředník – pozvolný začátek

29. ledna 2004

Jak postupuje v České republice uplatňování e-governmentu, tedy zavádění informačních a komunikačních technologií ve státní a veřejné správě? E-maily mezi úřady a občany váznou kvůli digitálnímu podepisování, také zřizování e-podatelen je teprve na začátku. Jak vypadají první projekty určené pro kontakt se státní správou? Co schází k lepší kvalitě?

Už čtvrtý rok platí v České republice zákon o svobodném přístupu k informacím. Nařídil úředníkům, aby před lidmi netajili nic, co není bezpodmínečně nutné. Úředníci zároveň mají povinnost odpovědět do 30 dnů také na žádost občanů zaslanou prostřednictvím e-mailu. Jak je v tomto případě plněna litera zákona? Žádosti o odpověď pomocí elektronické pošty zůstávají často nevyslyšeny. Rovněž zasílání formulářů a různých tiskopisů elektronickou cestou se teprve rozbíhá. Podnikatelé již mohou ze svého počítače například odeslat přiznání k DPH a komunikovat třeba prostřednictvím Podatelny.cz nebo dalšího elektronického produktu TrustPort ePodatelna.cz.

Konec nevyslyšených e-mailů?

Od ledna 2000 je v platnosti zákon 106/2000 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jehož autory byli dva tehdejší zákonodárci – senátor Michal Žantovský a poslanec Oldřich Kužílek. Od října téhož roku na něj navázal zákon 227/2000 Sb. A v červenci 2001 ještě v této souvislosti vyšlo nařízení vlády č. 304 jako potřebný právní rámec pro uplatňování elektronického podpisu. S trochou nadsázky se dá říci, že v této aktivitě jsme dokonce předstihli země Evropské unie. Tam totiž byla úprava stejných zákonů a technologie ukončena koncem roku 2001. Naskýtá se proto otázka – zlepšilo se od té doby v komunikaci s našimi úřady něco? Jak jsme na tom s elektronickou poštou ve vztahu ke státní správě a firmám?

V roce 2000 se zákonodárci blýskli akcí „Pošlete e-mail svému poslanci“. Setkala se zájmem u občanů. A jaká je situace jinde? V minulých dnech jsem uskutečnil náhodný test komunikace s některými úřady a institucemi. Téměř okamžité odpovědi mi přišly na klasický e-mail (bez elektronického podpisu) z Ministerstva práce a sociálního zabezpečení, Ministerstvem informatiky, Ministerstva spravedlnosti, ale také z České pojišťovny, České spořitelny, některých dalších bankovních domů a Českého Telecomu. Naproti tomu vůbec žádná odezva na obyčejný e-mail nedorazila ani za měsíc například z Vojenské zdravotní pojišťovny Olomouc a některých obecních a pracovních úřadů.

Největší brzdou je podle mého názoru přístup k podávání informací. Mnozí úředníci na obyčejný e-mail neodpoví prostě proto, že adresátovi nedůvěřují. Argumentují tím, že bez elektronického podpisu takový e-mail nemohou brát vážně, jelikož je to příliš zatěžuje. Podobný přístup mají další instituce a firmy. Mimochodem, je to u nás jakási móda, hrát mrtvého brouka, když se mi to prostě momentálně hodí. Na státní správu ovšem existuje „metr“ – pokud je informace utajovaná, musí podle zákona úředníci vydat takzvaně rozhodnutí (zaslat e-mail, nebo fax). Tedy odpovědět v každém případě a podrobně sdělit, proč vyžádanou informaci neposkytli. Proti otálení s odpovědi se může žadatel odvolat u nadřízeného úředníka, a to do 15 dnů. V případě, že ani v tomto termínu nebude informace poskytnuta, může se žadatel domáhat svého práva soudně. Jenže to problém nevyřeší!

Shrnuto – příležitostí k elektronizaci administrativy je u nás poměrně dost, ale nejsou ještě zavedeny potřebné nástroje. Zásadní obrat může přinést větší využívání elektronického podpisu, a to jak v elektronické poště, tak i při vyřizování nejrůznějších žádostí. Úředníci se pak již nebudou moci vymlouvat, že komunikace není důvěryhodná, a budou muset s dokumentem nakládat jako třeba s doporučeným dopisem.

Daně, dávky – přes internet?

Nezbývá tedy, než přistoupit na spolehlivější způsob komunikace, a to cestou elektronického podpisu (Microsoft jej nazývá ID – digitální podpis). Pro bezplatné vyzkoušení až na celý jeden rok lze využít některý z doporučovaných produktů. K dodavatelům patří například 1. CA, CA Czechia, TrustPort nebo CA KPNQWEST. Elektronicky podepsaný, a rovněž šifrovaný, e-mail bude pro adresáta naprosto věrohodný, což může příjemce více motivovat (nutit) k vyřízení této pošty, případně obsažené žádosti.

Ovšem pokud nemáme e-mail nebo formulář s elektronickým podpisem vůbec kam poslat, je nám prakticky k ničemu! Tento problém by mělo vyřešit zřizování zvláštních softwarových projektů (souborů) na důležitých úřadech. Jde o takzvané elektronické podatelny, obdobu přijímání a evidence písemných dopisů a formulářů. Každý takový doklad s elektronickým podpisem by měl být opatřen pořadovým číslem a předán příslušnému úředníkovi k vyřízení. Například u přiznání podnikatelů k dani DPH to již tak chodí, možná, že se brzy dočkáme i „dálkového“ vyřizování sociálních dávek. V provozu jsou totiž první projekty, které chtějí usnadnit nejen podnikatelům ale i občanům vyřizování administrativní agendy na úřadech, a tedy odstranit časté cestování po úřadech. V posledních letech byly ověřovány elektronické podatelny na několika místech v České republice.

Podatelny.cz

Ačkoli se to zdá neuvěřitelné, radní jednoho městského úřadu nečekali, až elektronický podpis u nás zdomácní, a zavedli služby Podatelny.cz bez používání ID. Jde o Úřad městské části Praha 15, který se tak u nás stal raritou. Tento úřad má elektronické podatelny v činnosti na svých odděleních, aniž by žadatel musel vlastnit digitální podpis. Je to sice dost zvláštní přístup, který obchází bezpečnostní politiku IT, berme ho však opravdu jako dobrý úmysl a pokus přiblížit občanovi tento druh komunikace. V tom vidím přínos celého projektu.

Doufejme, že jde o prozatímní řešení, které bude upraveno, než jejich systém nabourají při posílání málo zabezpečených dat dovádiví internetoví čmuchalové. Autoři serveru tvrdí, že projekt Podatelny.cz je plně připraven na implementaci elektronického podpisu. Čeká se podle nich jen na vyjasnění některých provozních předpisů. Prozatím je však do tohoto projektu zapojen pouze zřizovatelský úřad, který novou formu, dá se říci českou revoluci v úřadování, stále zkouší. Je ověřována funkčnost celého systému, který byl realizován především ve prospěch občanů a podnikatelů. Ti již nebudou muset docházet za každou maličkostí do kanceláří úředníků, ale řadu věcí vyřídí přes svůj počítač a internet. Jde o celostátní projekt, takže by do něj měly být zapojeny postupně další úřady.

"Podatelny.cz" - vstupní stránka

Podání žádostí o kolaudaci, přípojku a další

Server Podatelny.cz, který provozuje Deltax systems od 1. dubna 2003, umožňuje zájemcům posílat internetem elektronické žádosti bez digitálního podpis například na zahájení kolaudačního řízení (bytu, rodinného domu, nebytových prostor nebo přípojky, včetně stavebního povolení na stavební úpravy), ale také povolení na kácení dřevin či přiznání k místnímu poplatku ze psů včetně odhlášky. Toto mohou uskutečnit buď pomocí svého počítače nebo také internetové kavárny. Prostřednictvím elektronické podatelny úřadu je podání v elektronické formě přesměrováno konkrétní odpovědné osobě, která podaní vyřídí.

Jednoduché, ale…

Elektronická podatelna úřadu je rozdělena na dvě části. První se jmenuje Artemis a je to vlastně www brána mezi občanem a úřadem. Druhá aplikace, Apollon, je určena výhradně úřadům a institucím. Její funkce umožňují napojení na spisovou službu a další elektronické informační zdroje. Obsluha podatelny je jednoduchá i pro neználky. V internetovém prohlížeči prostě zadáte adresu serveru a po zobrazení úvodní stránky webu, která nabíhá docela svižně, si můžete v elektronické podatelně vybrat ze tří sekcí ( Podání, Úřady, Novinky). Schází zde ale obvyklé tlačítko „Registrace“. Zájemce, který chce požádat o podání, by měl mít možnost uskutečnit registraci hned z hlavní stránky. Návštěvníka k tomu sice přiměje další cesta při vyplňování formulářů, avšak domnívám se, že je to dost nepraktické.

"Podatelny.cz" - registrace žadatele

Oceňuji, že klient má možnost prohlédnout si stav vlastních podání kliknutím na odkaz „Chci si prohlédnou stav podání“. Server se jej zeptá na uživatelské jméno a heslo a hned se dostane na seznam svých žádostí, které na úřad zaslal. Po kliknutí na konkrétní podání se otevře detail, kde si žadatel může zkontrolovat aktuální stav. Jestliže určitá žádost byla vyřízena, najde tam rovněž odpověď úřadu. A další výhoda – veškerá podání lze také třídit, třeba podle data a dalších kritérií. Nemohu se však zbavit dojmu, že doprava dat na serveru Podatelny.cz není tímto „rozjezdovým“ způsobem (bez ID) bezpečná. Vždyť se tam sděluji poměrně důvěrná data, která mohou být zneužita. Proto bych se přimlouval v každém případě za používání elektronického podpisu u drtivé většiny formulářů mimo poskytnutí běžné informace.

"Podatelna.cz" - ukázka podání formuláře

Uživatelské prostředí

Webová stránka Podatelny.cz působí velmi příjemným a přehledným dojmem. Postaralo se o to decentní a jednoduché grafické řešení, které potvrzuje pravidlo, že v případě takového serveru platí zásada „méně je více“. Stránky využívají kombinaci table layoutu a CSS, což je v tomto případě zcela namístě. V prohlížečích MSIE, Mozilla a Opera se zobrazují stránky korektně. Navigační nabídka, která vede k hlavním službám, je umístěna netradičně – vyplňuje ve třech sloupcích hlavní stránku, včetně charakteristiky odkazů. Do všech hlavních sekcí webu se tak návštěvník dostane snadno, orientace je logická. Zde jde o to, aby se návštěvník www stránek dostal rychle k potřebným informacím a podkladům, což se určitě podařilo.

TrustPort ePodatelna

Rovněž elektronický úředník TrustPort ePodatelna společnosti AEC – DATA SECURITY COMPANY představuje významný příspěvek k rozšíření e-governmentu u nás. Popis a demo verze k vyzkoušení je k dispozici na firemním webu v sekci Produkty. Po několika letech ověřování přišla společnost s velmi kvalitním vlastním realizačním výstupem e-pokladny, který využívá šifrovaného protokolu SLL. Je zajištěna plná kontrola nad podepisovanými daty a veškerou komunikací. Řešení splňuje přísné požadavky metodiky pro elektronické podpisování a příslušné předpisy Evropské unie.

Pilotní projekt byl nastartován koncem roku 2003 v mikroregionu Jižní Valašsko (pro města Slavičín a Štítná – Popov). Tuto elektronickou pokladnu najdete na adrese ePodatelna Jižní Valašsko. Podatelna vyřizuje celou řadu podání. Tak třeba na sociálním odboru Městského úřadu Slavičíně lze vyřídit na elektronické podatelně kromě jiného například „Potvrzení o příjmu“, „Žádost o příspěvek na péči pro blízké osoby“ a také získat potvrzení o výplatě mzdy a podat žádost na výplatu sociálních dávek. Na živnostenském úřadě lze elektronicky vystavit „Žádost o grant pro fyzické osoby“.

"ePodetelna.cz" - část hlavní webové stránky

Digitální podpis nutný!

Tato elektronická podatelna je velmi důsledná při ochraně bezpečnosti dat. Ve srovnání s předcházejícím produktem přijímá výhradně podání, která jsou opatřena elektronickým podpisem, vytvořeným pomocí kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. To je bohužel dost omezující podmínka, uvážíme-li, že kvalifikovaný certifikát poskytuje dosud v České republice pouze jeden subjekt, a to I.CA.CZ. Přitom například server Hutnické zdravotní pojišťovny, který na své online e-přepážce rovněž pracuje s důvěrnými daty klientů, používá i služeb dalších certifikačních úřadů.

"ePodatelna" - ukázka nabídky formulářů k odeslání

Vyšší kvalita – více klikání

Obsluha této elektronické podatelny je logicky o něco náročnější. Prostě, je zde více úkonů, než u předcházejícího projektu. Také čas potřebný ke vzájemné komunikaci bude delší.

  1. Uživatel musí vlastnit kvalifikovaný digitální certifikát pro elektronické podepisování, vydaný akreditovanou certifikační autoritou.
  2. Ze svého PC a prohlížeče se přihlásí na www stránku ePodatelny.
  3. Pokud není uživatel zaregistrován, musí se na této www stránce přihlásit vyplněním povinného formuláře.
  4. Poté klikne na menu ePodatelna, kde vyhledá konkrétní úřad, kterému chce odeslat podaní.
  5. U konkrétního úřadu (odboru) najde předpřipravené formuláře, zobrazené prostřednictvím zabezpečených HTML stránek. Aktivací tlačítka „Vyplnit podání“ příslušný formulář otevře, vyplní a podobným způsobem odešle.
  6. Podání přijde ve formě prostého textu na e-mailovou adresu uživatele.
  7. Vlastník kvalifikovaného certifikátu ji opatří elektronickým podpisem a odešle tuto zprávu zpět na ePodatelnu.
  8. Odeslaná data uživatele jsou na webu ePodatelna ihned automaticky ověřeny v systému, zejména integrita elektronického podání a atributy digitálního podpisu.
  9. Podepsané podání je potom pomocí vnitřního rozhranní vyřízeno příslušným úředníkem podle jednotlivých referátů.

Počítačová „administrativa“ na ePodatelně je sice složitější, nikoli však bezdůvodně, ale pro větší bezpečnost dat dopravovaných po síti. Je to pochopitelně také otázka návyku. Pro větší bezpečnost komunikace musíme něco udělat. Včetně ověření našeho vlastnoručního podpisu na matrice obecního úřadu v místě bydliště a následné žádosti o vystavení digitálního certifikátu. Přesto si neodpustím otázku, proč musí data putovat po vyplnění formuláře zpět e-mailem ke klientovi? Nešlo by zařídit digitální podepsání (je přece šifrované) přímo z webového rozhraní?

Uživatelské prostředí

Pohled na úvodní stránku webu ePodatelny není zrovna hodný perfektnímu obsahu. Úvodní slovo s větším písmem, které zabírá notnou část obrazovky, jakoby nás zavádělo někam do internetového středověku. Takový vzhled jinak velmi dobře zpracovanému webu nesvědčí. Na druhou stranu propracovaná navigace i jednotlivé stránky, které využívají kombinaci tabulkového layoutu a CSS, usnadňují a zrychlují orientaci návštěvníka. Jde o dobře zpracovaný a potřebný web, který se určitě bude dále vyvíjet k lepšímu. Hlavně by se ale měl zavést i na další české úřady. Ve prospěch občana, aby při vyřizování různých záležitostí nemusel, jako doposud, s každou maličkostí běhat za nepolapitelnými úředníky.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek tovpred
Další článek SMARTY - funkce
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *