Instalujeme MySQL na Linux

  0

  Při instalaci databázového systému MySQL na Linux můžete volit z těchto možností: stáhnout si zdrojové kódy a před instalací sestavit binární soubory, nebo nahrát již zkompilovanou aplikaci. Pro obojí jsou k dispozici soubory jak v tarball tar.gz tak v .rpm.

  Na stránce www.mysql.com/downloads vyberte verzi MySQL, kterou budete instalovat. Doporučuji samozřejmě tu nejvyšší, ale musí být označena stable a pokud možno recommended. Na těchto stránkách najdete také update.

  Po výběru verze zvolte „source downloads“. Máte možnost si zvolit mezi klasickým .tar.gz nebo .rpm.

  Stažení binární distribuce

  Pokud chcete instalovat hotové binární soubory, pak po výběru verze následuje volba operačního systému (Linux) a volba architektury. Standardní počítač je pod položkou i386. Binární distribuce je pro tyto stroje k dispozici v .rmp. Stáhněte serverové i klientské programy. Ten, kdo bude instalovat na jinou architekturu, jistě ví, co má zvolit.

  MySQL má dva licenční modely. Jednak je distribuován pod GPL licencí, jednak je k dispozici komerční licence pro toho, kdo nechce dodržovat GPL (licenční politika).

  Instalace ze zdrojových kódů

  Pro rozbalení distribuce budete potřebovat GNU gunzip, GNU tar, ANSI C++ překladač, nejlépe gcc 2.95 nebo novější vyšší a GNU make verze 3.75 nebo vyšší. Nejprve vytvořte uživatele a skupinu – nazvěte obojí třeba „mysql“.

  addgroup mysql
  adduser -g mysql mysql

  Pod Suse jsou to příkazy groupadd a useradd. Nyní přesuňte stažený soubor mysql.tar.gz do adresáře, ve kterém ho rozbalíte. Jako výchozí je ve všech příkladech článku stanoven /var/lib.

  gunzip < /var/lib/mysql.tar.gz | tar xvf –

  Vytvoří se adresář /var/lib/mysql Přejděte do něj. Před překladem nakonfigurujte podle potřeby. Následující řádky ukazují, jak nastavit výchozí adresář pro instalaci /var/lib/mysql, výchozí adresář pro ukládnání dat /var/lib/mysql/data, umístění souborového soketu /var/lib/mysql/mysql.sock a kódovou stránku.

  ./configure –prefix=/var/lib/mysql
  ./configure –localstatedir=/var/lib/mysql/data
  ./configure –with-unix-socket-path=/var/lib/mysql/mysql.sock
  ./configure –with-charset=czech
  #nebo spustte help ke konfiguraci
  ./configure –help

  Poslední řádek spouští nápovědu k configure. Nyní vše přeložte a nainstalujte.

  make
  make install

  Překlad určitě nějakou tu minutu potrvá. Musíte být přihlášeni jako root. Následuje vytvoření databáze „mysql“ s tabulkami uživatelů a práv:

  scripts/mysql_install_db

  Změňte vlastníka všech souborů a skupinu:

  chown -r mysql /var/lib/mysql
  chgrp -r mysql /var/lib/mysql

  Instalace ze zdrojových kódů v RPM

  Předpokládejme, že mysql.src.rpm je stažený soubor zdrojových kódů v RPM. Binární distribuci sestavte příkazem:

  rpm –rebuild mysql.src.rpm

  Instalace binární distribuce

  Postup instalace je velice podobný předchozímu, jen se nemusí překládat zdrojové kódy. Proto se na něj budu odkazovat a uvedu jen rozdíly. Začněte tedy vytvořením nového uživatele a skupiny. Rozbalte stažený soubor do zvoleného adresáře (opět doporučuji /var/lib/mysql). Inicializační skript v /var/lib/mysql/scripts/mysql_install_db založí databázi „mysql“, v níž databázový systém ukládá informace o uživatelích a jejich právech. Změňte majitele a skupinu rekurzívně na celý strom adresářů /var/lib/mysql.

  Instalace binární distribuce v RPM

  Instalace z RPM je doporučená vývojáři MySQL, málokdy dojte v tomto postupu k nezdaru. Budete potřebovat server i klienta. Řekněme, že stažený soubor serveru je mysql.i386.rpm a klient je v mysql-client.i386.rpm, pro standardní instalaci tedy spusťte:

  rpm -i mysql.i386.rpm mysql-client.i386.rpm

  Můžete použít i grafické rozhraní. Red Hat Package Manager umístí soubory do /var/lib/mysql a zároveň v rc-skriptu /etc/rc.d/ (někdy nazváno jinak) zapíše automatické spuštění databázového serveru při bootování.

  Konfigurační soubor

  Do /etc/my.cnf specifikujte výchozí adresář distribuce, umístění souborového soketu, uživatele, pod kterým server poběží a další údaje:

  [mysqld]
  datadir=/var/lib/mysql/data
  socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
  [mysql.server]
  user=mysql
  basedir=/var/lib/mysql
  [safe_mysqld]
  err-log=/var/log/mysqld.log
  pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

  my.cnf „pasuje“ na všechny výše uvedené příklady instalace. Pokud jste cokoli udělali jinak, nezapomeňte příslušné údaje změnit.

  Spuštění serveru

  SQL server spusťte souborem /var/lib/mysql/bin/safe_mysqld. Pro automatické spouštění SQL serveru při startu systému přidejte záznam do /etc/rc.d, pokud už to za vás neprovedl RPM.

  Klient serveru

  V adresáři /bin je klient SQL serveru, soubor mysql. K databázi se pod uživatelem root přihlásíte takto:

  Terminál  MySQL

  Spustil jsem emulátor terminálu ve Windows. Připojil se k linuxovému stroji a dále vidíte na obrázku:

 • přihlášení se k databázovému systému pod uživatelem milda: mysql mysql -u milda -p
 • výzvu k zadání hesla
 • výběr aktivní databáze pomoci příkazu \u databázového klienta
 • spuštění skriptu batch.sql umístěného v /home/milda/ příkazem \. (zpětné lomítko a tečka)
 • odhlášení se \q Pro help slouží na konzoli příkaz \h. Každý jiný příkaz, který nezačíná zpětným lomítkem \, se ukončuje středníkem, např. sql dotaz.

  Problematika instalace na Linux není zdaleka tak unifikovaná, jako v případě Windows. Může vzniknout spousta problémů. Jejich řešení se dočtete v manuálu k  MySQL.

  Starší komentáře ke článku

  Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

 • Žádný příspěvek v diskuzi

  Odpovědět