Interval.cz a jeho čtenáři v roce 2005

16. srpna 2005

Od roku 2002 se Interval.cz účastní sociodemografického průzkumu SUCI (Struktura uživatelů českého internetu). Tento průzkum umožňuje získat zajímavé údaje o uživatelích českého internetu a našich čtenářích zvláště. My pak tyto informace nejen využíváme pro zvýšení kvality našeho magazínu, ale také je pravidelně zveřejňujeme, abyste si sami mohli utvořit odpovídající obrázek o sobě a svých bližních.

Průzkumy SUCI zajišťuje firma Network Media Services (NMS) prostřednictvím JavaScriptových pop-upů, které si klientské servery vkládají do svých stránek. Na Intervalu tento průzkum v předchozích letech probíhal vždy počátkem prosince – v roce 2004 byl ale o něj takový zájem, že jsme se kvůli omezené technické kapacitě provozovatele tentokrát nemohli přidat. Průzkum nakonec proběhl až letos na jaře a nyní vám přinášíme jeho výsledky. A děkujeme také všem, kteří se ho zúčastnili.

Demografická struktura návštěvníků Interval.cz

Když jsem před rokem hodnotil předchozí průzkum, začínal jsem grafem rozložení návštěvníků podle kraje, ve kterém sídlí. Tehdy jsem zaregistroval nárůst návštěvnosti z kraje Vysočina. Bohužel, zdá se, že tento nárůst nijak nesouvisel s hlasitě deklamovanou podporou „ITfikace“ (čti „ítýfikace“) kraje. Výrazný nárůst je vidět v Moravskoslezském kraji, který tak pokračuje v nastoupeném trendu, zatímco podíl Prahy stagnuje (od roku 2003) a ostatní kraje spíše klesají, což je podle mého názoru příznak spíše negativní.

Návštěvníci Interval.cz podle kraje
Návštěvníci Interval.cz podle kraje

Zajímavý je také pohled na následující vajíčkový graf (ještě jednou díky za ten nápad, MoFo), zobrazující rozdělení čtenářstva Intervalu podle pohlaví. Zatímco v roce 2003 jsme zaznamenali pokles u žen, letos tento pokles nejen vyrovnaly, ale zcela otočily. Takříkajíc seriózní komentář by v tomto případě asi tvrdil, že jde o příznak zvyšující se penetrace IT mezi tradičně méně angažované skupiny obyvatelstva, já bych toto okomentoval v tom smyslu, že více krásna, slušnosti a méně technicismu nám všem jedině prospěje…

Návštěvníci Interval.cz podle pohlaví
Návštěvníci Interval.cz podle pohlaví

V letošním průzkumu mne celkem (mile) překvapilo rozdělení návštěvníků Intervalu podle oblasti, v níž jsou zaměstnáni. Opět klesl dominantní podíl lidí spojených přímo s IT a vzrostl podíl těch, kteří pracují v ostatních oblastech, v obchodu a službách, průmyslu a zdravotnictví. Osobně z toho vyvozuji, že i v těchto oblastech jsou postupně zaměstnáváni lidé schopní využít možností, které nám otevírají soudobé informační struktury. Snad z toho vyplyne něco dobrého i pro ostatní lidi – třeba zavržení předpotopní koncepce papírových zdravotních knížek a konečné dopracování projektu integrace elektronické zdravotní dokumentace? Kdo ví, co nás ještě potká, lze jen doufat v nejlepší.

Návštěvníci Interval.cz podle oboru zaměstnání
Návštěvníci Interval.cz podle oboru zaměstnání

Příjmy a zájmy návštěvníků Interval.cz

Také vás zajímá, kolik kdo dostává za svou práci? Nechápu, proč se platy fanaticky utajují, já bych naopak uzákonil jejich povinné zveřejňování, určitě by to prospělo demokracii, a to nejen u nás. Nicméně, můžete se alespoň podívat, k jakým příjmům jste se přiznali dobrovolně. Ve srovnání s léty 2002 a 2003 platy celkově vzrostly a zvýšil se i podíl osob s nadprůměrným příjmem.

Návštěvníci Interval.cz podle příjmu
Návštěvníci Interval.cz podle příjmu

Více než příjmy mne však tentokrát zaujala následující tabulka, pokoušející se přehledně zmapovat typické chování návštěvníků našeho serveru. Jen zdánlivě jednoduchá tabulka se snaží postihnout, k čemu kdo celosvětovou komunikační síť využívá. Pro vyšší přehlednost jsem zvýraznil buňky s většinovým údajem.

Frekvence používání internetu
  několikrát denně jednou denně jednou nebo několikrát za týden jednou nebo několikrát za měsíc méně často vůbec
komunikace e-mailem 80 % 9 % 10 % 1 % 1 % 0 %
sledování zpravodajství 40 % 24 % 19 % 4 % 8 % 5 %
čtení elektronických magazínů, časopisů 34 % 26 % 22 % 5 % 8 % 5 %
vyhledávání informací o zboží a službách 24 % 11 % 32 % 20 % 10 % 3 %
vyhledávání informací ke studiu a vzdělávání 37 % 9 % 25 % 15 % 11 % 3 %
vyhledávání informací pro osobní účely 51 % 14 % 21 % 8 % 6 % 1 %
vyhledávání informací pro pracovní účely 54 % 9 % 19 % 8 % 7 % 4 %
on-line nákup zboží 1 % 1 % 6 % 28 % 47 % 18 %
on-line bankovnictví 5 % 3 % 26 % 22 % 9 % 36 %
surfování bez konkrétního cíle 28 % 5 % 15 % 9 % 24 % 19 %
chatování a diskuze 23 % 5 % 13 % 10 % 23 % 27 %
stahování obrázků, hudby a filmů 14 % 5 % 16 % 17 % 30 % 17 %
hry a zábava 9 % 9 % 9 % 12 % 33 % 28 %

Že většina lidí denně používá e-mail, to asi nikoho nepřekvapí. Zarážející už ale je například to, že i když většina (32 %) minimálně jednou týdně vyhledává různé informace o zboží a službách, nakupuje je touto cestou méně než jednou za měsíc. Bohužel, na základě svých osobních zkušeností bych řekl, že chyba je většinou na straně dodavatele, nikoli zákazníka – řada firem ještě nevzala na vědomí elektronické bankovnictví a poslat zálohovou fakturu e-mailem fyzické osobě stále ještě mnozí nedokáží pochopit ani jako ideu, natož reálnou akci.

Následující údaje nespadají pod průzkum SUCI, organicky však doplňují jeho výsledky. Hodnoty jsou převzaty ze systémů iAudit a TOPlist (kvůli smluvním podmínkám jsem nemohl zahrnout NetMonitor). Hned zde si však musím velmi hlasitě postěžovat na všechny tyto systémy, protože neposkytují skutečně použitelný výstup – ruční přepisování dat z PDF reportů je prostě šílenost, prosté XML by lidem ušetřilo spoustu práce i nervů.

Následující graf ukazuje počet unikátních návštěvníků Intervalu během prvního čtvrtletí 2005. Nechci zde polemizovat o tom, co je a co není „unikátní“ návštěvník, o to se starají jiná média. Podle mého názoru má toto číslo v současnosti už jen mizivý význam, specifický podle typu a zaměření hodnocených serverů, a to jedině ve vztahu k počtu zobrazených stránek. Navíc má tu podstatnou chybu, že je bráno za měsíc, což je jednotka více než pofidérní, takže ji vlastně nikdo nerespektuje – reklama se kupříkladu plánuje na týdenní turnusy a podle nich se i hodnotí, redakční práce je také založena na týdenním cyklu a život většiny návštěvníků vůbec je mnohem závislejší na dnech v týdnu než na měsících, snad s výjimkou blaženého studentstva…

Počet unikátních návštěvníků (UV - unique visitors)
Počet unikátních návštěvníků (UV – unique visitors)

Podobně jako s unikátními návštěvníky za měsíc je to i se zobrazenými stránkami. I zde je hodnocení po měsících zavádějící, má však podstatně vyšší informační hodnotu. Navíc pohled do útrob redakčního systému by odhalil, že se čtenost článků nesnižuje exponenciálně s jejich stářím, jak je to obvyklé u jiných médií, ale v závislosti na vývoji technologií, o kterých referují. Což znamená, že i pět let starý článek může mít svůj význam.

Počet zobrazených stran
Počet zobrazených stran

RSS a nový exportní systém na Interval.cz

Věřili byste, že technologie syndikace obsahu na základě XML byla původně určena pro usnadnění prosté výměny odkazů na články mezi různými poskytovateli obsahu? Jak se však časem ukázalo, hlavní silou tohoto systému je cílený přenos informací od poskytovatelů ke konzumentům obsahu. Jeho výhody už ocenila i tradiční média, například česká veřejnoprávní televize nebo rozhlas. (Které, mimochodem, uvádí náš magazín jako referenční zdroj – nemohu se nepochlubit…)

Na Intervalu jsem syndikaci obsahu zavedl hned po svém nástupu počátkem roku 2003. Zprvu se jednalo o pouhé tisíce přístupů měsíčně a k dispozici byl jen jeden výstup RSS 0.9 se všemi články za celý server. To se rychle změnilo v následujícím roce a letos, jak můžete vyčíst z níže uvedeného grafu, už počet přístupů k různým RSS exportům překročil počet stran vygenerovaných za měsíc.

Počet vygenerovaných exportů RSS
Počet vygenerovaných exportů RSS

Obliba RSS se ovšem ukázala býti pro magazín doslova vražednou. Zatímco na datovém toku se exporty RSS projevily jen dvacetiprocentním nárůstem, zátěž databáze vzrostla o více než polovinu, protože se vše generovalo „on demand“. Vzhledem k tomuto nežádoucímu stavu i k rozšiřování podpory dalších formátů, z nichž v poslední době nejslibněji pokračuje Atom, vrátil jsem se k myšlence speciálního exportního systému pro Interval.cz (viz conBLOG).

Na adrese http://export.interval.cz tak můžete najít náš nový systém pro alternativní přístup k poskytovanému obsahu. Tento systém umožňuje syndikovat doslova cokoli, co lze na Intervalu najít, ve formátech Atom, RDF a RSS. (Ne že by to nešlo již dříve, ale teď je to přehlednější a pohodlnější.) Nový systém všechny exporty čerpá z filecache, která se obnovuje nejméně jednou za hodinu. Protože tento systém snižuje zátěž databáze na pět procent (s maximální odchylkou 3 %) a během dvou měsíců testů prokázal svou stabilitu, ruší se dneškem počínaje všechny starší exporty.

Prosím, upravte si své odkazy a záložky ve čtečkách, aby směřovaly na http://export.interval.cz. Děkuji.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *